Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Дашко Ірина Миколаївна

Дашко Ірина Миколаївна

ЗНУ Викладачі Економічний факультет Кафедра управління персоналом і маркетингу

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри

Контакти

Розклад консультацій

п’ятниця 12.00-12.55

Дисципліни

 • Основи управління персоналом;
 • Управління персоналом;
 • Мотивування;
 • Технології управління персоналом;
 • Організація праці менеджера;
 • Управління командами.

Біографія

Дашко Ірина Миколаївна у 2004 році закінчила Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київського національного університету» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 073 Менеджмент організацій та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Механізм ефективного управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості» за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами екокномічної діяльності) й отримала ступінь кандидата економічних наук (науковий керівник – д.е.н., проф. Череп А.В.).

У 2016 році – закінчила Криворізький факультет Запорізького національного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 053 Психологія та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з психології.

У 2020 році отримала вчене звання доцента по кафедрі обліку та менеджменту.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) й отримала ступінь доктора економічних наук (науковий керівник – д.е.н., проф. Череп А.В.).

У 2022 році отримала вчене звання професора по кафедрі управління персоналом і маркетингу.

У 2023 р. брала участь у складі журі І міського етапу (м. Кривий Ріг) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України відділень економіки та менеджмент і маркетинг.

Координатор міжнародного проєкту «Цифровізація економіки в умовах пандемії Сovid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави» (101085727 – EU-DIGITIZATION – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH) за підтримки Програми Erasmus+: Jean Monnet Module Європейського Союзу (2023-2025).

Досвід роботи:

 • З 2004 по 2020 роки працювала в Криворізькому факультеті Запорізького національного університету й обіймала посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента кафедри обліку та менеджменту й заступника декана з профорієнтаційної та виховної роботи.
 • З 2015 по 2020 роки працювала відповідальним секретарем відбіркової комісії Криворізького факультету Запорізького національного університету.
 • З жовтня 2020 року по теперішній час працює на кафедрі управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • 20.10.2022 року відвідала Всеукраїнський навчальний онлайн-тренінг за підтримки Softserve на тему: «Сучасні платформи для онлайн навчання».
 • 04.10.2022 року відвідала онлайн-форум академічної доброчесності від Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.
 • З 28-29.09.2022 року відвідувала Всеукраїнський онлайн-тренінг з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge» за підтримки HR-бренд агенції UGEN, присвячений soft skills на теми: 1) як вести соціальні мережі центру працевлаштування, щоб зацікавити студентів; 2) управління кар’єрою та кар'єрний консультант як професія; 3) методологія NPS та eNPS: розвиток бренду довіри у студентів; 4) нематеріальна мотивація команди; 5) організація кар’єрних онлайн-проєктів для студентів.
 • У вересні 2022 року відвідала вебінар на тему: «Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course» за підтримки Європейської асоціації з вивчення різних напрямків науки (Німеччина).
 • З 11.07.2022 року по 14.07.2022 року відвідала серію вебінарів для викладачів закладів вищої освіти як учасник проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft-skills викладача (за підтримки UGEN, Softserve, НБУ).
 • З 28.06.2022 рік по 11.08.2022 рік відвідала вебінари від Clarivate на теми: «Цвіт цитувань», «Новий Journal Citation Reports» та «Презентація наукових здобутків вченого».
 • 23.06.2022 року відвідала міжнародний науково-педагогічний онлайн-семінар для науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти на тему: «Міжнародна освітня співпраця як приклад розвитку професійної майстерності фахівця» в рамках підвищення кваліфікації, який проводився на базі Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща).
 • 19-20.05.2022 року взяла участь в онлайн семінарі-тренінгу «Європейські практики диверсифікації сільського туризму на засадах збалансованості та креативності», що відбулися за підтримки Програми Еразмус + Європейського Союзу, напрям Жан Моне.
 • З 10.01.2022 рік по 28.02.2022 рік пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та світові тенденції» у Вищому інституті страхування та фінансів (м. Софія, Республіка Болгарія).
 • З 22.11.2021 року по 24.12.2021 рік підвищила кваліфікацію за темою: «Дослідження особливостей систем управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства у ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ» та умов проведення виробничої практики студентів».
 • З 31.05.2021 рік по 07.06.2021 рік пройшла міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти (Lublin, Republic of Poland) за темою: «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle».
 • З 10.05.2021 рік по 10.06.2021 рік підвищила кваліфікацію на кафедрі маркетингу з метою визначення ролі та значення маркетингу в управлінні людськими ресурсами на основі сучасних підходів до використання і розвитку персоналу у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності підприємства у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.
 • З 16.12.2020 року по 23.12.2020 рік відвідувала Всеукраїнський онлайн-форум та серію вебінарів для викладачів закладів вищої освіти (Servier Ukraine, UGEN, CSR Ukraine, експертна організація «Центр»: «Розвиток КСВ» за підтримки Міністерства молоді та спорту України) за темою: «Викладачі 4.0: Ефективні підходи до дистанційної освіти».
 • З 21.11.2019 рік по 22.11.2019 рік пройшла тренінг для педагогів «Профілактика синдрому професійного вигорання» та отримала сертифікат учасника «Лідери інновацій» від Криворізької фундації майбутнього за сприянням Виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «МЕТІНВЕСТ».
 • З 04.02.2019 рік по 22.02.2019 рік пройшла міжнародне наукове-педагогічне стажування «New and innovative teaching methods» на базі Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow (Польща).

Наукова робота

Має численні публікації у фахових наукових журналах України, у наукових періодичних виданнях інших держав, у тому числі у виданнях, включених до наукометричної бази Scopus та Web of Science.

Брала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

З 01.09.2021 року і по теперішній час є членом громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Наукові інтереси: новітні методи управління персоналом на підприємствах, управління трудовим потенціалом підприємств; конкурентоспроможність підприємств в сучасних умовах господарювання.

Scopus: https://cutt.ly/bPUwUDS

Web of Science: https://cutt.ly/BCq8n88

Google scholar: https://cutt.ly/RPUwVHC

ORCID ID: 0000-0001-5784-4237

Інформація надана економічним факультетом

Дашко Ірина Миколаївна