Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні НТР розглядали питання академічної мобільності та проектної діяльності

На засіданні НТР розглядали питання академічної мобільності та проектної діяльності

На засіданні НТР розглядали питання академічної мобільності та проектної діяльності
02.05.2018 13:10 Все Головні новини Науково-технічна рада відділ аспірантури і докторантури наукова діяльність міжнародні зв’язки грантова діяльність

Наприкінці квітня в університеті відбулося чергове засідання науково-технічної ради ЗНУ під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука. Головними питаннями, які розглядалися його учасниками цього дня, були: доповідь про академічну мобільність представників університету та їхню участь у програмах міжнародних обмінів у галузі освіти, стажувань, подвійного диплома тощо, доповідь про роботу, що здійснюється на факультеті менеджменту з формування проектної компетенції студента в англомовному фаховому просторі, та інформація про підсумки вступної кампанії до аспірантури й результати весняної атестації аспірантів і докторантів.

На початку заходу, обговорюючи тему академічної мобільності студентів та освітян ЗНУ, головуючий Геннадій Васильчук проінформував присутніх, що наразі вирішено питання щодо спрощення процедури оформлення відряджень для студентів і аспірантів, які братимуть участь у наукових заходах, зокрема з метою здійснення науково-дослідної роботи.

Перше питання, яке розглянули учасники засідання, стосувалося підсумків вступної кампанії до аспірантури, а також – результатів весняної атестації аспірантів і докторантів ЗНУ. Проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов наголосив на ефективності роботи системи аспірантури та докторантури ЗНУ, як за кількісними, так і якісними показниками. На сьогодні у виші здійснюють підготовку близько 400 аспірантів і докторантів. Традиційну весняну атестацію пройшли всі здобувачі 2-4 років навчання, спрощеною вона була для здобувачів 1 року навчання.

Серед примітних показників наукової роботи аспірантів цього року було відзначено збільшення кількості публікацій науковців у виданнях, які входять у бази Scopus та Web of Scіence. Йшлося також про впровадження нової комп’ютерної програми «СИНАП», розробленої під керівництвом начальника науково-дослідної частини Вікторії Меняйло, що фіксуватиме публікації вчених ЗНУ. Окрім іншого, активно використовуються можливості платформи Moodle для навчання аспірантів, відбувається модернізація системи освіти відповідно до стандартів PhD, у навчальні плани впроваджені спеціально розроблені авторські курси з академічного письма, риторики, критичного мислення.

Серед уже сталих та ефективних нововведень, що запроваджені у системі аспірантури ЗНУ, – дві хвилі зарахування для вступників. Відповідно до цієї норми Правил прийому до аспірантури, у весняний період на контракт зараховано вже 33 аспіранти на 13 спеціальностей. Також було наголошено, що має підвищуватися рівень персональної відповідальності наукових керівників, які організовують роботу своїх аспірантів відповідно до встановлених індивідуальних планів.

Виступаючи з приводу здобутків та перспектив розвитку академічної мобільності науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів та докторантів університету, в.о. начальника відділу міжнародних зв’язків Катерина Касьян підкреслила, що наразі цей напрям діяльності внесений у число пріоритетних до «Стратегії розвитку ЗНУ». У цій галузі тривають суттєві зміни, які і в усій системі освіти, що продовжує реформуватися на рівні МОН України. Адже завдяки переходу на стандарти європейської освіти, зокрема це стосується кредитно-модульної системи, стало можливим здійснювати стажування представників ЗНУ в закордонних вишах, а студенти мають можливість отримувати подвійний магістерський диплом у рамках освітньої програми «Еrasmus+». Постійний інформаційний супровід надають фахівці відділу міжнародних зв’язків тим, хто бажає підвищити свою кваліфікацію за кордоном. Доповідач також розповіла про освітні програми в галузі міжнародних обмінів, які надають представникам університету можливість відвідати вищі навчальні заклади Німеччини, Румунії, Італії, Естонії, Туреччини тощо. До речі, деякі з них передбачають стипендіальне забезпечення за рахунок приймаючої сторони.

Про формування проектної компетенції студента в англомовному фаховому просторі доповіла доцент кафедри ділової комунікації Наталія Наумова. Вона представила форми роботи, до яких залучаються студенти факультету менеджменту. Після обговорення присутні затвердили проект рішення з цього питання.

Учасниками засідання НТР дискутувалося також питання щодо внесення курсів із проектної діяльності у навчальні плани та навчальні навантаження викладачів. Присутніми обговорювалася проблема підвищення ефективності проектної діяльності в університеті, розширення кордонів міжнародної співпраці і отримання грантів не лише у галузі освіти, а й інших (наукових, виробничих тощо) галузях, можливостей розвитку співпраці факультетів із цього напряму діяльності, аби створити міжфакультетські робочі групи з написання проектів на отримання грантового фінансування за результатами закордонних відряджень.

Розглянута на засіданні актуальна для представників вишу проблематика викликала у залі дискусію: йшлося про методи залучення до навчання у ЗНУ студентів з інших вишів – за програмами міжнародних обмінів, а також стосовно розширення можливостей проектної діяльності. Ці напрями сьогодні є першочерговими пріоритетами ЗНУ, аби забезпечити повноцінну інтеграцію вишу у світовий та європейський освітньо-науковий простір. До активного обговорення питань долучилися проректори вишу – Геннадій Васильчук, Юрій Каганов, Олександр Гура, декани факультетів Алла Череп, Людмила Омельянчик та інші члени НТР.

Насамкінець засідання проректор Юрій Каганов запросив присутніх взяти активну участь у Регіональному круглому столі «Європейська проектна культура в Україні: стан та перспективи», який відбудеться у ЗНУ 11 травня (корп. № 3, ауд. 307).

У розділі «Різне» присутні традиційно розглянули низку робочих питань стосовно рекомендації до друку наукових та періодичних видань, затвердили склад редакційної колегії одного з «Вісників ЗНУ» і теми кандидатських дисертацій.

 

Олена Хлистун

 

 

 

Схожі новини