Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / В ЕПК ліцензовано нову спеціальність «Початкова освіта»

В ЕПК ліцензовано нову спеціальність «Початкова освіта»

В ЕПК ліцензовано нову спеціальність «Початкова освіта»
14.12.2018 12:58 Все Головні новини Коледжі та філії Економіко-правничий коледж Економіко-правничий коледж вступна кампанія початкова освіта передвища фахова освіта

Наказом Міністерства освіти і науки України 2320-Л від 30 листопада 2018 року «Про ліцензування спеціальностей» в Економіко-правничому коледжі Запорізького національного університету проліцензовано нову спеціальність «Початкова освіта» з обсягом 200 осіб. За словами директора ЕПК Олени Грибанової, під час цьогорічної вступної кампанії його абітурієнти з можливого переліку зможуть обрати за свій майбутній фах і цю спеціальність – «Початкова освіта» - також. Її спеціалізаціями є такі позиції: вчитель іноземної мови в початковій школі, вчитель інформатики в початковій школі, вчитель фізичної культури в початковій школі, асистент вчителя інклюзивного класу. Навчання фахівців триватиме 3 роки та 10 місяців.

Випускник буде здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України («Класифікатор професій» ДК 003:2010) професійну роботу і обіймати відповідну первинну посаду за категоріями: вчитель із початкової освіти, культорганізатор дитячих позашкільних закладів, асистент соціального вихователя по роботі з дітьми-інвалідами, асистент вчителя-дефектолога, асистент педагога-валеолога, вихователь, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

У Концепції освітньої діяльності відзначено, що ліцензія ЕПК в галузі передвищої фахової освіти стосується галузі знань «Освіта/Педагогіка». Йдеться про отримання диплома освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Тож тепер в Економіко-правничому коледжі зможуть готувати фахівців із новим типом мислення. Вони будуть здатні забезпечити планування і здійснення освітнього процесу, створення освітнього середовища, навчання і виховання учнів в освітньому процесі та родині.

У той же час, фахівці Економіко-правничого коледжу врахували й той факт, що реалії сучасності вимагають від майбутнього вчителя бути інтелектуально розвинутим та соціально активним, застосовувати різноманітні педагогічні технології й засоби для здійснення професійних функцій. Тож до переліку основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти, в ЕПК включили чимало важливих вимог.

Йдеться і про інтегральну компетентність, тобто здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Крім того, важливими лишатимуться й загальні компетентності.

Студенти вчитимуться оволодівати сучасними знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; оперуватимуть чинним нормативним забезпеченням початкової освіти. Вони зможуть діяти на основі принципів і норм етики, правил культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів педагогічної етики (професійної етики вчителя початкової школи).

Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях і здатність до цінування та повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей – також першочергово лишатимуться їхніми провідними компетенціями, котрі опановуватиме молодь.

Як результат, фахівці будуть готові вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, прагнути морального і фізичного вдосконалення своєї особистості.

Детально ознайомитися з важливими документами та інформацією про Економіко-правничий коледж ЗНУ можна на його сайті:

http://epkznu.com/

 

Схожі новини