Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Оглобліна Вікторія Олександрівна

Оглобліна Вікторія Олександрівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Кандидат економічних наук, доцент

Контакти

Розклад консультацій

 • Zoom 5879979587код 12345
 • 11 корпус ЗНУ, ауд. Л415
 • Понеділок –12.55 – 14.15.
 • Четвер - 12.55 – 14.15.

Дисципліни

 • Економічний розвиток України: європейський вектор інтеграції.
 • Європейські інтеграційні процеси в економіці, фінансах та менеджменті.
 • Національна та регіональна економіка.
 • Фінансові стартапи у  Європейському просторі.
 • Фінансова інфраструктура.
 • Фінансовий менеджмент.
 • Фінансовий менеджмент в промисловості.
 • Фінансовий аналіз бюджетних та підприємницьких структур.
 • Аналіз стратегії підприємницької діяльності.
 • Венчурний бізнес.
 • Структура місцевих бюджетів.
 • Ринок фінансових послуг.
 • Ринок сучасних фінансових інструментів.
 • Ринки товарів та ресурсів.

Біографія

Дата народження - 01 квітня 1973 року, м. Запоріжжя.

Вища освіта:

 • Запорізька державна інженерна академія (1995 р.), спеціальність «Промислова електроніка», освітня кваліфікація «Інженер електронної техніки».
 • Запорізька державна інженерна академія (1998 р.); спеціальність «Економіка підприємства»; освітня кваліфікація «Економіст».
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (2006 р.); спеціальність «Економіка підприємства»; освітня кваліфікація «Магістр з економіки підприємства».
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (2020 р.); спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»; освітня кваліфікація «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування».
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (2020 р.); спеціальність «Філологія»; освітня програма «Переклад», кваліфікація перекладач і викладач англійської та німецької мов.
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (2021 р.); спеціальність «Облік і оподаткування»; освітня кваліфікація «Магістр з обліку і оподаткування».

Науковий ступінь:

захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, 2015 р.), спеціальність 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації : «Удосконалення мотиваційного механізму в системі управління персоналом на переробних підприємствах».

Вчене звання:

доцент кафедри Фінансів та обліку ПрАТ «ВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій», 2020 р.

Кар’єрний шлях:

Досвід практичної діяльності охоплює період з 1995р. до 2017р. в реальному секторі економіки в енергетичній галузі на підприємстві ВАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури», де працювала в структурних підрозділах з приватизації, економіки та фінансів, виробничо-господарського моніторингу, з підготовки та комплектування персоналу, IT-технологій. Маю досвід роботи з цінними паперами та Фондовим ринком, Пенсійним фондом, ДПС, банківськими установами, іншими контролюючими органами.

Маю кваліфікацію: внутрішнього аудитора системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 за методикою ISO 19011:2011; фахівця на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Науково-педагогічна діяльність охоплює період з 2005р. до теперішнього часу.

З 2005р. по 2017р. працювала за сумісництвом у ЗГЕК ЗДІА та ПрАТ «ВНЗ «ЗІЕІТ» на посадах старшого викладача, доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

З 2017р. по 2022р. очолювала кафедру фінансів та обліку ПрАТ «ВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій», працюючи на посаді професора кафедри. З 2018р.  по 2022р. була вченим секретарем науково-методичної ради ПрАТ «ВНЗ «ЗІЕІТ». На посаді завідувача кафедри керувала процесами ліцензування та акредитації; реформування спеціальності та її розвитком; розробки нових освітніх програм.

З вересня 2022р. – доцент кафедри інформаційної  економіки, підприємництва та фінансів  Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ.

