Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Наукові розвідки вчених ЗНУ - у наукометричній базі даних Web of Science

Наукові розвідки вчених ЗНУ - у наукометричній базі даних Web of Science

Наукові розвідки вчених ЗНУ - у наукометричній базі даних Web of Science
20.08.2018 09:34 Все Головні новини Університет науково-дослідна частина наука наукометрична база Web of Science публікація проектна діяльність

Так, нещодавно вийшла з друку стаття «Сurrent status analysis of research and innovation training of PhD in higher educational institutions» учасниці проекту Europroc, начальника науково-дослідної частини ЗНУ Вікторії Меняйло, опублікована у міжнародному науковому виданні «Advanced Education». Це видання входить до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

У цій статті на підставі проведеного соціологічного дослідження шляхом анкетування аспірантів закладів вищої освіти України з використанням статистичних методів здійснено аналіз сучасного стану дослідницько-інноваційної підготовки майбутніх докторів філософії. Визначено основні форми дослідницько-інноваційної діяльності, в яких аспіранти брали участь.
У роботі показано, що більше ніж половина аспірантів були учасниками конкурсів наукових проектів для студентів та молодих учених; третина опитаних має досвід спілкування з іноземними колегами; близько 22,9% аспірантів були учасниками зарубіжних відряджень та стажувань. Участь у реалізації дослідницьких, освітніх та соціальних проектів брали лише 16,9% респондентів.
За результатами анкетування складено рейтинг найбільш важливих дисциплін (модулів), які варто включити до навчальних планів аспірантів. Зокрема, йдеться про іноземну мова професійно-наукового спілкування; методологію наукових досліджень; академічне письмо та академічна доброчесність; основи критичного мислення; основи інноваційної діяльності; інтелектуальну власність і трансфер технологій; основи проектної діяльності. Також Вікторія Меняйло визначила рейтинг найбільш ефективних, на їх думку, форм і методів дослідницько-інноваційної підготовки. Йдеться про підготовку наукових публікацій до міжнародних видань; проведення майстер-класів, тематичних зустрічей з успішними науковцями та підприємцями; стажування у провідних вітчизняних та європейських наукових центрах; участь у міждисциплінарних дискусійних семінарах; участь у молодіжних конкурсах інноваційних ідей і проектів.
Більше дізнатися про зміст статі та про список використаної літератури можна за покликанням: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/131958

Схожі новини