Відділ міжнародних зв’язків

Запорізького національного університету

Content and Language Integrated Learning (CLIL)18.04.2017 15:34:00 ... 2017-06-01 00:00:00

CLIL

Методологія CLIL (Content and Language Integrated Learning) – це методологія інтегрованого викладання предмету та іноземної мови. Підхід засновується одночасно на двох фокусах: навчальній дисципліні та іноземній мові, що уможливлює їхнє одночасне викладання і вивчення. Як результат, студенти покращують знання з предмету та мовні й мовленнєві навички.

Методологія CLIL має багато технологій, серед яких: методика душу, мовний табір, обмін студентами, виконання місцевих проектів, виконання міжнародних проектів, проживання в сім’ях, навчання і робота закордоном, вивчення одного або кількох предметів іноземною мовою, часткове занурення, повне занурення, двостороннє занурення, подвійне занурення.

При застосуванні методики CLIL успішне вивчення контенту (предмету) залежить від знань мови, а формування вищого рівня мови залежить від контенту. Методологія CLIL вимагає спеціальних навчальних ресурсів, що між собою інтегровані, накладаються та вимагають значної концентрації, збалансовані між собою завдяки перехресним зв’язкам та взаємній підтримці. Такий підхід допомагає студентам сформувати відчуття впевненості, експериментуючи з мовою, контентом та організацією навчального процесу.

Методика CLIL дозволяє:

1) утримувати потрійний фокус на мові, контенті, навичках;

2) розробляти та використовувати лінгвістично та пізнавально релевантні матеріали;

3) допомогти студентам розпізнавати міжпредметні зв’язки;

4) використовувати мультимедіа по максимуму;

5) сформувати стратегії та критерії для навчання поза аудиторією та поза стінами навчального закладу;

6) оцінити навчальні ресурси та оточення й визначити потенційні труднощі та способи їхнього усунення;

7) сформувати навички, необхідні для підвищення співпраці щодо відбору, створення та адаптації навчальних матеріалів.

Основними рисами методики CLIL є: паралельні фокуси, затишний та збагачуючий начальний простір, автентичність, активне навчання, підтримка, співпраця.

Інтердисциплінарність CLIL: конструктивно-когнітивні психологічні підходи, інтеграція предметів, поєднання методів та тактик.

CLIL сприяє формуванню істинної мотивації, самооцінці, визначенню цілей самими студентами.

Основними наріжними каменями при впровадженні системи CLIL є не її складність для викладача або студента, а скептицизм, який сам підхід може викликати, оскільки більшість людей як серед працівників системи освіти, так і поза нею, звикли до тієї ідеї, що кожен предмет повинен викладатися окремо, у цьому випадку особистий досвід впливає на перцепцію того, як повинен відбуватися процес навчання.

Здоровий глузд може схиляти нас до думки, що навчання нерідною мовою на відміну від рідної може завадити розумінню предмету. Результати досліджень доводять, що студенти, які вивчають предмети за допомогою методики CLIL не тільки не відстають в знаннях від їхніх однолітків, які вивчають предмети рідною мовою, але й засвоюють предмет краще. Це пояснюється тим, що такі студенти розвивають металінгвістичне розуміння предмету. Вони краще усвідомлюють специфіку двох мов і їм краще вдається підібрати правильні слова, щоб передати суть повідомлення. Вони також частіше перевіряють, чи було їхнє повідомлення зрозумілим для адресата, їм легше визначити суть повідомлення з контексту, вони краще послуговуються мовами як інструментом узагалі.

CLIL – це методологія, яка характеризується як «своєчасна», а не «про запас», це не та методологія, що навчає іноземній мові заради самого навчання іноземній мові та можливому використанню мови колись в майбутньому, вона дозволяє використовувати мову вже сьогодні, зараз, при вивченні предмету, його усвідомленні, розумінні міждисциплінарних зв’язків.

Проект

З вересня 2016 року по грудень 2017 року відбувається реалізація спільного естонсько-українського проекту «Впровадження багатомовної моделі освіти та методології інтегрованого навчання предмету і мови в Запорізькому національному університеті та Запорізькій області», що підтримується Міністерством закордонних справ Естонії у межах Програми співробітництва у галузі розвитку.

Проект включає такі етапи:

- навчальний візит представників ЗНУ до Естонії та знайомство з системою середньої та вищої освіти Естонії (5-12 листопада 2016 року);

- проведення опитування з мовної ситуації в ЗНУ (березень 2017 року);

- організація науково-практичної конференції «Виклики багатомовної освіти в Україні» (18-19 травня 2017 року);

- організація тренінгу з підготовки тренерів з методології CLIL та перетворення ЗНУ на центр методології CLIL в регіоні та згодом в Україні (вересень-жовтень 2017 року);

- представлення результатів проекту із пропозиціями напрямків розвитку університету для його перетворення на більш конкуренто спроможний навчальний заклад та його інтернаціоналізацію.

 Програма конференції:

Із загальною програмою конференції ви можете ознайомитися за таким посиланям http://bit.ly/2pF0gtn.  
 
Програму конференції для представників директорів шкіл, професійно-технічних училищ, коледжів; учителів мов, учителів-предметників, які викладають дисципліни іноземною мовою; співробітників відділів освіти ви можете знайти за таким посиланям http://bit.ly/2oOCCYr.
 
Посилання для реєстрації http://bit.ly/2lBIPnd для участі в конференції.
 
Програму для представників адміністрації та викладачів вищих навчальних закладів ви можете знайти за таким посиланям http://bit.ly/2ooVSKW .
 
Посилання для реєстрації http://bit.ly/2n8KW71 для участі в конференції.