Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На міжнародній конференції обговорили розвиток галузі в умовах глобалізації економіки

На міжнародній конференції обговорили розвиток галузі в умовах глобалізації економіки

На міжнародній конференції обговорили розвиток галузі в умовах глобалізації економіки
27.10.2017 15:50 Все Головні новини Факультети Економічний Економічний факультет міжнародна науково-практична конференція

Днями у ЗНУ проходила ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». Її організаторами, співорганізаторами та учасниками виступили ціла низка українських і закордонних вищих навчальних закладів та організацій під егідою Міністерства освіти і науки України та Запорізької обласної державної адміністрації: Запорізький національний університет, Академія наук вищої освіти України, Академія економічних наук України, Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Вармінсько-мазурський університет (Польща), Державний економічний університет у Познані (Польща), Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації та інші.

Близько 300 учасників, які взяли безпосередню участь у роботі секційних засідань або надали матеріали своїх наукових досліджень, цими днями вирішували актуальні питання розвитку світового господарства в умовах глобалізації. Провідні науковці та практики запропонували свої актуальні розробки – методики, програми, проекти, інновації – та розповіли про досягнення наукових колективів їхніх вишів.

З привітаннями до учасників зібрання та гостей звернулися представники ректорату ЗНУ – в.о. ректора, перший проректор Олександр Бондар та проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук. Вони побажали учасникам зібрання досягти конструктивних рішень, які сприятимуть вирішенню проблем української і загалом світової економіки. Було також підкреслено роль економічного факультету ЗНУ, який розширює контакти і співпрацю з багатьма освітніми, науковими та виробничими структурами, з року в рік збагачує географію учасників наукових заходів, які відбуваються на його базі, розробляє рекомендації та інноваційні пропозиції – для виробничників, представників бізнесу, керівних органів області та міста, а також країни – із подальшим впровадженням розробок у галузь.

Відкрила роботу конференції декан економічного факультету, професор Алла Череп, яка і окреслила коло завдань для учасників цього наукового зібрання. Вона наголосила на важливості та злободенності такого заходу, адже запровадження інновацій та забезпечення інвестиціями галузі економіки – найактуальніше завдання сьогодення. Його можливо вирішити лише спільним загалом, що і демонструє зацікавленість у роботі конференції такої великої кількості представників економічної науки та практиків галузі, які представляють різні регіони нашої країни, ВНЗ Запорізької області, країни близького та далекого зарубіжжя – Польщу, Чехію, Білорусь, Казахстан та інші. Включеність у світові тенденції та використання світових економічних технологій сприятиме зростанню вітчизняної економіки та її конкурентноспроможності на світовому ринку.

У рамках пленарного засідання конференції були представлені кілька доповідей, у яких науковці презентували результати інноваційних розробок і досліджень. Завідувач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії, професор Дмитро Бабміндра виступив із теми «Економічні, екологічні, соціальні питання реформування земельних відносин». Ці актуальні для українського суспільства моменти сьогодні активно обговорюються на різних рівнях – у колах управлінських, законотворчих, підприємницьких, на форумах, серед громадськості. Адже вони безпосередньо пов’язані із питаннями добробуту українців, розвитком сектору сільського господарства, реформами з децентралізації влади. Про проблеми та стратегічні виклики, що стосуються формування селищних громад, переструктуризації економічної карти Запорізького регіону, йшлося у виступі. Головною проблемою, без вирішення якої, на думку науковця, не може обійтися дана реформа, є наукове вивчення, концептуалізація та економічне обґрунтування усіх процесів, а не тільки суто адміністративна реформа галузі. У поєднанні із досвідом Польщі та інших країн, де вже реформа впроваджена, лише такий підхід принесе бажані результати.

У рамках доповіді депутата Запорізької районної ради, доцента Класичного приватного університету, магістранта економічного факультету ЗНУ Сергія Ткаченка з теми «Вплив євроінтеграції на перспективи економічного розвитку місцевого самоврядування в Україні» були озвучені досягнення у формуванні територіальних і селищних громад у Запорізькій області. Цей процес триває у рамках децентралізації влади та євроінтеграції і передбачає передачу повноважень та ресурсів у керівництво новостворених структур. Як повідомив спікер, наприкінці реформи припинять свої повноваження районні та селищні ради, натомість вони перейдуть у режим роботи з надання консультаційних послуг для представників місцевих громад і населення районів. Він також вказав на низку проблем, із якими зіштовхуються учасники процесу реформування, та навів приклади успішного функціонування громад у Запорізькій області, серед яких, зокрема, показовою є Широківська громада.

Про інноваційні розробки у галузі економічної кібернетики науковців ЗНУ та створення цікавих проектів – розповів учасникам заходу професор Ігор Козін. Він представив інноваційні методи, які допомагають вирішувати складні економічні завдання та презентував участь колективу кафедри – самого Ігоря Вікторовича, завідувача кафедри економічної кібернетики, професора Наталії Максишко та інженера і викладача цієї кафедри Олега Баштанника – у міжнародній проектній діяльності. Присутнім була продемонстрована можливість використання природних алгоритмів для роз’язання завдань з автоматизації управління економічними системами на прикладі кількох розробок, що були здійснені у рамках міжнародних конкурсів – Model for the chellenge Renault/ESICUP, The VeRoLog solver chellenge (ORTEC) тощо. Треба зауважити, що запорізькі науковці були чи не єдиною українською групою, яка брала участь у цих конкурсах. Ще науковець наголосив на перспективності подібних міжнародних заходів, адже вони спрямовані на вирішення конкретних виробничих завдань.

