Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Гринь Вікторія Петрівна

Гринь Вікторія Петрівна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра обліку та оподаткування

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • Понеділок 12:30-13:30

Дисципліни

  • Економічний аналіз
  • Облік в сільському господарстві
  • Кадрове діловодство
  • Експертиза документів обліку та звітності
  • Аналіз господарської діяльності в бюджетних установах
  • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
  • Організація аудиту малих підприємств

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, народилася у 1986 році.

В 2008 році здобула вищу освіту, отримала диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит» та кваліфікацію економіста у Запорізькому національному університеті.

З 2008 року працювала асистентом кафедри обліку і аудиту Запорізького національного університету.

у 2008 році вступила до аспірантури Запорізького національного університету, яку достроково закінчила у жовтні 2011 року, успішно захистивши дисертацію у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» із спеціальності 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Формування системи управління якістю аудиторських послуг».

У період з 2011-2015 року пройшла шлях від викладача до доцента кафедри обліку і оподаткування Запорізького національного університету.

Наукова робота

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0002-6758-7374 

Наукові інтереси: методологія та організація аудиту, міжнародні стандарти аудиту, проблеми теорії і практики обліку в сільському господарстві.

Автор понад 65 наукових праць, з яких 40 статей опублікованих у фахових виданнях ВАК України.

Під керівництвом Гринь В.П. студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямком «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Гринь В.П. низкою наукових робіт внесла вклад у дослідження та розробку пропозицій щодо обґрунтування механізму регулювання регіонального розвитку, зокрема виконаних у межах держбюджетної теми: «Розробка регіональних напрямів ефективного розвитку продуктивних сил в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0107U010672). Низкою наукових робіт В.П. Гринь внесла значний вклад у дослідження та розробку методичних підходів до формування системи управління якістю аудиторських послуг. 

З січня 2015 року по теперішній час провадить активне наукове та методичне консультування Управлінню агропромислового розвитку Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області з питань обліку, аналізу, оподаткування, контролю та державної підтримки результатів роботи сільськогосподарських підприємств Запорізького району на добровільних засадах та безоплатних умовах.

У період з 19.04.2016 по 23.04.2016 року Гринь В.П. проходила закордонне стажування в Academic Society of Michal Baludansky (Словаччина, м. Кошице) в рамках проекту професійного стажування науковців за кордоном з отриманням відповідного свідоцтва. 

З 01.06.2017 року по 01.06.2018 року дистанційно підвищувала свою кваліфікацію у Scool of English Institute for international cooperation development the Republic of Poland за програмою  мовної підготовки (англійська) з підтвердженням знання англійської мови на рівні B2 level exam in English (CEFR*level) з отриманням відповідного сертифікату (серія 0005285);

22.02.2018 року на підставі Закону України «Про аудиторську діяльність» та рішення Аудиторської палати присвоєна кваліфікація та отримано сертифікат аудитора №007584.

У період з 01.08.2018 року по 01.08.2019 року підвищувала свою кваліфікацію у Cambridge Assessment English за програмою  мовної підготовки (англійська) з підтвердженням знання англійської мови на рівні Council of Europe Level B2.

З 18.12.2019 року по 18.12.2019 року  Гринь В.П. проходила стажування без відриву від виробництва на кафедрі «Обліку, аудиту та управління фінансовою економічною безпекою» Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету з отриманням відповідного свідоцтва; 

У  період з 31 серпня 2020 року по 30 вересня 2020 року Проходила закордоне стажування в Chairman of the Board at Consilium LLC (Warsaw, Poland) в рамках проекту професійного стажування науковців за кордоном з отриманням відповідного свідоцтва.

Сертифікований аудитор, член Аудиторської палати України

Результати наукових досліджень використані в практичній діяльності аудиторських фірм та виробничих підприємств Запорізького регіону.

Інформація надана економічним факультетом

Гринь Вікторія Петрівна