Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Тупахіна Олена Володимирівна

Тупахіна Олена Володимирівна

ЗНУ Викладачі Факультет іноземної філології Кафедра німецької філології, перекладу та світової літератури

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Середа, четвер 13:00 - 14:30
 • Дисципліни

  • Історія зарубіжної літератури порубіжжя ХІХ - ХХ ст.
  • Історія зарубіжної літератури І пол. ХХ ст.
  • Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.
  • Література Великої Британії і США ХІХ - ХХ ст.
  • Європейська проєктна культура
  • Інструменти європейського освітнього простору для кар''єрного розвитку освітян
  • Європейська політика пам''яті
  • Європейські медійні стандарти і цінності незалежної журналістики

  Біографія

  Народилася у 1982 р. У 2003 р. з відзнакою закінчила ЗНУ (спеціальність "Англійська мова та література", магістр філології, викладач англійської й німецької мови та літератури). З 2006 по 2007 р. – директор Центру інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ. З 2007 по 2013 р. - начальник міжнародного відділу ЗНУ.

  У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн» за темою «Поетика постмодерністської притчі (на матеріалі творчості Джуліана Барнса)» в Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2008 р. - доцент кафедри німецької філології, перекладу та світової літератури. З 2014 по 2017 р. - докторант кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, де 2021 року захистила докторську дисертацію за темою "Вікторіанський метанаратив у літературному процесі порубіжжя ХХ-ХХІ ст.: деструкція, деконструкція, реконструкція" (спеціальність 10.01.04 "Література зарубіжних країн").

  Координатор міжнародних проектів TEMPUS QATMI (2009 – 2011 рр.), EMA2 ELECTRA (2012 – 2016 рр.), EMA2 HUMERIA (2013 – 2017 рр.), IREX PPG “TechTransfer Centre” (2014 – 2016 рр.), E+KA 107 (з 2015 р. по теперішній час), координатор та учасник 7 проєктів Erasmus+ JMM та JM SUPPA (2017 по теперішній час) та 1 KA2 CBHE (2018-2021). Стипендіат програми IREX UASP (2011 р., університет м.О-Клер, шт. Вісконсин, США), EMA2 HUMERIA (2014-15 рр., Таллінський університет, Естонія). Впродовж 2010 - 2021 р. стажувалася в університетах Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Естонії. Член правління Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції. Заступник голови Ради з питань проєктної діяльності ЗНУ.

  Наукова робота

  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2920-1167

  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=kfJhke8AAAAJ&hl=uk

  Наукові інтереси: постмодернізм, філософська герменевтика, філософія історії, неовікторіанська література, memory studies, trauma studies, аксіологія, європейські цінності, європейські студії, critical media literacy, Кримська війна 1853-1855 рр.

  Теми дисертаційних досліджень:

  «Поетика постмодерністської притчі (на матеріалі творчості Джуліана Барнса)» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн, захищена 2007 року в Інституті філології КНУ ім. Шевченка, науковий керівник - к.ф.н., доц. Ботнер В.С.)

  "Вікторіанський метанаратив у літературному процесі порубіжжя ХХ-ХХІ ст.: деструкція, деконструкція, реконструкція" (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн, захищена 2021 року в Дніпровському національному університеті ім. О.Гончара, науковий консультант - д.ф.н., проф. Потніцева Т.М.)

  Керівниця Всеукраїнського опитування "Ціннісні орієнтири українського студентства" в рамках міжнародного проєкту 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA "ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні": https://aprei.com.ua/vseukrayinske-opytuvannya-czinnisni-oriyentyry-ukrayinskogo-studentstva/

  Член редакційної колегії Українського щорічника європейських інтеграційних студій: https://aprei.com.ua/ukrainian-yearlybook-of-european-integration-studies/

  Вибрані публікації останніх років:

  Tupakhina O. Communicating European Values through Critical Media Literacy: Case of Erasmus+ JMM EUVOLIA. Educational Analytics of Ukraine, 2021

  Tupakhina O. Communicating European Values to Students through Ukrainian Popular Culture: Case Study of Erasmus+ Jean Monnet Module EUVOLIA. В кн.: European Values in Ukrainian Education. Lviv-Torun: Liha-Press, 2021

  Тупахіна О. Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір. Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2020 р. 508 с.

  Меняйло В. І., Тупахіна О. В., Гура О., Сарабєєв В. Л., Воронова Н. Основи формування європейської проєктної культури: навчально-методичний посібник. Запоріжжя: Просвіта, 2019. 348 с.

  Tupakhina O. Victorian Metanarrative at the Turn of the XXI Century: Forms and Means of Literary Representation. В кн.: Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2017 C. 361-376.

  Перекладацькі проєкти:

  Тупахина, Е.В. Тимоти Гоуинг: «Голос из строя» / Е.В. Тупахина // Military Крым. - Севастополь, 2005. - № 2. - С. 16-22; 2006. - № 3. - С. 2125; № 4. - С. 17-21; 2007. - № 5. - С. 19-23; № 6. - С. 25-27; № 7. - С. 13-16; 2008. - № 8. - С. 28-31; 2008. - № 9. - С. 20-22.

  O. Медко, С.Лавров. Прозора межа мови. Переклад англійською та вступне слово О.Тупахіної. Запоріжжя: Дике Поле, 2019.

  Інформація надана факультетом іноземної філології

  Тупахіна Олена Володимирівна