Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На міжнародній конференції економічного факультету обговорили виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях

На міжнародній конференції економічного факультету обговорили виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях

На міжнародній конференції економічного факультету обговорили виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях
25.10.2018 15:55 Все Головні новини Факультети Економічний Економфак конференція

25 жовтня у ЗНУ розпочалась ХІІI міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях».

Її організаторами, співорганізаторами та учасниками виступили ціла низка українських і закордонних вищих навчальних закладів та організацій під егідою Міністерства освіти і науки України та Запорізької обласної державної адміністрації: Запорізький національний університет, Академія наук вищої освіти України, Академія економічних наук України, Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Вармінсько-мазурський університет (Польща), Державний економічний університет у Познані (Польща),  Інститут розвитку міжнародної співпраці (Польща), Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан), Казахський університет «Нархоз» (Казахстан),  Навчальний комплекс Сан Март Шавань (Франція) та інші.

Близько 300 учасників, які взяли безпосередню участь у роботі секційних засідань або надали матеріали своїх наукових досліджень. Провідні науковці, представники бізнесу та інших запорізьких інституці запропонували свої актуальні розробки – методики, програми, проекти, інновації – та розповіли про досягнення наукових колективів їхніх вишів.

Відкрила роботу конференції  заступник декана економічного факультету з наукової роботи Юлія Кусакова, яка представила  учасників цього наукового зібрання і відзначила, що ця міжнародна наукова конференція стала вже традиційною для факультету, а тематика наукових робіт доводить їх актуальність та інноваційність, висловивши сподівання на плідні результати  роботи та цікаві дискусії.

З привітаннями до учасників зібрання та гостей звернувся  перший проректор ЗНУ Олександр Бондар. Він зауважив, що представлена тематика доповідей потребує наукових методів і підходів, які будуть сприяти розвитку економічної науки України. Також Олександр Григорович побажав учасникам зібрання досягти конструктивних рішень, які сприятимуть вирішенню проблем української і загалом світової економіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі. Було також підкреслено роль економічного факультету ЗНУ, який розширює контакти і співпрацю з багатьма освітніми, науковими та виробничими структурами, з року в рік збагачує географію учасників наукових заходів. Так, наприклад цього року серед учасників конференції є 9 авторів наукових робіт з інших держав, зокрема з Казахстану, 50 науковців з різних українських вишів, а саме з: Дніпра, Львова, Миколаєва, Києва, Острога, Черкас та інш.

Модератор зустрічі Кусакова Юлія Олександрівна представила президію пленарного засідання, до якого увійшли науковці і представники бізнесу. Серед них: віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, д.е.н., професор Антонюк Дмитро Анатолійович,  заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Кам’янченко Сергій Андрійович,  д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму ЗНУ Бабміндра Дмитро Іванович, к.н.держ.упр., Голова науково-експертного центру з питань формування та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Запорізької обласної організації Союзу юристів України Погрібняк Микола Анатолійович,  д.е.н., професор Національного університету залізничного транспорту ім. Лазаряна (м. Дніпро) Пивоваров Михайло Григорович, директор ТОВ «ПРОКОМ» Бутенко Сергій Миколайович,  директор ТОВ «Лакомка 2010» Лепьохін Євген Васильович,  д.ф-м.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики ЗНУ Козін Ігор Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ЗНУ Максишко Наталія Костянтинівна, директор українсько-іспанського підприємства ТОВ «Урожай» Пучков Олексій Володимирович та інші.

З привітальним  словом виступила також викладач Центру розвитку польської освіти за кордоном Ева  Плоцька,  яка подякувала за можливість брати участь у такому науковому заході та розповіла про досвід польських реформ та економічні інтеграційні процеси.

Зацікавило присутніх на відкритті конференції також дослідження з актуальної теми, представленої гостем –  заступником начальника головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Кам’янченком Сергієм. Він дослідив економічні та соціальні аспекти боротьби за легалізацію зайнятості. У рамках цієї доповіді були висвітлені проблеми нелегальної зайнятості , нерегульованої економіки, непрозорої конкуренції, соціального шахрайства,  особливості перевірки підприємств на предмет нелегальної зайнятості працівників та фінансових санкцій за нелегальну зайнятість,   а також розглянуті  норми і механізми пенсійного забезпечення і соціального страхування та  аналіз балансу ринку праці.

