Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Банах Андрій Вікторович

Банах Андрій Вікторович

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра міського будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри міського будівництва і архітектури

Контакти

Розклад консультацій

 • Особисті – вівторок з 11:30 до 13:00, корпус 9, ауд. 32-б.
 • Дистанційні – Moodle (форум курсу, приватні повідомлення).
 • Запис на консультації – Moodle (форум курсу, приватні повідомлення).
 • Дисципліни

  • Опір матеріалів
  • Залізобетонні та кам’яні конструкції
  • Міські інженерні споруди
  • Динаміка споруд
  • Комп’ютерний дизайн архітектурного середовища
  • Методологія і принципи наукових досліджень в містобудівництві
  • Планування розвитку міста
  • Конструкції будівель та споруд
  • Реконструкція об’єктів архітектури

  Біографія

  Народився у 1981 році. У 1998 році вступив на 1 курс будівельного факультету Запорізької державної інженерної академії, спеціальність «Промислове і цивільне будівництво», спеціалізація – інженер-конструктор. В бутність студентом на 2, 3 і 4 курсах брав участь у ІІ (всеукраїнських) турах студентських олімпіад з дисципліни «Опір матеріалів» у м. Севастополь (2000, 2001 рр.) і Харків (2002 р.), двічі займав призові місця.

  У 2002 році брав участь у розробці методичних вказівок до виконання курсового проекту та контрольних робіт зі спецкурсу «Фундаменти міських будівель і споруд» для студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство» денної та заочної форм навчання.

  У 2004 році закінчив магістратуру кафедри міського будівництва і господарства Запорізької державної інженерної академії.

  У 2007 році також у ЗДІА закінчив аспірантуру та в 2011 році під керівництвом доктора технічних наук, професора Кулябка Володимира Васильовича, професора кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши дисертацію за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» у Спеціалізованій вченій раді Д 08.085.02 Придніпровської державної академії будівництва і архітектури.

  З 2007 року – асистент кафедри прикладної та будівельної механіки ЗДІА.

  З 2011 року – старший викладач, а з 2012-го – доцент кафедри міського будівництва і господарства.

  З лютого 2014-го по липень 2016 року працював заступником декана з навчальної роботи за денною формою навчання факультету будівництва та цивільної інженерії ЗДІА.

  З 2016 року по 2018-й – докторант денної форми навчання кафедри міського будівництва факультету урбаністики та просторового планування Київського національного університету будівництва і архітектури, науковий консультант – доктор архітектури, професор, завідувач кафедри міського будівництва КНУБА, народний архітектор України Дьомін Микола Мефодійович.

  З 2019 року – завідувач кафедри міського будівництва і господарства (тепер - міського будівництва і архітектури) Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету.

  Має 7 навчально-методичних праць, серед яких:

  1. Банах А. В. Міські інженерні споруди : навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності «Міське будівництво та господарство усіх форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2014. Ч. І. 64 с.

  2. Банах А. В. Динаміка споруд : навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів ЗДІА будівельних спеціальностей усіх форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 120 с.

  3. Банах А. В., Черненко Т. В. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 265 с.

  4. Банах А. В., Полікарпова Л. В., Федченок О. І. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт магістрів для магістрантів ЗДІА денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації МБГ. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 65 с.

  5. Банах А. В. Міські інженерні споруди : навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. Ч. ІІ. 61 с.

  З 2003 до 2014 року на різних посадах регулярно брав участь у виконанні господарсько-договірних робіт ЗДІА з підприємствами, організаціями, установами будівельної галузі щодо обстеження та паспортизації будівель і споруд, виконання архітектурно-будівельних і розрахунково-конструктивних розділів проєктів нового будівництва, реконструкції будівель і споруд, їх комплексів. Після 2014 року сконцентрувався на дослідженнях в Спеціалізованій науково-виробничій лабораторії з проєктування, будівництва, експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж, що діяла на факультеті будівництва і водних ресурсів ЗДІА, а тепер – в Інженерному навчально- науковому інституті ЗНУ.

  Проходив стажування у Західному відділенні компанії Housing Executive, м. Деррі, Північна Ірландія, Великобританія. Був членом журі локального етапу Європейських інженерних змагань EBEC Zaporizhzhia 2015.

