Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося підсумкове засідання Вченої ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання Вченої ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання Вченої ради
20.12.2018 16:17 Все Головні новини Вчена рада звіт відділ аспірантури та докторантури факультет іноземної філології факультет фізичного виховання спортивно-оздоровчий комплекс спортивні досягнення

На початку тижня відбулося підсумкове в цьому календарному році засідання Вченої ради університету, на якому були вирішені питання щодо діяльності в наступному році основних структурних підрозділів, які безпосередньо забезпечують освітній процес у виші. Захід традиційно відкрив голова Вченої ради, ректор ЗНУ Микола Фролов. Він також  вручив дипломи та атестати провідним науковцям.

Диплом доктора філологічних наук зі спеціальності «германські мови» отримала доцент кафедри англійської філології Ірина Галуцьких. Атестат професора отримав доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Євген Клопота. Свідоцтво про реєстрацію авторського права вручили доценту кафедри програмної інженерії Сергію Чопорову та очолюваному ним колективу науковців.

Під час засідання Вченої ради ЗНУ в рамках питань порядку денного заслухали звіт про роботу спеціалізованих вчених рад університету, який  представив проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. На сьогодні в університеті функціонують 7 спеціалізованих вчених рад, 5 із яких мають докторський рівень. Це – найвищий показник серед вишів Запорізького регіону.

Про ефективність їхньої роботи свідчать такі результати: упродовж 2018 року успішно захистили кандидатські й докторські дисертації 74 особи, із  яких 38 – представники ЗНУ. Найбільшу кількість захищених у цьому році наукових робіт мають представники юридичних та філологічних спеціальностей. Доповідач також наголосив, що дана модель спеціалізованої вченої ради діє до 31 грудня 2020 року, після чого відбудеться відповідна реформація її структури та організації діяльності. На сьогодні на рівні МОН України остаточно не вирішено питання щодо процедури захисту тих випускників аспірантури, які навчаються за новою моделлю і мають здобувати рівень PhD. Для захисту їхніх наукових робіт у виші планують створювати спецради разового скликання.

Окрім іншого, доповідач наголосив, що жодного зауваження з боку МОН України або громадських спостерігачів стосовно роботи спеціалізованих вчених рад у ЗНУ не надійшло. Увагу присутніх доповідач звернув і на той факт, що одним з основних завдань, які має вирішувати спеціалізована вчена рада, є перевірка на плагіат поданих до захисту наукових робіт (Лист МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018 р.). Аби вчені секретарі мали доступ до відповідних програм, що допомагають здійснювати таку перевірку, ЗНУ заключив договори на використання відповідних ресурсів (Unichek – програма «Антиплагіат» тощо).

Насамкінець представників наукової спільноти запросили долучитися до використання ресурсів спеціально обладнаної аудиторії № 61 у головному навчальному корпусі ЗНУ, яка має всі технічні засоби для проведення засідань спеціалізованих вчених рад, презентацій і захистів дисертаційних проектів. Учасникам зібрання також нагадали про суттєві матеріальні стимулювання за захисти дисертацій, що передбачено умовами Колективного договору університету.

Керівництво поставило кілька завдань стосовно актуалізації діяльності спецрад у наступному році: стимулювати динаміку захистів наукових робіт випускниками аспірантури й докторантури ЗНУ та іншими науковцями; здійснити перереєстрацію спеціалізованих вчених рад, термін каденції яких закінчується у грудні 2018 року; створити моделі та механізми дії разових спецрад; проаналізувати кадровий потенціалу ЗНУ у зв’язку із приєднанням до нього Запорізької державної інженерної академії.

Про ефективність діяльності факультету іноземної філології протягом 2015-2018 років доповіла його декан Галина Морошкіна, після чого голова експертної комісії, декан філологічного факультету Тамара Хом’як представила аналіз досягнень ФІФ. Галина Федорівна, передусім, окреслила основні напрями діяльності шести кафедр факультету та розповіла про роботу науково-педагогічного колективу, який складають висококваліфіковані кадри: із загальної кількості – 89 штатних викладачів – тут працюють 9 докторів наук, професорів та 62 кандидати наук, доценти. Із року в рік зростає популярність іноземної філології серед абітурієнтів, що пов’язано як із сучасними тенденціями розбудови України як європейської держави, так і з налагодженою профорієнтаційною діяльністю представників факультету. На сьогодні на факультеті навчається за денною і заочною формою разом понад 1300 студентів.

