Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Амінов Руслан Флузович

Амінов Руслан Флузович

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини

Кандидат біологічних наук, старший викладач

Контакти

Розклад консультацій

  • Середа, 10:00-12:00

Дисципліни

  • Молекулярна біологія,
  • генетика людини,
  • основи медичних знань

Біографія

Досвід роботи

З 2021 року завідувач лабораторії клітинної та організменної біотехнології науково-дослідної частини Запорізького національного університету та за сумісництвом старший викладач кафедри фізіології, імунології та біохімії з курсом цивільного захисту та медицини.

Запорізький національний університет, з 2020 рр. старший викладач кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом ЦЗ та медицини біологічного факультету за сумісництвом. Провідний науковий співробітник навчально-науково-дослідної лабораторії клітинної та організменної біотехнології науково-дослідної частини ЗНУ 

Запорізький національний університет, 2019-2020 рр. викладач кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом ЦЗ та медицини біологічного факультету. Провідний науковий співробітник навчально-науково-дослідної лабораторії клітинної та організменної біотехнології науково-дослідної частини ЗНУ на громадській засаді. Звільнений з посади викладача за власним бажанням.

Запорізький національний університет, 2018-2019 рр. асистент кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом ЦЗ та медицини. Науковий співробітник навчально-науково-дослідної лабораторії клітинної та організменної біотехнології науково-дослідної частини ЗНУ на громадській засаді.

Запорізький національний університет, 2016 р. лаборант в навчально-науково-дослідної лабораторії клітинної та організменної біотехнології науково-дослідної частини ЗНУ за сумісництвом на 0,5 ставки.

Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня, 2011-2014рр. за направленням палатна медична сестра педіатричного відділення для дітей грудного віку, за сумісництвом на 0,5 ставки.

Освіта

2007-2011 рр. Медичний коледж Запорізького державного медичного університету спеціалізація «Сестринська справа». Впродовж навчання у медичному коледжі пройшов курси з лікувального масажу.

2011-2014 рр. Запорізький національний університет, бакалавр, спеціальність «Біологія».

2014-2015 рр. Запорізький національний університет, магістр, спеціальність «Біологія». Отримав диплом з відзнакою.

2015-2018 рр. Запорізький національний університет, аспірант, спеціалізація «Імунологія» з відривом від виробництва.

2017 р. стажування згідно угоди про співробітництво щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності аспірантів у Запорізькому державному медичному університеті на кафедрі гістології, цитології та ембріології з наукового напрямку «Функціональні особливості кровотворних і імунних органів у віковому аспекті».

2018 р. захист дисертації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спеціальність «Імунологія». За темою: «Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної п’явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному онтогенезі».

2019 р. здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «Імунологія».

Досягнення

2014 р. учасник V Міжнародного медичного форуму, інновації в медицині- здоров'я нації. Отримав сертифікати.

2014 р. учасник другого туру стипендіальної програми Завтра UA. 

2014 р отримав подяку Запорізької обласної державної адміністрації управління молоді фізичної культури та спорту за участь в Обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки, номінація – експериментальні та клінічні аспекти медицини 2014 р. 

2014 р отримав грамоту ректора ЗНУ за високі досягнення в студентській науково-дослідній роботі протягом 2014/2015 н.р. 

2015 р. автор в журналі Школа Юного Вченого МАН України. 

2015 р. переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із біологічних наук. Отримав диплом 3 ступеня.

2016-2017 рр. член комісії Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник».

2017 р. отримав подяку ректора Запорізького національного університету за успішну науково-дослідну роботу у 2016/2017 н.р., високий рівень дисертаційних досліджень.

2017 р. учасник Міжнародного металургійного форуму - наука та інновації. Екологічне направлення.

2018 р. нагороджений грамотою ректора Запорізького національного університету за високі досягнення в студентській науково-дослідній роботі у 2017/2018 н.р.

2018 р. стипендіат академічної стипендії Кабінету Міністрів України для обдарованих аспірантів.

2018 р. учасник III international scientific conference Microbiology and Immunology м. Київ. Нагороджений дипломом.

2018 р. пройшов підвищення кваліфікації у Запорізькому національному університеті, отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02125243/0064-19, наказ №483 від 18 грудня 2018 року. Школа педагогічної майстерності за програмою «Психолого-педагогічні засади викладацької майстерності у вищій школі.

2018-2020 рр. учасник науково-дослідних робіт (№ 0109U002525, №°0117U000704), із фінансуванням МОН України.

2019 р. отримав грамоту районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському районі за багаторічну сумлінну працю, плідну і бездоганну діяльність та за активну громадську позицію у 2018/2019 навчальному році. 

2019-2020 рр. виконував обов’язки голови молодих вчених біологічного факультету ЗНУ

2020 р. розробив зошит для пробного ЗНО для абітурієнтів з біології у Запорізькому національному університеті.

Наукова робота

2019 р. учасник конкурсу Нагорода Санофі молодим науковцям за дослідження в медицині.

З 2019 р. член редакційної колегії Вісника Запорізького національного університету: збірника наукових праць. Біологічні науки.

2019 р. учасник-керівник конкурсу проектів молодих вчених ДФФД, тема «Розроблення способу пiдвищення резистентностi, морфогенетичної регенерацiї та репродуктивної здатностi тварин i людей, опосередковану через імунітет».

2019 р. продано ліцензію – ліцензійний договір № 1/19 «спосіб стимуляції морфогенетичної функції імунної системи», на який одержано патент № 132874.

2020 р. показник індексу Гірша у наукометричній базі Scopus 3.

Виконувалася наукова тема другої половини дня «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням їх імунотропної дії їх біологічно-активних речовин» № держ. Реєстрації 0117U000704. З 01.01.2017 по 31.12.2020 р., а також наукова співдружність з Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького згідно договору 29/48-19/2008. З 06 липня до 31.12.2021 р

З 2020 р. офіційно один із рецензентів журналів Asian Pacific Journal of Reproduction, та Journal of Reproduction & Infertility які включені в базу Scopus. Китай та Іран. Отримав сертифікат рецензента.

З 2020 р. Член новоствореної Ради молодих вчених ЗНУ та голова молодих вчених біологічного факультету.

Має більше 40 наукових публікацій з яких 6 в міжнародних журналах, які включені в базу Scopus; 3 статті, включені в базу WoS, 8 статей у фахових виданнях України; Турції, Індії, Польщі, Болгарії, Білорусії. 7 патентів на винахід та корисну модель. Сертифікати наукових конференцій. Результати дисертаційної роботи згідно отриманих актів впровадження були впроваджені у Запорізькому державному медичному університеті, Запорізькому національному університеті, Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Б. Хмельницького.

Посилання на профілі:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201256382

https://orcid.org/0000-0002-8471-1525

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JMDoElYAAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Ruslan-Aminov

Інформація надана економічним факультетом

Амінов Руслан Флузович