Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Електронний рік – у науковій бібліотеці

Електронний рік – у науковій бібліотеці

Електронний рік – у науковій бібліотеці
02.01.2018 09:30 Все Головні новини Наукова бібліотека ЗНУ електронний каталог

Базовою архітектурою електронного інформаційного середовища будь-якої бібліотеки є електронний каталог, саме він дає уявлення про рівень доступу до інформації про бібліотечний фонд, про розкриття джерел. На кінець 2017 року електронний каталог наукової бібліотеки ЗНУ досяг 1 млн 130 тис бібліографічних описів на документні ресурси наукової бібліотеки з доступом до бібліографічного формату та повнотекстового формату локальної мережі. На сьогодні це один із найбільших за обсягом електронних каталогів України власної генерації, створений на власні ресурси. Електронний каталог функціонує з 2000 року на базі програмної системи УФД/Бібліотека (Київ).

Електронний каталог відображає весь книжковий друкований фонд, що надійшов до бібліотеки з 2000 року. Створення електронного каталогу на ретроспективну частину фонду (до 2000 року) входить до стратегічних завдань бібліотеки. Проведена робота дозволяє сьогодні студентам та викладачам отримувати бібліографічну інформацію в електронному каталозі про 464 тис. прим. книг. Стан відображення книжкового фонду в електронному каталозі за роками видання: 1790-1945 рр. – 100%, 1946-1999 рр. – 27 %, 2000-2017 рр. – 100%. За 2017 рік в електронний каталог введено бібліографічну інформацію про 48 тис. примірників книг фізико-математичної, економічної, юридичної, філологічної, історичної тематики.
За рік працівниками бібліотеки введено понад 50 тис. нових бібліографічних записів на всі види видань на всіх видах носіїв інформації, що надходять до бібліотеки. Для збільшення джерельної бази для інформаційного забезпечення наукового та освітнього процесів у 2017 р. здійснено розпис статей більше ніж 300 збірників наукових праць та матеріалів конференцій, 700 номерів журналів і майже 1000 номерів газет.
2017 рік був знаменний для роботи по формуванню електронної бібліотеки – вона переткнула межу 100 тисяч назв електронних видань і публікацій. Ведеться активна робота з пошуку у відкритих архівах електронних версій наукових праць та матеріалів конференцій, підручників, наукових фахових періодичних видань, що дозволило значно поповнити електронну бібліотеку. Цього року колекція поповнилась книжками (більше 1 тис. назв), науковими публікаціями (більше 10 тис. назв), брошурами, методичними та іншими матеріалами, що надані викладачами. В комп’ютерній мережі нашого університету кожен з нас – потенційний користувач електронної бібліотеки і має можливість долучитися до зібрання повнотекстових ресурсів з сучасною можливістю багатофункціонального пошуку.
На основі електронного каталогу функціонує база даних «Книгозабезпеченність навчальних дисциплін», призначення якої – в автоматизованому режимі проводити аналізування наявності в бібліотеці літератури для вивчення дисциплін відповідних спеціальностей, готувати відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями, електронними виданнями та іншою літературою. База даних відкоригована відповідно до нових вимог до підготовки ліцензійних справ і подає ресурси до всіх дисциплін, що вивчаються в ЗНУ. Її ресурс дозволяє викладачам і студентам відібрати основну і додаткову навчальну літературу.
Інтерфейс електронного каталогу дозволяє створювати і корегувати бібліографічні списки відібраних джерел, зберігати для подальшого використання в форматі Word. Доступ до повного обсягу електронного каталогу надається в залах електронних ресурсів (к. 126) та електронного каталогу (хол наукової бібліотеки), сайт пропонує веб-версію каталогу книг (http://library.znu.edu.ua).
Впроваджуючи нові інформаційні технології для реалізації інформаційних потреб користувачів змінено структуру веб-сайту, максимально повно надано доступ до власних і зовнішніх інформаційних ресурсів, висвітлюються цікаві події в бібліотеці, організовано віртуальні книжкові виставки, інформація про можливості доступу до відкритих архівів, платформи Web of Science, бази даних Scopus.
Запрошуємо до університетської книгозбірні!

Наукова бібліотека

Схожі новини