Про ініціативи Запорізької торгово-промислової палати у підвищенні конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринках розповів віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, д.е.н., професор Антонюк Дмитро. Він розповів про світову практику підтримки експортної активності, фінансові та нефінансові інструменти підтримки експорту на прикладі Польщі та Литви, а також про основні напрямки роботи ЗТПП, серед яких: участь бізнесу в міжнародних програмах і реалізації партнерських проектів, підтримка соціальних проектів, сприяння виходу підприємств Запорізького регіону на міжнародні ринки, програми стажувань на міжнародних підприємствах, створення центру підтримки бізнесу та центру бізнес-медіації, робота з закордонними інформаційними електронними майданчиками, освітні послуги та інше. Також він відзначив, що включеність у світові тенденції та використання світових економічних технологій сприятиме зростанню вітчизняної економіки та її конкурентноспроможності на світовому ринку.

Активну дискусію викликала і доповідь д.е.н., професора, завідувача кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму ЗНУ Дмитра Івановича Бабміндри, яка стосувалась землеустрою об’єднаних територіальних громад, планування перспектив соціально-економічного розвитку ОТГ і формування їх інвестиційної привабливості. Так, він висловив переконання щодо важливості передання не тільки земель, а і природних ресурсів у власність територіальних громад для їх економічного розвитку. Крім того, науковець відзначив, що саме землеустрій забезпечує розвиток майже усіх напрямків економіки.

У рамках пленарного засідання конференції були представлені  доповіді, у яких науковці та практики  презентували результати інноваційних розробок і досліджень. Вони стосувались таких тем: «Проблеми відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб за порушення регуляторного законодавства України», «Sales and operations planning (S&OP) - методологія планування продажів та операцій – основа сучасного підходу до автоматизації процесів управління», «Кадрова політика як складова економічної безпеки підприємства», «Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах кризи», «Досвід співпраці академічного бізнес-інкубатора «БІ-Запоріжжя» при економічному факультеті ЗНУ із ТОВ «Урожай», «Інформаційна система управління розміщенням реклами», «Еколого-економічна безпека: сучасні реалії та розвиток», «Міжнародна інтеграція як фактор розвитку економіки України».

Також під час конференції відбулося засідання семи секцій, на яких були представлені напрацювання вітчизняних та закордонних науковців з таких напрямів: «Теоретико-методологічні засади розвитку нової економіки в Україні та на рівні регіонів», «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку світового господарства в умовах глобалізації», «Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту економічної діяльності в Україні», «Пріоритети модернізації фінансової системи країни в умовах євроінтеграційних процесів», «Моделювання соціально-економічних процесів та систем в умовах невизначеності», «Розвиток трудового потенціалу і маркетингової технології в умовах інноваційних змін в економіці», «Управління економічним розвитком регіонів та держави як складова національної безпеки України». Учасники розглянули як питання теоретичного характеру – запровадження нових принципів та методів дослідження, так і впровадження інноваційних технологій, які забезпечують стабільний розвиток економіки.

За результатами конференції була складена резолюція, у якій визначені практичні рекомендації для подальшого впровадження наукових досягнень та напрямки завдань на майбутнє. Доповіді, представлені на конференції, будуть опубліковані у збірнику тез конференції. Під час пленарного та по завершенню секційних засідань були відмічені грамотами актуальні розробки вчених-економістів.  

Наукова бібліотека ЗНУ до конференції підготувала спеціалізовану книжкову виставку – за темою конференції, де були представлені наукові, методичні розробки представників економічної науки університету, фахові видання та інші публікації.

Треба відзначити, що конференція буде тривати два дні, а протягом конференції учасники зможуть не тільки взяти участь у пленарному і секційних засіданнях, але і познайомитись з містом під час екскурсії.

Фотогалерея:
https://www.facebook.com/850636871632374/photos/?tab=album&album_id=2266695916693122

 

Олена Переверзєва


 

 

 

Схожі новини