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Професійне самовдосконалення:

 • 01.05.2018 по 01.11.2018 р. ‒ Підвищення кваліфікації в ПАТ КБ «Приватбанк»: «Стратегічне управління кредитним портфелем банку».
 • 29.09.2018р. – Сертифікат SES Expert  D-r.-Ing. Klaus Rumer, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, стажування :«Інноваційний менеджмент, міжнародне співробітництво, економічні особливості та інформаційне суспільство».
 • 07.11.2019р. - Класичний приватний університет. Підвищення кваліфікації викладачів економіки за програмою «Економіка», свідоцтво ПК №000220-19 від 07.11.2019р.
 • 23.03.20 по 28.06.2020 – міжнародне стажування у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща), сертифікат від 29.06.2020р. : «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах за спеціальностями» (180 год. 6 ESTS).
 • 30.01.2020р. - Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування», диплом магістра М20 №024400 від 30.01.2020 р.
 • 30.01.2020р. - Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, спеціальність  «Філологія», освітня програма «Переклад», кваліфікація перекладач і викладач англійської та німецької мов, диплом магістра М20 №024400 від 30.01.2020 р.
 • 15.04.2021р. -  Отримала атестат доцента кафедри фінансів та обліку ПрАТ «ВНЗ»ЗІЕІТ»  АД № 007151 від 15.04.2021 р.
 • 30.06.2021р. - Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, спеціальність  «Облік і оподаткування», диплом магістра М21 №052026 від 30.06.2021 р.
 • 23.05.2022р. - КП «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. Підвищення кваліфікації, свідоцтво ПК №02136146-1897/2022 від 23.05.2022р.: «Українська на щодень для професійного зростання».

 

Наукова робота

Наукова діяльність та напрями дослідження: в сфері економіки підприємств – розвинуто теорію і практику мотиваційного механізму в системі управління персоналом на переробних підприємствах; в сфері державних фінансів – науково – дослідні роботи за замовленням Міністерства фінансів України за такими напрямами дослідження: реформування державних фінансів, нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку у державному секторі; у сфері державного управління – наукова робота за темою «Стратегічні пріоритети економічної безпеки розвитку України в умовах глобальної економіки» (№ державної реєстрації 0015U001873, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій); «Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України».

З січня 2023р. вчений секретар Вченої Ради ІННІ ім.Ю.М.Потебні ЗНУ.

Керівництво студентською наукою:

Керівництво постійно діючою студентською науковою проблемною групою «Проблеми банківського фінансового менеджменту в умовах несприятливого економічного середовища».

Керівництво  кваліфікаційними роботами магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська  справа та с рахування».

Наукове керівництво аспірантами спеціальності 073 «Менеджмент».

Видавнича діяльність:

Результатами науково-педагогічної діяльності є участь у колективних монографіях, наукові публікації у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, у т.ч. внесених до наукометричних баз Web of Science та Scopus (3 публікації), навчально-методичні посібники та інші наукові праці (загальна кількість понад 70, серед яких 3 колективні монографії).

Публікації іноземною мовою:

V. Ogloblina, L. Vlasenko, D.Mykhailyk, H. Bublei. Evaluation Of The Composite Export Similarity Index On The Example Of China.REICE: RevistaElectrónicaDeInvestigaciónEnCienciasEconómicas -2020, December.8(16), 135-149. (CPCI (WebofScience), CNKI andGoogleScholar)

Ogloblina V., Zherlitsyn D., Levytskyi S., Mykhailyk, D. (2019, September). AssessmentofFinancialPotentialas a DeterminantofEnterpriseDevelopment. InStrategies, Modelsand Technologies ofEconomicSystemsManagement (SMTESM 2019). AtlantisPress. (CPCI (WebofScience), CNKI andGoogleScholar)

Монографії:

1. Метеленко Н.Г., Оглобліна В.О., Сумма В.С. Повоєнне «зелене» відновлення України: енергетичний перехід // Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності країни: колективна монографія / За заг. ред. О.Л.Гальцової. – Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2022.– 232с. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-255-8-5

Статті:

1. Оглобліна В.О., Абубекерова А.З. Проблеми реалізації державної податкової політики України// Інфраструктура ринку – електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук. – 2021. – № 57. С.110-113  – URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/57_2021/18.pdf

2. Оглобліна В.О., Абубекерова А.З. Пенсійне страхування в Україні: тенденції, проблеми та напрями оптимізації// Інфраструктура ринку – електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук. – 2019. – № 34. С. 53-57 - URL:  http://www.market-infr.od.ua/uk/34-2019

3. Оглобліна В.О., Д.М.Жерліцин.  Напрями підвищення ефективності кредитної  діяльності банків в умовах посткризового розвитку банківського сектору економіки України // Причорноморські економічні студії: науковий журнал – 2018. – № 34. – С. 142 – 145.

