Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Литвиненко Раїса Олександрівна

Литвиненко Раїса Олександрівна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • вівторок 13.00-14.00, ауд. 109, 3 корпус
 • середа 13.00-14.00, ауд. 109, 3 корпус

Дисципліни

 • Біотехнологія
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Великий практикум з імунології
 • Вікова імунологія
 • Біохімія лікарських рослин
 • Основи медичних знань

Біографія

Народилася 11.11.1988 р. У 2006 р. закінчила Запорізьке медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа». У 2010 р. закінчила Запорізький національний університет (ЗНУ) за спеціальністю «Біологія», здобула кваліфікацію магістра біології, викладача біології. У студентські роки (2008-2010 рр.) працювала в навчально-науково-дослідній лабораторії (ННДЛ) клітинної та організменної біотехнології, лаборантом держбюджетних тем НДС ЗНУ. В 2010 р. вступила до аспірантури ЗНУ за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. З 2010 по 2015 рр. продовжувала працювати в ННДЛ клітинної та організменної біотехнології на посаді старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника. З 2013 по 2014 рр. працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри імунології та біохімії ЗНУ. В 2015 р. закінчила аспірантуру ЗНУ, завершивши роботу над дисертаційним дослідженням (науковий керівник: д-р мед. наук, професор О.К. Фролов). З вересня 2015 по серпень 2016 р. – асистент, з жовтня 2016 р. – викладач, з вересня 2018 р. по січень 2021 р. - старший викладач, з лютого 2021 р. до сьогодні – доцент кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини ЗНУ. З 2015 р. є науковим співробітником (на громадських засадах) ННДЛ клітинної та організменної біотехнології НДЧ ЗНУ. В травні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Імуномодуляторні властивості біологічно активних речовин медичної п’явки в умовах гірудовпливу» за спеціальністю «03.00.09 – імунологія» в СВР Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Постійно вдосконалює професійні якості. Виконує обов’язки куратора. Член Міжнародної Асоціації Гірудотерапевтів та Гірудологів (Софія, Болгарія) та Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (Київ, Україна). Впродовж 2016-2019 рр. була членом фахової предметної комісії на перші курси з біології. З 2019 р. є співкерівником студентської науково-проблемної групи «Дослідницька імунологія та біотехнологія». Член журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів членів МАН України (2019-2021 рр.). 

За час роботи неодноразово була відзначена грамотами, подяками ректора ЗНУ.

Наукова робота

Має понад 60 публікацій, серед яких 25 наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі, які індексуються міжнародними наукометричними базами WOS, Scopus, 8 патентів на корисну модель, 7 навчально-методичних видань. Регулярно приймає участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. У 2019 р. пройшла навчання/стажування в Ukrainian-German Summer School "Perspectives in Biomedicine with a Focus on Cancer Immunotherapy" (funded by the DAAD/BMBF) та у 2021 р. в XVI International Summer School "Molecular biology, biotechnology and biomedicine" на базі кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Постійно бере участь у підготовці заявок на участь у всеукраїнських конкурсах/грантових запитах на фінансування досліджень. Приймає участь у виконанні держбюджетних, госпдоговірних тем. Була виконавцем окремих розділів НДР «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням імунотропної дії їх біологічно активних речовин розробленими новітніми імуногенезними методами» (№ державної реєстрації 0109U002525); «Вивчення бактеріотропної та імунотропної дії біологічно активних речовин різних екологічних форм медичної п’явки» (№ державної реєстрації 0111U000101). Учасник наукової теми другої половини дня «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням імунотропної дії їх біологічно активних речовин» (№ держ. реєстрації 0117U000704) з 01.01.2017 по 31.12.2020 р.

Має проданий патент – ліцензійний договір України, 2014 р. (реєстраційний номер 1373) про використання корисної моделі № 68768 «Спосіб регулювання активності лімфоцитів в організмі людини».

Сфера наукових інтересів:

 • імуномодуляторні ефекти біологічно активних речовин кільчастих червів (медична пʼявка, червоний каліфорнійський хробак) в експериментах in vitro та in vivo;
 • біотехнологічні цикли медичної пʼявки (Hirudo verbana, H. medicinalis, H. orientalis) та червоного каліфорнійського хробака (Eisenia fetida);
 • гістологічні особливості медичної пʼявки при нормальному та патологічному протіканні посттрофічного періоду;
 • оптимізація імуногенезних методів лабораторної імунології;
 • тестування БАР кільчеців на нижчих ракоподібних, рослинних тест-обʼєктах, сапрофітних та умовно-патогенних штамах мікроорганізмів тощо.

Авторські профілі:

 1. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56892755800
 2. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jZFaE1sAAAAJ&hl=ru
 3. ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I%2D2127%2D2018
 4. ORCID: http://orcid.org/0000%2D0002%2D4778%2D5242
 5. СИНАП: https://scientific-rating.znu.edu.ua/index.php?r=profile%2Fview&idpersona=677
 6. ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Raisa-Litvinenko

Інформація надана біологічним факультетом

Литвиненко Раїса Олександрівна