Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті розглянули особливості освітнього процесу очима студентів

На економічному факультеті розглянули особливості освітнього процесу очима студентів

На економічному факультеті  розглянули особливості освітнього процесу очима студентів
16.11.2018 11:20 Все Факультети Економічний Економічний факультет Круглий стіл

Чотирнадцятого листопада на економічному факультеті ЗНУ відбулось засідання круглого столу «Економічна освіта у ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету», в якому взяли участь представники керівництва вишу, викладацького складу і студентства.

Відкрив засідання завідувач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії Іван Колобердянко, який відзначив важливість цього заходу, адже студенти можуть висловити свої побажання щодо покращення навчання. Звертаючись до присутніх, перший проректор ЗНУ Олександр Бондар закликав студентів ефективно і з максимальною користю використовувати можливості і час навчання, здобувати нові знання, практичний та інноваційний досвід. Крім того, він відзначив, що всі побажання, пропозиції, рекомендації щодо організації навчального процесу повинні бути враховані у подальшій роботі. Перед студентами також виступила декан економічного факультету Алла Череп. Вона наголосила, що навчальний процес вимагає від викладачів повної віддачі, а від студентів мотивованості, зацікавленості, розуміння важливості отримання знань. Тільки в такому випадку можна підготувати конкурентноспроможного і висококваліфікованого фахівця на ринку праці. Також важливим в організації навчального процесу є професіоналізм викладача, взаємозв’язок зі студентами, взаємоповага, вміння використовувати нові інноваційні технології, які, до речі, активно впроваджуються на факультеті завдяки оновленню матеріально-технічної бази. На думку декана, такі обговорення та врахування побажань і конструктивних пропозицій студентів для покращення роботи і навчання, є поштовхом до нової співпраці викладачів і студентів.
Під час засідання круглого столу із доповідями виступили студенти і викладачі. Так, про найпоширеніші прояви академічної недоброчесності, академічне шахрайство і плагіат, а також про заходи впровадження і дотримання академічної доброчесності у виші розповіла студентка Вікторія Калінчук (ОП «Облік і аудит»). Зокрема, вона запропонувала перелік дій для уникнення такого явища та наголосила на важливості встановлення антиплагіатної програми. А студент Кирило Школовий (ОП «Міжнародна економіка») презентував доповідь «Проблеми та пропозиції щодо організації навчального процесу на економічному факультеті». Він розповів про результати опитування, проведеного серед студентів факультету щодо позитивних змін у навчальному процесі та можливих шляхів його удосконалення. Так, серед позитивних тенденцій: поліпшення матеріально-технічної бази, цікаве студентське життя, можливість вибору дисциплін та програма Moodle. На думку студентства, удосконалити необхідно рівень викладацької діяльності із залученням інноваційних технологій, нового передового досвіду, розширити можливості академічної мобільності викладачів, зробити більш ширшим перелік дисциплін на вибір, покращити матеріально-технічні можливості навчального процесу, стандартизувати систему викладу лекцій із застосуванням формату бесіди, застосовувати ігрові методи навчання, роботу в команді, сучасні методи лекційних занять та інше.
Обговорили учасники засідання і питання організації самостійної роботи з навчальної дисципліни. Доповідь на цю тему підготував студент Нікіта Юлпатов (ОП «Маркетинг»).. Зокрема, він розповів про види самостійної роботи студентів, самостійний пошук інформації для саморозвитку і пізнавального інтересу, запропонувавши використання методики мотивації студентів за допомогою системи заохочувальних балів, вибору для розгляду цікавих тем, тощо. Також він поділився досвідом навчання в італійському виші, порівнявши систему викладання в Україні та Італії, її переваги та недоліки, особливості вибору предметів і складання іспитів, мотивації студентів відвідувати заняття і займатись самостійно. Так на його думку, наші викладачі більш вмотивовані і зацікавлені в студентах, ніж в італійському виші, де він навчався.
З доповіддю «Ділова гра як засіб формування сучасного фахівця з економіки виступила і кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики Вікторія Біленко. Вона наголосила на важливості розвитку творчого і критичного мислення студентів під час навчання, їх здатності самостійно приймати рішення. Також на її думку, для підвищення якості викладання в навчальному процесі необхідно використовувати реальні дані підприємств, застосовувати колективні форми роботи, наприклад проводити конференції з практики та інш.
Крім того, з доповідями під час засідання виступили: Інна Згуровська ( «Особливості викладання фінансової звітності в бюджетних установах»), Олександра Бурдило («Використання інтернет-технологій у процесі вивчення дисципліни «страховий менеджмент»), Світлана Бай («Переваги та недоліки використання системи електронного навчання MOODLE»), Анастасія Кабаченко («Особливості використання системи електронного навчання moodle очима студента»), Олена Макаренко («Академічна доброчесність - виклик сучасності»), Валерія Тимошик («Труднощі навчального процесу в світі кредитно-модульної системи») та інші.

Олена Переверзєва

Схожі новини