  2016 року на базі Центру інтенсивного вивчення іноземних мов Запорізького національного університету пройшов підготовку на рівень володіння англійською мовою В2, у 2020 році одержав міжнародний сертифікат ECL English B2.

  Також у 2016 році одержав сертифікат від всесвітньо відомого виробника програмного забезпечення для інженерів-конструкторів – компанії AutoDesk щодо володіння системою автоматизованого проєктування AutoCAD.

  У 2017 році в Експертній міжгалузевій асоціації України пройшов спеціалізовані курси перепідготовки та одержав сертифікат менеджера- управителя багатоквартирного будинку (групи будинків), що дозволило реалізувати курсі підготовки та підвищення кваліфікації голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і управителів багатоквартирного будинку (групи будинків) як самостійний освітній проєкт, спочатку на базі Центра безперервної освіти ЗДІА, пізніше – в Центрі післядипломної освіти ЗНУ.

  Також того року стажувався в Нарвському коледжі Університету Тарту, Естонія, щодо викликів багатомовної технічної освіти в Україні.

  З 2018 року в якості координатора програм перепідготовки бере участь в проєкті Міжнародного фонду соціальної адаптації військовослужбовців і членів їх сімей «Україна-Норвегія», з 2020 року викладає слухачам курсів.

  У 2019 році був членом фокус-групи з питання розвитку галузі будівництва для розробки пропозицій до проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 р. за напрямом діяльності «Підвищення якості житлово-комунальних послуг та розвиток будівельної галузі». З 2020 року є членом робочої підгрупи «Підвищення якості житлово- комунальних послуг та розвиток будівельної галузі» щодо відбору технічних завдань на проекти регіонального розвитку та розробки Плану заходів на 2021- 2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року.

  На початку 2021 року пройшов підвищення кваліфікації з педагогічної складової в Школі педагогічної майстерності ЗНУ.

  У 2012 році був прийнятий до Всеукраїнської громадської організації «Академія будівництва України», з 2015 року є керівником Запорізького територіального відділення Академії будівництва України, що налічує 17 членів, з 2017-го – дійсним членом (академіком) Академії будівництва України. Також є членом Асоціації «Німецько-українська Інженерна палата Запорізької області».

  Займається бадмінтоном, має диплом за І місце в змаганнях чоловічих пар з бадмінтону серед викладачів та співробітників ЗДІА (2018 р.).

  Має 4 грамоти ректора ЗДІА, подяку депутата Запорізької міської ради, подяку ректора ЗНУ, подяку міського голови Запоріжжя.

  Наукова робота

  На початку наукової діяльності досліджував вплив динамічних дій на міцність і комфортність будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах. Останні роки наукові інтереси концентруються на теорії та методології взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем у процесі освоєння, розвитку та реконструкції територій, екологізації будівництва та контексті сталого розвитку територій, а також забезпеченні комплексної конструктивної безпеки існуючої міської забудови.

  З 2004 року є автором або співавтором близько 170 наукових праць, в тому числі:

  Державних будівельних норм Мінрегіонбуду України ДБН В.2.1-10-2009 «Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування»;

  патенту України на корисну модель «Навісна теплоізоляційна панель для будівель і споруд» № 18939 МПК E04F 13/08 (2006.01) / № u 2016 04492 : Заявл. 22.04.2016 ; Опубл. 19.09.2016, Бюл. № 1. К.: УкрПатент, 2016.

  6 монографій:

  1. Банах А. В., Чейлитко А. О., Ільїн С. В, Черненко А. В. Прикладні моделі формоутворення об’єктів інженерного захисту міських територій. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 133 с.

  2. Банах А. В., Арутюнян І. А., Анін В. І. та ін. Науково-теоретична платформа активізації та розвитку будівництва України. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 213 с. (Особистий внесок: моделювання взаємодії об’єктів міської забудови та природного середовища). С. 56-77.

  3. Банах А. В., Арутюнян І. А., Павлов І. Д. та ін. Наукові основи розвитку будівельної галузі України. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 460 с. (Особистий внесок: прогнозне моделювання життєвого циклу будівель і споруд при взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем). С. 10-60.

