Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні науково-технічної ради розглянули напрямки діяльності факультетів

На засіданні науково-технічної ради розглянули напрямки діяльності факультетів

На засіданні науково-технічної ради розглянули напрямки  діяльності факультетів
16.02.2018 15:26 Все Головні новини Науково-технічна рада

Вчора відбулося робоче засідання науково-технічної ради університету, під час якого заслухали звіти про наукову діяльність окремих факультетів та кафедр, у тому числі це стосується студентського сектору. Йшлося про досвід співробітництва із міжнародним фаховим виданням, а також низку питань організаційного характеру.

На початку заходу, який проходив під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука, розглянули кадрові питання. Відкритим голосуванням на посаді заступника голови НТР був затверджений проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. Також до її складу введені завідувач кафедри фізичної реабілітації Надія Богдановська та в.о. начальника відділу міжнародних зв’язків Катерина Касьян.
З першого питання порядку денного виступив доцент кафедри програмної інженерії Сергій Чопоров. Він розповів присутнім про розвиток наукових досліджень на математичному факультеті та окреслив перспективні плани діяльності й співробітництва математиків ЗНУ із провідними фахівцями галузі космічних технологій і щодо виконання держбюджетних тем. Так, на замовлення КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ) колектив науковців, який очолює завідувач кафедри прикладної математики і механіки, професор Віктор Грищак, продовжує здійснювати «Розробку методики визначення напружено-деформованого стану головного обтічника тришарової стільникової конструкції з раціональним вибором характеристик анізотропії матеріалу залежно від характеру зовнішнього навантаження конструкції і розробку розрахункової моделі для визначення критичних значень навантажень». Ще дві поточні науково-дослідні теми, що фінансуються за рахунок державного бюджету, – «Математичне та програмне забезпечення автоматизації проектування аерокосмічної техніки» і «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій» – провадять наукові колективи математичного факультету під керівництвом професора Сергія Гоменюка та доцента Сергія Чопорова відповідно. Загальний прибуток, який передбачає отримати від названих розробок університет, складає близько 1 млн грн.
Окрім іншого, на математичному факультеті відбуваються потужні наукові заходи, до яких активно долучаються й студенти. Такими є міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій», у якій останнього разу взяли участь близько двохсот науковців з України та з-за кордону, всеукраїнська наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики». На базі ЗНУ діє спеціалізована вчена рада К 17.051.06 (фізико-математичні науки), у якій за звітний період було захищено 6 кандидатських дисертацій, видається фаховий збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» тощо.
Підбиваючи підсумки результатів діяльності математичного факультету, голова НТР Геннадій Васильчук висловив схвальні відгуки стосовно діяльності представників факультету, а також запевнив, що керівництво й надалі підтримуватиме ініціативи цього потужного підрозділу ЗНУ. Учасники засідання також одностайно проголосували на користь проекту рішення щодо перспектив розвитку наукової роботи на факультеті.
Не менш цікавою і змістовною була також доповідь завідувача кафедри фізики металів, професора Василя Гіржона з теми «Формування дисперсних квазікристалічних фаз в умовах нерівноважної кристалізації при лазерному легуванні металевих сплавів». Презентуючи результати діяльності очолюваного ним колективу, він розповів учасникам зібрання про напрям і зміст здійснюваних протягом близько десяти років досліджень. Це розробка методів зміцнення матеріалів, які використовуються у літакобудуванні тощо, за допомогою лазерного легування. За результатами досліджень науковці отримали три патенти, здійснили 22 публікації у міжнародних наукових виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази Scopus. Науковцями колективу захищено дві кандидатські дисертації за тематикою досліджень, наразі готуються до захисту ще одна кандидатська і одна докторська дисертації. Із випередженням графіку другий рік поспіль виконується відповідна за тематикою держбюджетна тема (2017-2019 рр.).
Багато схвальних відгуків та запитань від учасників засідання НТР надійшло стосовно розглянутого напряму діяльності, що свідчить про визначні досягнення фізиків університету. Надалі науковці за сприяння проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука планують налагодити співпрацю із запорізькими виробничниками – задля реалізації результатів дослідження у галузь літакобудування та машинобудування.
Про здобутки і перспективи студентської наукової роботи на філологічному факультеті у 2015-2017 рр. доповів заступник декана з наукової роботи Іван Мацегора. Він звернув увагу присутніх на активність молоді факультету і масовість її залучення до подібного роду заходів: це робота студентських проблемних наукових груп (у 2017 їх діяло 18), участь та перемога у різного рівня наукових конкурсах та олімпіадах (Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика тощо), конференціях та семінарах, наукові публікації (тези конференцій тощо). При цьому як один із перспективних моментів розвитку була відмічена міжгалузева співпраця із представниками студентських колективів інших факультетів ЗНУ. Загалом минулого року на філологічному факультеті відбулося понад 80 наукових та науково-популярних заходів, у тому числі інтернет-конференцій тощо. Розповів доповідач і про перспективність роботи факультетського НТСА ДМВ й плани на поточний рік. Натомість представники НТР університету запевнили, що надаватимуть усіляку підтримку для продовження проваджуваної на факультеті лінії роботи у рамках розвитку студентської науки.
Цікавою й корисною для учасників зібрання стала й доповідь професора кафедри англійської філології факультету іноземної філології Ганни Приходько – про досвід роботи у якості офіційного рецензента міжнародного наукового журналу «Lege Artis» (Language yesterday, today, tomorrow). Поважне міжнародне фахове видання з філологічних наук, яке індексується у наукометричних базах, очолює, до речі, наша співвітчизниця Наталія Панасенко – професор кафедри мовної комунікації факультету масмедійних комунікацій (Університет святих Кирила та Мефодія). До складу редколегії входять провідні науковці-лінгвісти з багатьох країн континенту. Усі публікації у виданні проходять жорсткий відбір, відповідно до вимог журналу, і перевірку кількох незалежних рецензентів (анонімно), у тому числі на плагіат. Аби працювати офіційним рецензентом журналу, Ганні Іллівні було запропоновано прорецензувати три статті, перевірили наявність її публікацій в іноземних виданнях (Польща, Угорщина, Білорусь) і видали сертифікат міжнародного рецензента. Наразі вона запросила приєднуватися до співпраці із виданням колег із Запорізького національного університету.
Під час засідання також були розглянуті питання про успішно здійснений звіт стипендіата Кабінету Міністрів України доцента Сергія Чопорова і підтвердження ним наукового звання, рекомендації до друку науково-методичної літератури, затвердження тем кандидатських дисертацій тощо.

Олена Хлистун

Схожі новини