Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Перелік освітніх програм вишу постійно розширюється: зокрема на ФІФ проліцензували на бакалавраті нову – "Середня освіта (Мова і література (англійська))"

Перелік освітніх програм вишу постійно розширюється: зокрема на ФІФ проліцензували на бакалавраті нову – "Середня освіта (Мова і література (англійська))"

Перелік освітніх програм вишу постійно розширюється: зокрема на ФІФ проліцензували на бакалавраті нову – "Середня освіта (Мова і література (англійська))"
31.01.2018 11:37 Все Головні новини Факультети Іноземної філології Університет факультет іноземної філології освітня програма "Середня освіта (Мова і література (англійська))" ліцензування нових освітніх програм

У Запорізькому національному університеті багато уваги приділяють тому, аби постійно розширювати перелік освітніх програм, за якими на базі факультетів здійснюється підготовка високопрофесійних фахівців своєї справи. При цьому адміністрація вишу дбає про те, щоб нові програми відповідали потребам регіонального ринку праці, а знання й практичні навички випускників вишу дозволяли їм бути конкурентноспроможними.

На початок 2018 року на базі ЗНУ відбулося успішне ліцензування низки освітніх програм, які вже із вересня цього року діятимуть в університеті. Серед них – «Середня освіта (Мова і література (англійська))» (спеціальність – 014 «Середня освіта»).

На базі факультету іноземної філології ЗНУ здійснюватимуть підготовку за цією освітньою програмою фахівців cтупеня вищої освіти «бакалавр». При цьому загальний ліцензований обсяг осіб, які здобуватимуть вищу освіту за цією програмою, становить 60 осіб (30 – на денній формі навчання і 30 – на заочній). На сьогодні передбачений максимальний показник державного замовлення становить 10 осіб на денну форму навчанння.

Варто звернути увагу, що для того, аби вступити на цю спеціальність, абітурієнти мають надати сертифікати ЗНО з таких предметів: «Українська мова та література», «Англійська мова» й «Історія України». За освітньою програмою мають право навчатися особи, які вже здобули повну загальну середню освіту або ступінь молодшого спеціаліста.

Для тих, хто обере денну форму навчання, освітній курс розрахований на 4 роки, а для тих, хто прагне здобути освіту без відриву від виробництва, – на 5 років. При цьому кількість кредитів в обох випадках становить 240 кредитів ЄКТС, а формою атестації випускників обрали комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності.

Варто звернути увагу, що ця освітня програма передбачає дві навчальні й виробничі практики в місцевих школах із поглибленим вивченням іноземних мов. А ще – значну частку занять практичного спрямування: тренінги, методичні студії та майстер-класи від провідних фахівців із сучасних методик формування іншомовної комунікативної компетенції учнів/слухачів та проведення практичних занять із іноземних мов на базі різних навчальних закладів.

Після успішного складання кваліфікаційного екзамену й отримання диплома бакалавра випускники матимуть можливість продовжувати навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Для багатьох вступників, які нададуть перевагу цій спеціальності, одним із важливих критеріїв вибору слугуватиме широкий спектр працевлаштування галузей, у яких зможуть працювати випускники освітньої програми. Зокрема, це – освітня, наукова та літературно-видавнича галузі; друковані та електронні засоби масової інформації та PR-технології. А також – різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі і культурні центри тощо.

При цьому випускники матимуть право обіймати викладацькі посади в загальноосвітніх навчальних закладах, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (за наявності в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження відповідних практик). Вони зможуть працювати вчителями літератури англомовних країн, педагогами-організаторами, вчителями спеціалізованих закладів, лаборантами. А також – завідувачами лінгафонних кабінетів, консультантами-методистами з опрацювання навчально-методичних матеріалів і створення методичного забезпечення. Також вони мають право обіймати такі посади, як коректор, укладач або редактор рукописів брошур, буклетів й інших видань (включно: словники та енциклопедії, карти й атласи), фахівець зі зв’язків із громадськістю.

Такий широкий спектр можливостей, який відкривається перед випускниками освітньої програми, пояснюється тим, що серед знань та навичок, які мають набути випускники, зокрема виділяють такі: знання іноземних мов, системи іноземних мов (структурно-семантичні та жанрово-стилістичні особливості). Крім того, передбачено, що під час навчання студенти опанують основні проблеми дисциплін циклу професійної підготовки й основні загальні методи та підходи до здійснення науково-пошукової діяльності. Також вони мають отримати глибокі актуальні знання щодо методичної основи формування в учнів середньої загальноосвітньої школи навичок і вмінь практичного володіння іншомовним мовленням.

Студентів ознайомлять із загальноосвітніми, практичними, виховними й такими, що слугують загальному розвитку, цілями вивчення іноземних мов. Вони дізнаються про лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов (зокрема про вікові особливості, методи роботи на різних ступенях середньої школи).  Зі слухачами освітньої програми детально розглянуть основні проблемні питання організації та забезпечення процесу навчання англійській мові у загальноосвітніх середніх навчальних закладах. Вони опанують таку важливу навичку, як використання сучасних інформаційних й комунікаційних технологій навчання іноземних мов.

Також студенти упродовж навчання оволодіють такою важливою навичкою, як планування і здійснення досліджень у галузі філології та методики викладання англійської мови; складання навчально-методичних матеріалів за профілем. На момент отримання диплома вони стануть фахівцями з проведення уроків та позакласних навчальних занять із учнями середньої школи, а також, враховуючи основні положення інклюзивної освіти. Адже під час навчання чимало уваги приділятимуть таким темам, як застосування сучасних методик й інформаційних технологій для забезпечення якості навчально-виховного процесу в різних загальноосвітніх навчальних закладах.

За словами декана факультету іноземної філології Галини Морошкіної, започаткування нової освітньої програми на одному з найпотужніших факультетів вишу, що має давні освітянські традиції та власні наукові школи, сприятиме його подальшому розвитку у відповідності до вимог, які висувають на сьогодні до вищого навчального закладу.

Отримати більше загальної інформації про навчання на цьому факультеті (особливості вступу, освітні програми, специфіку навчання, можливості, що відкриваються перед випускниками) можна за покликанням: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/fif

 

Схожі новини