  4. Banakh А. V., Telichenko V. I., Raizer V. D., etc. Safety Assessment of Existing Buildings and Structures. Stockholm: ASV Construction, 2016. 268 p. (Personal contribution: Buildings Structures in Complex Conditions of Operation). Рр. 100-112.

  5. Банах А. В., Банах В. А. Моделювання динамічних впливів на систему «будівля – ґрунтова основа» в складних інженерно-геологічних умовах. Запоріжжя: ЗДІА, 2012. 186 с. (Особистий внесок: вплив на показники міцності та комфортності будівель механізму передачі динамічних дій через ґрунтові основи; забезпечення показників міцності та комфортності будівель, що реконструюються, при технологічних впливах, та оцінка достовірності їхніх моделей; методика формування динамічних моделей будівель, що експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах, та рекомендації з її застосування). С. 62-161.

  За останні п’ять років наявні наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз:

  1. Banakh A., Belokon K., Pohrebennyk V., Sybir A., Manidina Ye. Optimal composition of intermetallic catalyst for neutralization of carbon-containing components of gas emissions. Environmental Innovations: Advances in Engineering, Technology and Management, EIAETM, 19th-23rd October, 2020. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2021. Vol. 8, Is. 1. Pp. 79-86. SCOPUS.

  2. Banakh A., Belokon K., Manidina Ye., Fedchenok O., Mosiyevych L. The physical and mechanical properties of intermetallic catalysts for the neutralization of carbon-containing components of emission gases. Environmental Innovations: Advances in Engineering, Technology and Management, EIAETM, 19th-23rd October, 2020. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2021. Vol. 8, Is. 1. Pp. 95-102. SCOPUS.

  3. Банах А. В., Арутюнян І. А., Арутюнян Є. Е. Методологія оптимізації будівельного виробництва в умовах щільної забудови. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : збірник наук. праць. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2019. № 17. 99 с. С. 6-12. INDEX COPERNICUS.

  4. Банах А. В., Ткаченко В. Б., Банах М. С. Ретроградное моделирование аварийных и деформированных объектов городской застройки. Web of Scholar : International Academy Journal. Warsaw: RS Global, 2018. № 3 (21). Vol. 1. 38 с. С. 29-34. INDEX COPERNICUS.

  5. Банах А. В., Куріс Ю. В., Тарасов В. К. Соціально-психологічні засади виробничої діяльності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. Вип. 68. С. 216-224. INDEX COPERNICUS.

  6. Банах А. В., Ткаченко В. Б., Самойленко Л. Е. Анализ основных несущих конструкций малых гидроэлектростанций, расположенных на территории Украины. Научный взгляд в будущее : збірник наукових праць. Одеса: Куприенко С. В., 2016. Вип. 4, том 9. 92 с. С. 74-80. INDEX COPERNICUS.

  Також в останні 5 років зроблено чимало наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. Основні з них:

  1. Банах А. В., Полтавець М. О. Пріоритетний підхід до управління розвитком містобудівних систем. Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. Кривий Ріг: КрНУ, 2020. Вип. 50. С. 20- 25. doi: 10.31721/2306-5451 -2020-1 -50-20-25

  2. Банах А. В., Арутюнян І. А., Арутюнян Є. Е. Оптимізація організаційних схем функціонально-планувальної інфраструктури міст за рахунок дорожнього будівництва та ремонту дорожнього полотна. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : збірник наук. праць. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2019. № 16. 92 с. С. 14-19.

  3. Банах А. В. Параметри взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 52. 454 с. С. 160-164.

  4. Банах А. В. Проблематика взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем. Містобудування та територіальне планування : науково- технічний збірник. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 68. 768 с. С. 22-26.

  5. Банах А. В. Фактори взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. Київ: КНУБА, 2017. Вип. 49. С. 251-257.

  Регулярно бере участь у конференціях і публікує тези. Серед останніх доповідей заслуговують на увагу наступні:

  1. Банах А. В. Моделювання взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем. Ефективні технології в будівництві : IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). Київ: Ліра-К, 2019. 224 с. С. 89-90.

  2. Банах А. В. Проблеми сучасної нормативної бази забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єктів міської забудови. Збірник наукових праць II Міжнародної науково-практичної конференції «Будівельне право: проблеми теорії і практики» (м. Київ, 06.12.2018 р.). Київ: КНУБА, 2018. 283 с. C. 86-92.

