Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті соціології та управління проліцензували нову спеціальність «Філософія» (магістратура)

На факультеті соціології та управління проліцензували нову спеціальність «Філософія» (магістратура)

На факультеті соціології та управління проліцензували нову спеціальність «Філософія» (магістратура)
05.02.2018 11:30 Все Головні новини Факультети Соціології та управління Університет факультет соціології та управління освітня програма для магістратури «філософія»

У 2018 році Запорізький національний університет суттєво розширив перелік освітніх програм, за якими всі охочі зможуть здобути вищу освіту чи навчатися в магістратурі на його базі. До списку нових ліцензованих програм увійшла «Філософія» (спеціальність «Філософія», факультет соціології та управління) за ступенем вищої освіти «магістр».

Варто звернути увагу усім, хто хоче обрати для навчання в магістратурі цю освітню програму, що встановлений обсяг набору – 30 осіб (орієнтовані максимальні показники державного замовлення – 10 осіб). При цьому 20 місць денної форми та 10 – заочної.

Особи, що бажають вступити на навчання до факультету соціології та управління за даною спеціальністю, проходитимуть вступні випробування на загальних підставах (див. сайт приймальної комісії ЗНУ, розділ «Нормативні документи»: https://web.znu.edu.ua/pk/normativni-dokumenti-vstupnoji-kampaniji/). Вступники мають скласти два екзамени: фахове вступне випробування (із філософії) та на знання іноземної мови (у форматі ЗНО). Вступна кампанія до магістратури починається з травня 2018 року.

Варто зазначити, що ФСУ має багаторічний досвід підготовки фахівців у галузі філософії, соціології, політології, управління та соціальної роботи. Уже п’ять років поспіль тут здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальністю «Філософія». Минулого року відбувся їхній перший випуск із цієї спеціальності. У 2017 році також пройшла переакредитація спеціальності на 10 наступних років. Тож випускники, як й інші охочі, на базі диплома бакалавра зможуть продовжити освіту за фахом, вступивши до магістратури ФСУ.

Особи, зацікавлені у навчанні за цією освітньою програмою, мають право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, в тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Майбутні магістри філософії зможуть навчатися за спеціалізаціями: «Філософія управління» та «Філософія інформаційної діяльності» (спеціальність 033 «Філософія»; галузь знань – 03 «Гуманітарні науки»). Це дає можливість студентам здобути додаткові спеціальні знання та навички за напрямком філософської підготовки. Освітня програма навчання за спеціальністю «Філософія» розроблена у рамках моделі універсальної освіти, яка дає змогу максимально розширити сферу професійної самореалізації. Вона складається із 90 кредитів, а навчання за цією програмою на денній формі розраховано на 1,5 роки.

Після завершення навчання випускники отримують кваліфікацію «професіонал у галузі філософії, аналітик консолідованої інформації». Для їхньої атестації обрана така форма, як кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен.

Завдяки навчанню за цією освітньою програмою, її випускники здобудуть такі академічні права, як можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL  та 8 рівня HPK (при наявності наукового хисту та за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри).

Магістранти, які навчатимуться за цією освітньою програмою, здобудуть вміння і навички критичного мислення та зможуть самостійно генерувати нові ідеї, затребувані у різноманітних галузях людської діяльності. А ще – оволодіють комплексними знаннями, які дозволять розуміти засади розвитку культури і суспільства, формування смислових орієнтирів буття людини – за рахунок гармонійного поєднання теоретичних знань та вивчення практичного досвіду минулих й сучасних поколінь.

Рівень підготовки випускника магістратури за філософським фахом передбачає єдність філософсько-світоглядної, наукової, управлінської, інформаційно-технологічної підготовки. Відтак ті, хто навчатимуться у магістратурі ФСУ, опанують мистецтво управління державою, суспільством, людиною та самим собою і зможуть використовувати набуті знання як в особистому житті, так і громадській та професійній діяльності.

Варто звернути увагу, що результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності. Зокрема, освітня програма передбачає одну виробничу практику.

Представники факультету беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях з актуальних проблем розвитку філософських та суспільних наук, проводять крос-культурні творчі молодіжні лабораторії за участю провідних філософів та культурних діячів європейського рівня. Головною метою таких заходів є розвиток аналітичних здібностей студентів, перевірка засвоєння теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці.

У сучасних європейських університетах «Філософія» – одна з найпрестижніших спеціальностей. Серед її випускників багато громадських і політичних лідерів, дипломатів, відомих письменників, журналістів, лідерів креативної індустрії. Фінансист і філантроп Джордж Сорос, чеський президент Вацлав Гавел, кіноактор Гарісон Форд, французький президент Емануель Макрон – всі вони мають поглиблену філософську підготовку. Як і багато успішних діячів, відомих в Україні та Запорізькому краї – українська письменниця і громадський діяч Оксана Забужко, екс-міністр освіти і науки Василь Кремень, голова Головдержслужби України Тимофій Мотренко та інші.

Випускники магістратури ФСУ ЗНУ завжди затребувані на сучасному ринку праці. Їх із задоволенням беруть на роботу до органів державної влади та місцевого самоврядування, інформаційні агенції, засоби масової інформації, заклади науки та освіти, організації та установи різних видів діяльності та форм власності, які в умовах процесів реформування України потребують кваліфікованих фахівців нової формації, здатних: організовувати і проводити аналітичну роботу з генерації нових ідей і смислів, консолідувати інформаційні потоки, розробляти прогнози та проекти суспільного розвитку, планувати і здійснювати практичні дії з гармонізації міжлюдських і міжгрупових відносин.

Випускники магістратури освітньої програми «Філософія» можуть працювати за наступними спеціальностями:

- спеціаліст із аналізу консолідованої інформації, фахівець із інформаційних ресурсів, формування громадської думки, PR-менеджменту;

- керівник, фасилітатор креативних груп із розробки управлінських, ідеологічних, культурно-маркетингових стратегій;

- івент-менеджер, тренер із соціокультурного лідерства, ідеолог інформаційно-просвітницьких кампаній; спеціаліст у галузі культурної спадщини і цінностей та ін.

Вони можуть також займатися науково-дослідною та різного роду аналітичною діяльністю, викладати у ВНЗ філософські та суспільствознавчі дисципліни. Фахова компетентність випускників магістратури зі спеціальності «Філософія» забезпечується ретельно підібраним набором дисциплін загального та спеціального циклу («Сучасна філософська антропологія», «Філософські засади креативності», «Технології критичного мислення», «Філософська аналітика міського простору», «Програмне забезпечення контекстуального аналізу», «Теорія управління соціокультурними процесами» тощо).

Випускники магістратури за спеціальністю «Філософія» також можуть займатися науковою діяльністю, продовжувати навчання на базі аспірантури та докторантури ЗНУ зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Результати наукових досліджень, як уже відомих, так і молодих науковців, публікуються у збірниках тез конференцій, фаховому виданні університету з філософії – збірнику наукових праць «Культурологічний вісник:  Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини», а також в інших вітчизняних та міжнародних фахових виданнях.

З питань вступу до магістратури ФСУ за спеціальністю «Філософія» звертайтесь до приймальної комісії ЗНУ – тел. +38 (061) 289-12-68, 764-67-53, а також до деканату ФСУ – тел. 289-41-02

 

Схожі новини