4. V.O.Ogloblina, N.G. Metelenko, Financial components in the system of economic security of industrial enterprise  // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. – URL:  http: // www. economy.nayka.com.ua

Конференції:

1. Метеленко Н.Г., Оглобліна В.О. Міжнародний туризм як драйвер соціально-економічного розвитку в повоєнному відновленні економіки України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку» (8-9 грудня 2022р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, ЗНУ– с.107-111.

2. Оглобліна В.О. Інвестиційна привабливість та перспективи розвитку сонячної енергетики України в умовах інтеграції в Європейську енергосистему // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції» (7-8 грудня 2022р., м. Львів). – м. Львів, Львівський національний університет природокористування – с.93-97.

3. Ohloblina V., Ogloblina V. Financial and economic consequences of the COVID-19 pandemic for the tourism industry: EU vc Ukraine// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2022р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 770 с. – с.303-306.

4. Оглобліна В.О., Оглобліна В.С. Fintech-стартапи в умовах цифровізації економіки: досвід країн ЄС для України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства» (23-24 листопада 2022р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, ЗНУ Інженерний навчально-науковий інсти с.118-123. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/172

5. Ohloblina V., Ogloblina V. Financial and economic consequences of the COVID-19 pandemic for the tourism industry: EU vc Ukraine// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2022р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 770 с. – с.303-306.

6. Ohloblina V., Ogloblina V. Use by payers of innovative electronic service as an element of the administrative financial infrastructure of Ukraine // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства» (23-24 листопада 2022р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут – с.232-237. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/172

7. Оглобліна В.О. Функціонування валютного ринку в період загострення геополітичних ризиків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах»  (3-4 листопада 2022р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, Запорізький національний університет Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М.Потебні – с.263-265. – URL:  https://www.znu.edu.ua/ukr/university/11929/12623/12803

8. Оглобліна В.О. Фінансові інструменти міжнародної кооперації у вдосконаленні енергетичної сфери України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, менеджменту, сфери обслуговування та права в умовах інтеграційних процесів» (3-4 листопада 2022р., м. Івано-Франківськ). –  Івано-Франківськ, Херсонський державний університет – с.45-50. – URL:  https:// www.kspu.edu/About/Faculty/FBP.aspx

9. Буц О.В., Оглобліна В.О. Роль місцевих бюджетів у сталому регіональному розвитку // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців «Актуальні питання  сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів» (18-20 жовтня 2022р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут – с.100-102. – URL:  https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf2/znirbyk_22.pdf

10. Коваленко Ю.В., Оглобліна В.О. Інноваційна діяльність фінансового ринку як перспектива розвитку економіки України // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців «Актуальні питання  сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів» (18-20 жовтня 2022р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут – с.135-137. – URL:  https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf2/znirbyk_22.pdf

11. Жерліцин Д.М., Оглобліна В.О. Особливості обліку та контролю готової продукції в умовах застосування інформаційних технологій // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінанси: теорія і практика» (17 грудня 2021р., м. Київ). – Київ, Національний авіаційний університет – с. 92-94.

12. Оглобліна В.О., Шапурова О.О. Трансформація системи управління підприємством у напряму екологічності виробництва// Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут – с. 130-132.

13. Оглобліна В.О. Інтеграція податкової системи України до Європейського економічного простору // Інновації в обліково-аналітичному забезпечента управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації. Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2020р.): Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – с. 167-170.

Zherlitsyn, D., Levytskyi, S., Ogloblina, V Mykhailyk, D. Enterprise Financial Potential : Key Elements and Modeling Principles // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (9-10 квітня 2020р.) Братислава – Харків: Мультимедійне  наук. електрон.вид. ХНЕУ - с.32-35.

14. Оглобліна В.О., Хацер М.В. Маркетинг як ключовий елемент сучасного розвитку аграрної сфери економіки України // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.1. – с. 270–273.

Посилання:

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6627-0255

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Оглобліна Вікторія Олександрівна