Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії відкрили нову спеціалізацію «Економіка міжнародного туризму»

На кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії відкрили нову спеціалізацію «Економіка міжнародного туризму»

На кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії відкрили нову спеціалізацію «Економіка міжнародного туризму»
20.02.2018 14:10 Все Головні новини Економічний факультет вступна кампанія нова спеціалізація

Особливо цікавою вона буде для студентів освітнього ступеня  бакалавр освітньої програми «Міжнародна економіка» та магістрів освітньої програми «Економіка довкілля і природних ресурсів». В умовах глобалізації особливого поштовху набирає розвиток економіки міжнародного туризму. Усе це обумовило доцільність відкриття на економічному факультеті Запорізького національного університету кафедрою міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії нової спеціалізації «Економіка міжнародного туризму» для студентів освітнього ступеня  бакалавр освітньої програми «Міжнародна економіка» та магістр освітньої програми «Економіка довкілля і природних ресурсів».

Підготовка студентів за спеціалізацію «Економіка міжнародного туризму» є необхідною умовою для  розвитку економіки на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Завдання спеціалізації полягають в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань з питань економіки міжнародного туризму:

  • особливості впливу туризму на міжнародну економіку країн чи регіонів;
  • джерела та технології надання міжнародних туристичних послуг;
  • визначення способів використання обмежених та рідкісних туристичних ресурсів, що надаються в розпорядження туристів;
  • обґрунтування витрат та розподілу туристичного доходу;
  • застосування інфраструктури комп’ютерного та мережевого устаткування з системним програмним забезпеченням;
  • розробка та використання системи управління базами даних туристичної індустрії;
  • оцінка ефективності та динаміки кон’юнктури світового ринку туристичних послуг.

Особливість спеціалізації полягає в її поєднанні міжнародної спрямованості з базовою економічною підготовкою. Міжнародний аспект діяльності фахівців в галузі економіки туризму обумовлює високу роль дисципліни «Міжнародна економіка», а також вивчення іноземних мов. При цьому зберігається достатня широта загальноекономічної та загальногуманітарної освіти. У процесі навчання студенти опановують нормативні та вибіркові дисципліни економічного, маркетингового, країнознавчого спрямування. Водночас студентам надається можливість вільно обрати дисципліни, які дозволяють набути знання з другої іноземної мови, інформаційних технологій, економіки та управління у сфері міжнародного туризму.

Згідно з навчальним планом студенти спеціалізації «Економіка міжнародного туризму» за освітнім ступенем  бакалавр освітньої програми «Міжнародна економіка» вивчають такі фахові дисципліни з третього року навчання: Економіка і ціноутворення в галузі міжнародного туризму, Зовнішньоекономічна діяльність в туризмі, Технологія і організація туристичних поїздок, Туристичні ресурси країн світу, Маркетинг міжнародного туризму, Інфраструктура міжнародного туризму.

Робочими мовами при викладанні всіх навчальних дисциплін на кафедрі є українська та англійська. Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота в малих групах, активно використовуються ділові ігри.

Характерною особливістю при підготовці фахівців у галузі туризму є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в робочих проектах економічного факультету, у тому числі грантових програмах.  Виробничу практику студенти зможуть проходити в установах і компаніях, пов'язаних з наданням міжнародних туристичних послуг. ЗНУ має договори про проходження виробничої практики з Запорізькою обласною державною адміністрацією, міжнародними туристичними агентствами та операторами.

Фахівці з цього напряму можуть виконувати професійні функції за одним або кількома з видів економічної діяльності у сфері державного управління, у сфері розробки та розповсюдження різних видів турів, у сфері обслуговування туристів тощо. Особливою цінністю відрізняються набуті студентами компетенції, пов’язані з плануванням, управлінням зовнішньоекономічною діяльністю туристичних підприємств.

 

 

Декан економічного факультету 

проф., д.е.н. Череп А.В.


Зав. кафедрою міжнародної економіки,

природних ресурсів і економічної теорії      

проф., д.е.н. Бабміндра Д.І. 


доцент кафедри міжнародної економіки,

природних ресурсів і економічної теорії      

доц., к.е.н. Венгерська Н.С. 


заступник декана з наукової роботи

економічного факультету,доцент кафедри міжнародної економіки,

природних ресурсів і економічної теорії      

доц., к.е.н. Кусакова Ю.О. 

 

 

 

Схожі новини