Зацікавило присутніх на відкритті конференції також дослідження з актуальної теми, представленої гостем – доцентом, докторантом CERGE-EI та Карлова Університету (Прага), молодшим науковим співробітником Інституту економіки Академії наук Чеської республіки Олексієм Кириченком. Він дослідив вплив на розвиток економічної політики такого кризового фактору як збільшення дитячої смертності, що спричинено забрудненістю повітря – на прикладі Республіки Індія, яка належить до категорії країн Східного регіону, що розвиваються. Таким чином, сьогодні питання екології усе більше турбують економістів, адже посідають одне з перших місць серед факторів розвитку господарства країн різних регіонів світу. Також у доповіді було відзначено, що в Україні немає системних досліджень з вивчення стану забруднення повітря тощо, яке могло б лягти в основу подібного роду досліджень для формування національної економічної політики.

Треба також сказати, що закордонний фахівець перебуватиме у ЗНУ включно до 18 грудня поточного року. Вже з 1 листопада він прочитає низку лекцій для студентів економічного факультету.

Протягом двох днів конференції також відбулося засідання семи секцій, на яких були представлені напрацювання вітчизняних та закордонних науковців з напрямів: «Теоретико-методологічні засади розвитку нової економіки в Україні та на рівні регіонів», «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку світового господарства в умовах глобалізації», «Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту економічної діяльності в Україні», «Пріоритети модернізації фінансової системи країни в умовах євроінтеграційних процесів», «Моделювання соціально-економічних процесів та систем в умовах невизначеності», «Розвиток трудового потенціалу і маркетингової технології в умовах інноваційних змін в економіці», «Управління економічним розвитком регіонів та держави як складова національної безпеки України». Учасники розглянули як питання теоретичного характеру – запровадження нових принципів та методів дослідження й обробки інформації тощо, так і впровадження інноваційних технологій, які забезпечують стабільний розвиток виробництва, сільського господарства, логістичних підприємств, дозволяють ефективно управляти інвестиційними процесами. Розглянули закордонний досвід та можливість його запровадження в українську економіку (електронна митниця, вільні економічні зони тощо), перспективи глобалізації економічних процесів та інше. Окрім іншого, запропонували методи вирішення конкретних економічних завдань у різних галузях економіки, у тому числі за допомогою обчислювальних методів.

На пленарному засіданні було представлено вісім доповідей, серед яких і доповідь на тему «Використання природних алгоритмів для автоматизації управління економічними системами», авторами якої є викладачі кафедри економічної кібернетики: д.ф.-м.н., професор Козін Ігор Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри Максишко Наталія Костянтинівна та викладач кафедри Баштанник Олег Іванович.
У цій доповіді окрім аналізу проблем програмної реалізації систем для автоматизації бізнес-процесів в економіці та шляхів їх розв’язання доповідач (І.В. Козін) поділився досягненнями – три роки поспіль науковий колектив кафедри бере участь та посідає почесні місця у фіналі міжнародних конкурсів. Так у конкурсі Syngenta Crop Challenge in Analytics Award колектив кафедри очолювала Н.К. Максишко.
У конкурсах ESICUP та VeRoLog Solver Challenge колектив під керівництвом І.В. Козіна (до складу якого також увійшов завідувач кафедри комп’ютерних наук, к.т.н. Борю С.І.) посів 6 та 4 місце відповідно. Цікава дискусія продовжилася на засіданні секції 5 «Моделювання соціально-економічних процесів та систем в умовах невизначеності» під головуванням д.е.н., проф. Максишко Н.К. До уваги учасників конференції свої доповіді на цій секції представили фінансовий аналітик компанії «Ex Libris» Полиннікова О.Г. (Побудова фінансової моделі на прикладі мережі кав'ярень – у співавторстві з доцентом кафедри економічної кібернетики к.е.н. Лось В.О.), провідний спеціаліст АТ «МОТОР СІЧ» Бень В.П. (Застосування ансамблів моделей для скорингової оцінки позичальників-фізичних осіб). Велику зацікавленість у слухачів викликала доповідь завідувача кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії к.е.н., доцента Глущевського В.В. (Стратифікаційне метамоделювання в процесах формування систем моделей адаптивного управління підприємством), а також результати досліджень, що представив докторант CERGE-EI та Карлова Університету (Прага), молодший науковий співробітник Інституту економіки Академії наук Чеської Республіки к.е.н., доцент Кириченко О.О. (Вплив обумовленого кризою зменшення забрудненості повітря на дитячу смертність в Індії: перспектива економічної політики).
Свої доповіді представили і члени студентського наукового товариства, а саме Кардашевська М.А. (Аналіз структури та динаміки обсягів капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища в Україні), Губа А.Ю. (Аналіз значення сталого розвитку для регіонів України), Басова Д.О. (Аналіз динаміки ціни на біткоїн: інвестиційний аспект) та інші. Обговорення в колі фахівців – науковців та практиків – результатів наукових досліджень сприятиме створенню умов для їх удосконалення та впровадження в економіку України.

За результатами конференції була складена резолюція, у якій визначені практичні рекомендації для подальшого впровадження наукових досягнень та напрямки завдань на майбутнє. Доповіді, представлені на конференції, будуть опубліковані у збірнику тез конференції. Під час пленарного та по завершенню секційних засідань були відмічені грамотами актуальні розробки вчених-економістів.  

Наукова бібліотека ЗНУ до конференції підготувала спеціалізовану книжкову виставку – за темою конференції, де були представлені наукові, методичні розробки представників економічної науки університету, фахові видання та інші публікації.

 

Олена Хлистун


 

Схожі новини