Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Воронкова Валентина Григорівна

Воронкова Валентина Григорівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра управління та адміністрування

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Академік Української академії політичних наук, Академік академії наук вищої освіти України

Контакти

Розклад консультацій

 • Корпус 11 ауд. Л323
 • Ідентифікатор 686 238 4229 пароль 12345

Дисципліни

 • Адміністративний менеджмент
 • Вступ до спеціальності
 • Глобальне управління
 • Інформаційне забезпечення в менеджменті
 • Кадрова політика промислових підприємств
 • Методологія наукових досліджень
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Інформаційно-комунікаційний менеджмент

Біографія

У 1976 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «філософія» з відзнакою. У тому ж році поступила в аспірантуру Київського університету імені Тараса Шевченка, яку закінчила в 1979 р. В 1980 р. захистила кандидатську дисертацію; доцент (1985). З грудня 1979 р. працювала на кафедрі філософії і політології в ЗДІА. У 1992 р. захистила докторську дисертацію із спеціальності «Філософія політики». Професор кафедри філософії і політології (1994), професор кафедри менеджменту (2013). Створила кафедру «Адміністративного менеджменту» (1996), яка з тих пір мала декілька перейменувань: управління персоналом, менеджменту, менеджменту організацій та управління проектами, з 2022 року – кафедра Управління та Адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ.

Академік Української академії політичних наук (2002). Відмінник освіти України (1998), нагороджена нагрудним знаком «Петро Могила» (2008), орденом 2 ступеня (2009, Запорізька обласна рада орденом); орденом 1 ступеня (2015, Запорізька обласна рада); медаллю «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя (2010), Академік Національної академії наук вищої освіти (2020),

Медаль громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» ім. Ярослава Мудрого (2020), Володимира Великого (2022); Подяка Міністерства освіти і науки України (2022), Грамоти Запорізької міської ради, Запорізької обласної ради, ректора.

Керівник наукової школи «Філософія управління». Наукові дослідження проводилися за напрямами: філософія глобалізації; філософія гуманістичного менеджменту, філософія управління людськими ресурсами; філософія цифрової економіки, філософія цифрового туризму; філософія цифрового менеджменту; філософія формування цифрових компетенцій. Захищено 18 кандидатів і докторів наук з філософії, політології, соціології, державного управління. Створено новий науковий напрямок гуманістичного менеджменту, а з 2020 років - цифрового менеджменту. Учні Валентини Григорівни працюють на кафедрі – доктор наук державного управління, професор М.А. Ажажа, доктор філософських наук, професор В.О. Нікітенко, доктор політичних наук, професор О.М. Кіндратець, кандидат наук державного управління, доцент О.О. Фурсін.

Наукова робота

18 захищених аспірантів, з них 2 доктори наук. Наукова тема «Трансформаційні процеси переходу від інформаційного суспільства до «смарт-суспільства» та їх вплив на розвиток людського капіталу». З 1996 по 2017 рр. була науковим керівником держбюджетних тем при Міністерстві освіти і України.

З 2015  по 2017 рр.  виконувалась науково-дослідна робота з держбюджетної комплексної теми «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації»  Міністерства освіти і науки України (0115U002343) (наук. керів. – д.філософ.н., проф. Воронкова В.Г.).

З 2022 до 2024 року  розробляється фундаментальне дослідження «Цифрова людина і суспільство у контексті глобальних  викликів» за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (0122U001432) - керівник проєкту.

Експерт з наукової роботи при Міністерстві освіти і науки України секції «Соціально-історичні науки» на протязі останніх 10 років

Головний редактор збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізького державної інженерної академії» з 2000 р.

Головний редактор збірника наукових праць "HUMANITIES STUDIES" З 2019 РОКУ

Головні наукові проблеми: інформаційне суспільство, цифрове суспільство, цифрові технології, цифровий менеджмент, цифрова культура, цифрові компетентності, smart-культура, smart-туризм, креативні технології, цифрова медицина. Опубліковано 11 монографій, 8 колективних, 21 розділ колективних монографій, 7 навчальних посібників, 750 наукових праць. 22 статті з наукометричними базами даних WOS.

Монографії:

 • Воронкова В.Г. Публічне управління та адміністрування в інформаційному суспільстві: вітчизняний і зарубіжний досвід/ За заг. ред.. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхарт. Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2017.602 с.
 • Воронкова В.Г. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та праксеологічні виміри. Зпоріжжя: ЗДІА, 2017. 278 с.
 • Інфрормаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку: колективна монографія. За ред. д.філософ.н., проф.В.Г.Воронкової. Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя : ЗДІА, 2017.282 с.
 • Управління сталим розвитком промислового підприємства: теорія і практика: колективна монографія / За ред. д. філософ. н., проф. Воронкової В. Г., д. е. н., проф. Метеленко Н. Г.; МОН України, ЗНУ ІННІ.Запоріжжя : «Видавничий дім «Гельветика», 2021. 586 c.
 • Кошкарбаев К.У., Бирмагамбетов Т.Б., Череп А.В., Воронкова В.Г., Череп А.Г. Формирование инвестиционной стратегии республики Казахстан и Украины: монография. Алмааты: ТОО «VEDA PRESS», 2021. 259 с.
 • Воронкова В.Г. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика : монографія / В. Г. Воронкова, В. О. Нікітенко. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 460 с.
 • Промисловий потенціал складних соціально-економічних систем цифрового суспільства: макро-мезо та мікрорівень: колективна монографія .За ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової, д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 480 с.

Професор В.Г. Воронкова є головним редактором збірника наукових праць «Humanities Studies» (категорія «Б»), який розкриває  філософсько-управлінський підхід до сучасних трансформаційних процесів та розвиває напрям філософії економіки та філософії управління (Сайт журналу   Збірник наукових праць:  HUMANITIES STUDIES)

Член редакційних колегій журналів – Financial Strategies of Innovative Economic Development, «Освітній дискурс» (Київ), ScienceRise (Харків), Мультиверсум (Київ), електронного журналу (Каунас, Литва).

Проєктна діяльність започаткована у ряді проєктів по лінії Міністерства освіти та науки з проблем інформаційного суспільства. Приймає активну участь у проєкті «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні»/«Diversification ofrural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine» (DIRUT) 620720-EPP-1-2020-1- UA-EPPJMO-MODULE за підтримки Програми Erasmus+: Jean Monnet Європейського Союзу, що реалізується у Запорізькому національному університеті (2020-2023); проєкті «Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами» (01.03.22-28.02.25) за напрямом Жана Моне.

Есперт з наукової діяльності секції «Історико-політологічна» Міністерства освіти і науки України

Керівник дисертацій PhD з спеціальності 073 «Менеджмент».

Воронкова В.Г. має 750 наукових праць, серед них авторські і колективні монографії, навчальні посібники, фахові статті у журналах.

Головні наукові проблеми: інформаційне суспільство, цифрове суспільство,  цифрові технології, цифровий менеджмент, цифрова культура, цифрові компетентності, smart-культура, smart-туризм, креативні технології, цифрова медицина. 

Посилання:

https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&pli=1&user=YjqLf1gAAAAJ

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Воронкова Валентина Григорівна