Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Співробітники Наукової бібліотеки ЗНУ дбають про інформаційну культуру студентів

Співробітники Наукової бібліотеки ЗНУ дбають про інформаційну культуру студентів

Співробітники Наукової бібліотеки ЗНУ дбають про інформаційну культуру студентів
29.09.2016 15:32 Все Головні новини Університет Наукова бібліотека ЗНУ електронна систему навчання «Moodle» навчання

Серед пріоритетних завдань співробітників Наукової бібліотеки ЗНУ важливе місце посідає формування в студентів вміння користуватися бібліотечними ресурсами, допомога молоді в оволодінні нею навичок правильного пошуку джерел необхідної навчальної інформації. Саме тому на початку нового навчального року для першокурсників усіх спеціальностей провідні фахівці бібліотеки проводять заняття за програмою дисципліни «Інформаційна культура студентів». До того ж, студенти опановують електронну систему навчання «Moodle» під керівництвом завідувача лабораторією інформаційного забезпечення освітнього процесу навчального відділу Наталії Кириченко.

Задля цього у розклад занять перших курсів усіх факультетів на вересень-жовтень включено лекцію та два практичних заняття для студентів як денної, так і заочної форми навчання. Для додаткового самостійного вивчення зазначеної дисципліни студентам пропонується методичний комплекс у електронному вигляді, до якого входять: буклет «Наукова бібліотека від А до Я. Короткі відомості», конспект лекції, схеми та приклади бібліографічних описів різних видів видань, список рекомендованої літератури.
Під час лекційного заняття студентам коротко розповідають про історію сучасної книгозбірні ЗНУ, правила користування бібліотечним фондом університету, а також – про структурні підрозділи бібліотеки, її головні друковані та електронні колекції та бази даних. Першокурсникам надають інформацію про класифікатори ББК та УДК, що діють в Україні, та про розташування книжкових фондів згідно з розділами класифікацій. Знайомляться студенти і з формами подачі відомостей про книгу, статтю, електронний ресурс у вигляді бібліографічних описів, дізнаються про їхню відповідність державному стандарту ДСТУ 7.1:2006. Їм на прикладах пояснюють, чому важливо знати основні вимоги щодо стандартів для пошуку видань та оформлення списків використаних джерел до навчальних та наукових робіт.
Ознайомлення з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки студенти починають з алфавітного та систематичного карткових каталогів, які вважаються базовими для пошуку інформації про видання в будь-якій бібліотеці світу. Безпосередньо в бібліотечній залі традиційних каталогів студентам демонструється алгоритм пошуку. Їм надається консультація щодо того, як знайти за каталогами та отримати літературу, рекомендовану викладачами з певної навчальної дисципліни, як дібрати літературу за темою семінарського, практичного заняття, курсових проектів. Підсумком заняття стає самостійна робота з виконаннz пошукового завдання та заповнення читацького замовлення.
Практично опановують студенти і технології та алгоритми пошуку бібліографічної інформації у велетенській базі даних електронного каталогу, який на 1 вересня містив 1 060 873 бібліографічних описи. При цьому вони застосовують такі параметри пошуку: за автором, назвами, за ключовими словами, що несуть змістовне навантаження теми пошуку, за тематичними рубриками каталогу. Завдяки цьому, першокурсники на власному досвіді переконуються у важливості точного дотримання умов вибору з електронного каталогу, а також – у відмінностях пошуку в електронному бібліотечному каталозі від звичайних для них пошукових систем в інтернеті. Заліковим завданням при цьому вважається створення та збереження списку відібраної в електронному каталозі бібліографічної інформації.
Під час пошуку електронних копій підручників за навчальними дисциплінами першого семестру навчання першокурсники перекону.ться, що вони можуть миттєво отримати всі необхідні джерела з електронної бібліотеки та зберегти їхню копію на флеш-накопичувач. Така процедура стала можливою завдяки електронній бібліотеці та доступу до електронних версій підручників видавництва «ЦУЛ», що на сьогодні надає для користування 910 повнотекстових підручників.
Контент веб-сторінки Наукової бібліотеки ЗНУ (http://library.znu.edu.ua) дозволяє навіть не виходячи з дому відбирати потрібні книги з Каталогу надходжень, завдяки якому існує доступ до бібліографічної інформації про книги, що надійшли до бібліотеки з 2000 року. Також під час цього курсу студенти знайомляться з інформаційними можливостями для навчання, які їм надає Міжнародний проект «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України „ELibUkr”». Завдяки ньому, першокурсники можуть використовувати не тільки електронні ресурси Наукової бібліотеки ЗНУ, а й відкриті електронні архіви 34 університетів України, бази даних провідних видавництв та університетів інших країн. Зокрема, цього року студенти ознайомилися з академічними ресурсами Кембриджського університету, оскільки нещодавно ЗНУ отримав доступ до нової інформаційної платформи «Cambridge Core».
В оглядах літератури для студентів 1 курсу співробітники бібліотеки представили її ресурси для кожної спеціальності. Зокрема, йдеться про навчальні, довідкові та енциклопедичні видання за нормативними навчальними дисциплінами, періодичні видання 2016 року передплати, наукові фахові збірники ЗНУ та інших ВНЗ України, а також про інформаційні та реферативні видання України з фонду наукової бібліотеки ЗНУ.
Фахівці бібліотеки підготували цікаві відомості щодо її можливостей для практичного опанування майбутньої професії для кожної спеціальності вишу. Так, майбутні філологи, завітавши сюди, зможуть відчути дух епохи письменника, потримати в руках прижиттєві видання українських, російських класиків не тільки 60-70 років ХХ, а й ХІХ століття. А журналісти – вивчати історію періодичних видань, гортаючи сторінки журналів ХІХ століття та газети 40-50-х рр. ХХ століття.
Завдяки курсу «Інформаційна культура студентів», першокурсники можуть ознайомитися з ресурсними, пошуковими та сервісними можливостями друкованого та електронного інформаційного середовища Наукової бібліотеки ЗНУ. Крім того, у них з’являються практичні навички роботи в університетській бібліотеці.
Варто нагадати й про те, що студенти опановують електронну систему навчання «Moodle» в Науковій бібліотеці під керівництвом завідувача лабораторією інформаційного забезпечення освітнього процесу навчального відділу Наталії Кириченко. Адже вже досить довгий час у нашому виші проводиться значна робота зі створення і функціонування Системи електронного забезпечення навчання ЗНУ (Moodle ЗНУ). Головне завдання, над яким працюють сьогодні викладачі, – наповнити та забезпечити якісний зміст навчально-методичних матеріалів, навчально-інформаційних ресурсів університету, зробити їх доступними для студента в будь-який час і в будь-якому місці. Тим самим створивши ресурсну базу для поширення дистанційних методів навчання.

Ніна Чала,
в.о. директора Наукової бібліотеки ЗНУ

Схожі новини