Потужна профорієнтаційна робота здійснюється комплексно за кількома напрямами. Протягом навчального року проводяться спеціалізовані семінари для шкільних викладачів іноземних мов. Різноманітні форми взаємодії відбуваються із учнями шкіл міста та області: зустрічі на місцях та у ЗНУ під час Дня відкритих дверей, заходів «One day at University» тощо. Шкільна молодь залучається до участі в конкурсах, які проводить факультет, та інших заходах. Зокрема, у безкоштовних пробних тестуваннях з іноземної мови, що були організовані навесні відділом доуніверситетської підготовки, профорієнтації і працевлаштування, взяли участь понад 350 учнів старших класів, наразі багато хто з них стали студентами ФІФ. Працюють філологи й зі слухачами підготовчих курсів. Активно залучаються до профорієнтаційної діяльності також студенти факультету, які готують цікаві події для школярів і розповідають їм про переваги навчання на іноземній філології.

Для підвищення якості освітнього процесу на факультет запрошують іноземних викладачів – носіїв мови – це Жан Люк Ісселє, Клемансо Ленгле та інші. Студентам факультету надається можливість стажуватися на базі закордонних вишів, а також здобувати подвійний диплом за відповідною програмою академічних обмінів тощо. Окрім іншого, факультет є учасником багатьох міжнародних проектів, які дозволяють ефективно поєднувати теорію і практику в процесі підготовки філологів та перекладачів: програма академічної мобільності (французький проект спільно із Університетом Дю Мен), полілінгвальне навчання CLIL (естонський проект), дистанційне навчання DLL (німецький проект) тощо. На факультеті активно триває проектна і грантова робота, відбувається обладнання аудиторій новітньою апаратурою, що підвищує ефективність навчального процесу.

Тамара Хом’як, своєю чергою, надала критичний аналіз результатів діяльності представників ФІФ, звернувши увагу на позитивні та інноваційні моменти, які дозволили підвищити кількість контингенту студентів. Також були представлені перспективи розвитку факультету, який має збільшити кількість наукових публікацій, що входять до міжнародних наукометричих баз (Web of Science, Scopus), активізувати захисти наукових дисертацій викладачами кафедр, висвітлювати досягнення факультету на сайті ЗНУ тощо.

Надалі про розвиток фізичної культури і спорту в університеті й основні напрямки діяльності в цій галузі звітували на засіданні декан факультету фізичного виховання Микола Маліков і директор спортивно-оздоровчого комплексу Михайло Протас. Адже їхнім першочерговим завданням є створення умов для проведення навчальних занять із фізичної культури кафедрою фізичного виховання та забезпечення навчального процесу для студентів факультету фізичного виховання.  

Серед зауважень, які виказали фахівці спортивної галузі, – недостатнє фізичне навантаження і невелика кількість занять, передбачених навчальним планом для першокурсників різних факультетів. За статистичними даними, із 6883 студентів денного відділення університету заняття з фізичної культури відвідують лише 1765 юнаків та дівчат. Таку ситуацію керівництво кафедри фізичного виховання та адміністрація СОК ЗНУ за підтримки ректора намагаються компенсувати за рахунок участі студентів у заняттях спортивних секцій. Зараз у виші функціонує 25 спортивних секцій і груп здоров’я з різних видів спорту, у яких займається близько 300 студентів університету.

Існують й інші методи залучення молоді до занять спортом і фізичною культурою. Одним із напрямків фізкультурно-оздоровчої роботи є щорічне проведення студентської спартакіади ЗНУ, яка, зазвичай, стартує у вересні напередодні Дня фізичної культури і спорту. Протягом усього року за графіком відбуваються змагання з різних видів спорту:  у семи видах виступають дівчата, а юнаки змагаються у восьми. Традиційно у спартакіаді щороку беруть участь понад 1500 студентів. Підсумком стають «Вечора спортивної слави», під час яких відбувається нагородження призерів і переможців спартакіади, а факультетські колективи й самі учасники, завдяки цьому, отримують додаткові рейтингові бали.

Варто зазначити, що згідно річного плану роботи СОК, проводяться змагання з міні-футболу: змагання на Кубок ректора ЗНУ між командами факультетів. Особливої популярності набули серед студентських команд міста та області Кубок пам’яті колишнього ректора університету В’ячеслава Толока та щорічний всеукраїнський баскетбольний турнір, присвячений Дню Перемоги. Збірні команди з міні-футболу, баскетболу, волейболу гідно представляють ЗНУ на змаганнях міського, обласного та всеукраїнського рівня. Професійна жіноча волейбольна команда суперліги «Орбіта ЗНУ» неодноразово ставала призером Чемпіонату України, а два останні роки поспіль входить до п’ятірки найсильніших команд.

