Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Люта Дарина Анатоліївна

Люта Дарина Анатоліївна

ЗНУ Викладачі Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Контакти

Розклад консультацій

 • кожен вівторок з 11:25 до 12:55 в каб. № 306 коп. № 4 (кафедра туризму та готельно-ресторанної справи).
 • Дисципліни

  • Основи сервісу
  • Реклама в туризмі
  • Реклама в готельно-ресторанному бізнесі
  • Організація готельної анімації

  Біографія

  Народилась 7 лютого в 1990 році в смт. Новомиколаївка Запорізької області. В 2013 році закінчила з відзнакою Запорізький національний університет та отримала кваліфікацію викладача фізичного виховання і спорту. В 2017 році закінчила Запорізький національний університет та отримала кваліфікацію фахівець з туризмознавства. З 2013 по 2020 роки працювала старшим лаборантом і викладачем за сумісництвом. З 2020 року працює викладачем на кафедрі. У 2021 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидат педагогічних наук.

  Наукова робота

  Щороку активно бере участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також друкується у закордонних фахових виданнях і фахових виданнях України. Основні напрямки наукової роботи: рекламна діяльність в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі, туристичне країнознавство та інші.

  1. Makovetska, N., Lyuta, D., Naumchuk, V., Sydoruk, A., & Kryvolapov, E. (2022). Formation of readiness of future specialists for professional activity in the field of social tourism in Ukraine. Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 14(4),1248-1265. DOI http://dx.doi.org/10.18226/doii Web of Science

  2. Люта Д.А., Маковецька Н.В. Основні вимоги до організації експериментального дослідження з формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Одесса, 2019. Том 2, № 10. С. 134-138.

  3. Люта Д.А. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 31 (3). С. 310-315.

  4. Люта Д.А. Модель формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» Національної академії педагогічних наук України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2020. Вип. 1 (94). С. 161-170.

  5. Люта Д.А. Перспективні напрями формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки». Бердянськ, 2020. Випуск 3. С. 300-308. Index Copernicus, Google Scholar

  6. Люта Д.А., Криволапов Е.А. Теоретичні аспекти забезпечення безпеки сфери туризму в Україні. Науковий журнал «Географія та туризм» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2021. № 63. С. 25-31.

  7. Люта Д.А., Сидорук А.В., Товстоп’ятко Ф.Ф. Туризмологія як сучасний міждисциплінарний напрямок дослідження туризму. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/554

  8. Бортников Є., Маковецька Н., Олексенко Р., Люта Д. Інноваційні стратегії маркетингової діяльності: етичний маркетинг. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №3 (44)-2021 (прийнято до друку, вихід журналу – жовтень 2021)

  9. Люта Д.А., Сидорук А.В., Маковецька Н.В. Паблік рилейшинз у системі піар менеджменту як частина інформативної реклами галузі туризму та гостинності. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/600

  10. Люта Д.А., Маковецька Н.В., Дядечко А.І. Особливості надання сервісних послуг у закладах розміщення. Науковий журнал «Географія та туризм» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2021. № 65. URL: http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=435&Itemid=38&lang=ru.

  11. Маковецька Н.В., Люта Д.А., Бортников Є.Г. Особливості туристичного маркетингу на національному рівні. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2021. № 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/636.

  12. Люта Д.А., Криволапов Е.А., Бортников Є.Г. Курортні ресурси країни як основна складова системи туристичного країнознавства. Збірник наукових праць "Розвиток методів управління та господарювання на транспорті" Одеського національного морського університету. Одеса, 2021. № 3 (76). URL: https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/382.

  13. Сидорук А. В., Бортников Є. Г., Люта Д. А. Аналіз розробки айдентики туристичного бренду (на прикладі м. Запоріжжя). Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 67-72. URL: https://re.gov.ua/re202103/re202103_067_SydorukAV,BortnykovYeH,LyutaDA.pdf.

  14. Маковецька Н.В., Люта Д.А., Бай А.А. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Електронний журнал «Економіка та суспільство». Видавничий дім "Гельветика". 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal

  Навчально-методичні видання

  1. Бортников Є.Г., Люта Д.А. Туристичне країнознавство : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. 86 c.
  2. Люта Д.А. Реклама в туризмі : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021. 62 c.
  3. Люта Д.А., Бортников Є.Г. Реклама в готельно-ресторанному бізнесі : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021. 63 c.
  Інформація надана факультетом фізичного виховання

  Люта Дарина Анатоліївна