Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Данкевич Наталія Олександрівна

Данкевич Наталія Олександрівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра промислового та цивільного будівництва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

номер кабінету л208

Zoom (Ідентифікатор конференції - 5682022639, пароль - 7GaEqU).

Дисципліни

  • Вступ до будівельної справи
  • Технологія будівельного виробництва
  • Економіка міського господарства
  • Технологія будівництва з урахуванням клімату жарких країн
  • Технічний нагляд в будівництва
  • Основи технології, управління та організації будівництва
  • Ціноутворення в сфері архітектурно-проектної діяльності
  • Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень в будівництві
  • Аналіз виробничо-господарської діяльності будівельних організацій

Біографія

У 1991 році з відзнакою закінчила Запорізький індустріальний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». У 2000 р. закінчила навчання в аспірантурі зі спеціальності 05.23.08 «Промислове і цивільне будівництво». В цьому ж році отримала диплом про перепідготовку на факультеті післядипломної освіти ЗДІА за спеціальність «Економіка підприємства». У червні 2010 р. закінчила курси підвищення кваліфікації за напрямом «Технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури», та отримала сертифікат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України інженера технічного нагляду ІІ категорії. З 2009 по 2011 року була членом ліцензійної комісії інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізької області. У 2012 р. отримала свідоцтво про проходження курсу навчання за програмою «Кошторисна справа + АВК 5» у регіональному центрі бізнесу та комп’ютерних технологій.

У 2020 році захистила дисертацію на тему: «Імітаційна модель вибору організаційно-технологічних рішень будівельних проєктів» за спеціальністю 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва в Київському національному університеті будівництва та архітектури, та здобула науковий ступень кандидата технічних наук.

З 09.03.2020 по 10.10.2020 р. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у Польщі в ЗВО Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie за темою «Новітні та інноваційні методи викладання» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

З 01.02.2021 р. та по теперішній час працює на посаді доцента кафедри промислового та цивільного будівництва Інженерного навчально-наукового інституту ім.. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

 

Наукова робота

Коло наукових інтересів: організаційно-технологічні рішення будівельних проектів, імітаційне моделювання, критерії оптимальності, системотехніка організації будівництва, критерії надійності будівельних проектів.

Веде активну навчально-методичну та організаційну роботу, крім того приймає активну участь в науково-практичних конференціях. Автор близько 70 наукових праць, з них 39 наукових публікацій в том числі: 2 навчально-методичний посібник (у співавторства з Арутюнян І.А.), конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання курсового проекту, методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних занять, 2 монографія (у співавторстві зі співробітниками кафедри). З 2016 року проводжує курси підвищення кваліфікації за програмою «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві.

За плідну роботу отримувала грамоти та подяки ректора Запорізької державної інженерної академії.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Данкевич Наталія Олександрівна