  3. Банах А. В. Містобудівний аспект збалансованого розвитку міст і раціонального використання територій. Матеріали Всеукраїнської конференції «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні» (м. Київ, 04.12 .2018 р.). Київ: ВЕЛ, 2018.

  4. Банах А. В. Проблематика і задачі теорії взаємодії природної та антропогенної систем в процесі містобудівного освоєння територій. Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (м. Київ, 23.11.2018 р.). Київ: КНУБА. 2018. Ч. 2. 316 с. C. 39-43.

  5. Банах А. В. Додаткові заходи забезпечення надійності міських об’єктів при інженерній підготовці нового будівництва. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток будівництва та житлово- комунального господарства в сучасних умовах» (м. Сєвєродонецьк, 21- 22.03.2018 р.). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. 62 с. С. 5-6.

  6. Банах А. В. Взаємозв’язки природних і антропогенних факторів в процесі містобудування. III Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» : тези доповідей. Київ: НАУ, 2018. 300 с. С. 25-27.

  7. Банах А. В., Тарасов В. К., Румянцев В. Р. Розробка і дослідження теплоізоляційного укриття житлових і промислових будівель. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Высокие научные цели 2017» (м. Мінськ, 25-30.12.2017 р.). Мінськ: Елнать, 2017. 12 с.

  8. Банах А. В., Тарасов В. К., Куріс Ю. В. Формування інформаційно- трудової безпеки на виробництві в умовах нестабільності: соціально- психологічні аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави» (м. Запоріжжя, 23-24.11.2017 р.). Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 276 с. C. 141-145.

  9. Банах А. В. Активні та реактивні фактори взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем. Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)» (м. Харків, 23-24.11.2017 р.). Харків: ХНУМГ, 2017. 239 с. C. 179-181.

  10. Банах А.В. Передумови теорії взаємодії природної та антропогенної систем в контексті сталого розвитку міських територій. Збірник наукових праць III Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (м. Київ, 22- 23.11.2017 р.). Київ: КНУБА, 2017. Ч. 2. 307 с. C. 87-92.

  11. Банах А. В. Вплив тимчасових ґрунтових умов і оточуючої обстановки на напружено-деформований стан будівель з тривалим терміном експлуатації. Матеріали IX Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка ґрунтів, геотехніка і фундаментобудівництво. Проблеми, інновації та імплементація єврокодів в Україні» (м.Дніпро, 11-13 жовтня 2016 р.). Дніпро: ПДАБА; ДП НДІБК, 2016. В 2-х ч. Ч. 1. С. 258-263.

  Був відповідальним виконавцем держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри міського будівництва і господарства «Розвиток наукових методів проектування та розрахунків конструкцій будівель і споруд та формування безпечного міського середовища» (шифр теми 2-1ДВ/14) у 2016- 2017 рр., а також науковим керівником держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри міського будівництва і господарства «Формування системи архітектурно-конструктивних заходів безпеки та параметрів міцності при проектуванні та реконструкції будівель і споруд, а також при інженерному перетворенні щільно-забудованих міських територій» (шифр теми 2-1ДВ/18) у 2018-2019 рр. Є виконавцем держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри міського будівництва і архітектури «Забезпечення сталого розвитку територій у галузях містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства», № держреєстрації 0120U104927 (з 2021 р.).

  Був членом журі Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнського огляду- конкурсу магістерських робіт і курсових проектів зі спеціальності «Міське будівництво та господарство» (2016-2020 рр.).

  У 2020 році брав активну участь і входив до складу оргкомітету ІV спеціалізованого Міжнародного запорізького екологічного форуму «Еко Форум 2020», а також був членом конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Інноваційні технології адаптації промислових регіонів до змін клімату» (2020 р.).

  З 2020 року керує студентською науковою проблемною групою «Містобудування, архітектура, будівництво та житлово-комунальне господарство», готує студентів до презентації їх наукових досліджень на конкурсах наукових робіт для обдарованої молоді Запорізької обласної державної адміністрації та до Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт МОНУ з профільних спеціальностей кафедри міського будівництва і архітектури: 192 Будівництво та цивільна інженерія, секція «Міське будівництво та господарство»; 191 Архітектура та містобудування та інші.
  Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

  Банах Андрій Вікторович