Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На філологічному факультеті вивчали практичний досвід використання нових методів викладання української мови і літератури

На філологічному факультеті вивчали практичний досвід використання нових методів викладання української мови і літератури

На філологічному факультеті вивчали практичний досвід використання нових методів викладання української мови і літератури
13.11.2018 12:49 Все Головні новини Факультети Філологічний Філологічний факультет майстер-клас з методики проведення уроків мови і літератури

Дванадцятого листопада   в рамках тижня української мови для студентів філологічного факультету ЗНУ був організований педагогічний  майстер-клас з  методики проведення уроків української мови та літератури в школі, який провела кандидат  філологічних наук, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Запорізького обласного ліцею «Захисник» з посиленою військово-фізичною підготовкою, випускниця ЗНУ Інна Назаренко.

Організатором заходу  виступила  доцент кафедри української мови Наталія Зубець.

Професійна майстерність – важлива складова педагогічної діяльності вчителів. Саме тому на філологічному факультеті Запорізького національного університету організована практика проведення тренінгів і майстер-класів для студентів, де вони опановують особливості  використання інноваційних технологій навчання на уроках мови задля професійного становлення  як майбутніх учителів.

Цей захід був проведений у форматі відкритого уроку,  який мав назву «Не просто звук, не просто слово (Картина світу крізь призму семантичних, фонетичних і фразеологічних засобів стилістичної виразності)». Основна його мета  - навчити учнів через створення асоціативно-семантичної сітки образів «усіченого» тексту приходити до власних філософських узагальнень та передбачень, відчуття мови як єдиної багатогранної системи. За словами  Інни Олександрівни, цей урок розроблений з урахуванням різного рівня знань і підготовки учнів.

Під час заняття Ірина Назаренко  охарактеризувала основні прийоми комунікативних методик, а також особливості їх  використання з метою активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках мови і літератури. Цікавими та корисними стали представлені практичні розробки використання інтерактивних і комунікативних методів роботи у процесі вивчення мови та літератури. Так, під час заняття були використані такі методи та прийоми: «мозковий штурм», створення асоціативно-семанитчної сітки, «напис на скелі», евристична бесіда, аналіз художнього твору, абстрагування, прийом конкретизації, метод аналогії, моделювання, прийом ілюстрації, пошуковий метод, «від простого до складнішого».

Крім того, виконання студентами мовленнєвих вправ і завдань допомогло на практиці опанувати цей матеріал та здобути такі компетенції: соціальна, громадянська, загальнокультурна, комунікативна, літературна, міжпредметна, естетична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, а також  вміння отримувати користь з досвіду, вирішувати проблемні питання,  організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх, організовувати свої власні прийоми вивчення та  уміння спілкуватися українською мовою.

Студенти 2 курсу спеціальності «Середня освіта» та «Філологія», а також магістри філологічного факультету мали змогу за допомогою презентації познайомитись із методами  викладання семантичних, фонетичних, фразеологічних засобів стилістичної виразності за допомогою використання комунікативних методик та застосування асоціативного мислення. Так, студенти розглянули поезію І.Франка крізь призму асоціативного творення та аналізу образів, проаналізували зміст вірша І. Франка «Срофи» зі збірки філософських поезій «Мій Ізмарагд», створюючи власні асоціативні образи.

У процесі тренінгу студенти переконалися, що в роботі вчителя  повинні поєднуватися як традиційні, так й інноваційні технології навчання. Це дозволить учням ефективно використовувати інформацію та працювати в групах, а вчителю допоможе перетворити учнів на активних суб’єктів навчальної діяльності.

Загалом, студенти активно працювали в групах, виконували інтерактивні ігрові вправи різної складності, розвиваючи логічне і асоціативне мислення, увагу, оперативну пам'ять, креативність, творчість, ораторські здібності. Так, наприклад студенти виконували такі завдання: 1) спираючись на перші два рядки чотиривірша, передбачити, який висновок міг зробити автор; 2) скласти асоціативно-семантичну сітку до поданих словообразів та попередньо з’ясувати ідейний зміст чотиривірша та інш.

За допомогою відкритих запитань  студенти мали змогу продемонструвати здобуті мовленнєві і комунікативні компетентності. Майстер-клас зацікавив майбутніх учителів-філологів, адже використання інноваційних технологій – це запорука якісної освіти.

На думку організаторів, участь у таких методичних заходах формує професійну компетентність студентів-філологів та є одним із кроків на шляху до вчительської професії. За підсумками проведення майстер-класу всі учасники отримали новий досвід використання інноваційних технологій на уроках мови і літератури.

 

Олена Переверзєва

 

 

Схожі новини