Гідно представляють ЗНУ на всеукраїнському та міжнародному рівні й професіонали: Дмитро Вороновський, Кирило Пирогов і Олег Ганзенко (важка атлетика) – здобули бронзові медалі на Чемпіонаті Європи в Польщі; Олександр Надтока (веслування академічне) – бронзу на Чемпіонаті Світу в Болгарії (м Пловдив); Людмила Бабак (веслування на байдарках і каное) – золото на Чемпіонаті Світу в Португалії; Данило Ковальов (кікбоксінг) – перше місце на Чемпіонаті Світу в Італії; Ганна Дмитренко («шашки – 100») – друге і третє місце у складі збірної України на Чемпіонаті Світу Італії (м. Мілан); Тарас Мальченко (тхеквондо) – третє місце на Чемпіонаті Європи в Польщі.

Представниками спортивного напрямку також здійснюється робота з оздоровлення співробітників і викладачів університету: щороку наприкінці січня проходить спартакіада серед працівників нашого вишу з семи видів спорту, у яких, зазвичай, беруть участь близько 200 осіб. Їхні досягнення відзначають грамотами, медалями та цінними подарунками, що надає первинна профспілкова організація університету. На базі СОК ЗНУ для них працюють вісім груп здоров’я й сауна. Також охочі мають можливість на пільговій основі відвідувати басейн «Славутич».

Із метою модернізації і створення комфортних умов для занять спортом у СОК проходять планові ремонтні роботи. Цього року тут здійснили капітальний ремонт покрівлі, відремонтовано роздягальні №№ 110 та 111 на першому поверсі комплексу, в залах атлетичної гімнастики та фітнесу завершується замінена вікон на металопластикові, триває ремонт аудиторії № 301 на третьому поверсі. Окрім іншого, університетом були придбані спортивний інвентар та спортивна форма для збірних команд ЗНУ.

Усі ініціативи, пов’язані із розвитком спорту та спортивної бази вишу, активно підтримує ректор Микола Фролов. На підсумковому засіданні Вченої ради ЗНУ він висловив щиру подяку на адресу адміністрації та фахівців факультету фізичного виховання і СОК ЗНУ, а також поділився із присутніми планами щодо розвитку спортивно-оздоровчої бази вишу.

Разом із тим, звертаючись до представників усіх структурних підрозділів, які продемонстрували неабиякий рівень досягнень у цьому році, він наголосив на тому, що виш не повинен зупинятися на досягнутому, адже сьогодення ставить свої виклики і завдання. Розвитку іміджу університету і заходам, спрямованим на його зростання до рівня регіонального закладу європейського рівня, має буде присвячена діяльність як ректорату, так і всіх структурних підрозділів ЗНУ й надалі.

Окрім іншого, доповідачі відповіли на запитання членів Вченої ради у рамках висвітлення робочих питань. Після обговорення учасники засідання проголосували за проекти рішень відповідно до кожного пункту порядку денного.

У рамках засідання також розглянули кадрові питання та стосовно присвоєння вчених звань викладачам вишу (доповідачі: перший проректор Олександр Бондар, проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов). Процедурою таємного голосування були обрані на вакантні посади: завідувача кафедри політології – професор Євген Цокур; професорів кафедри соціальної філософії та управління (3 ставки) – Володимир Глазунов, Олександр Краснокутський та Олег Приймак. Також затвердили вчені звання професора кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Людмили Бухаріної, доцента кафедр конституційного та трудового права Наталі Верлос і доцента по кафедрі акторської майстерності та дизайну Надії Стадніченко (Заслужена артистка України).

У розділі інших питань порядку денного йшлося про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти, Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів у ЗНУ. Також учасники заходу затвердили програми кваліфікаційних та комплексних кваліфікаційних екзаменів 2018-2019 н. р. і ліміт стипендіатів для студентів бюджетної форми навчання освітніх рівнів бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (доповідач: керівник навчального відділу Людмила Нестеренко). Окрім іншого, учасники засідання розглянули питання стосовно друку наукової та навчально-методичної літератури у виші.

 

Олена Хлистун

 

 

Схожі новини