Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Барішенко Олена Миколаївна

Барішенко Олена Миколаївна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра електричної інженерії та кіберфізичних систем

Кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Графік консультацій

  Розкладконсультацій

  вівторок, четвер17:30-18:30

  Телеграм https://t.me/Textdocent (за запитом)

  Аудиторія: ауд. 65в, корпус №9

Дисципліни

 • Математичне моделювання систем управління
 • Комп’ютерні технології систем автоматизації
 • Сучасні методи математичногомоделювання нестаціонарних теплових процесів
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Промисловімережі
 • Імітаційне моделювання тепло- і масообмінних процесів
 • Управління і моделювання процесів
 • Керуючі системи
 • Управління та моделювання процесами
 • Інформаційні технології в гідроенергетиці
 • Інформаційні технології в енергетиці
 • Математичні задачі гідроенергетики

 

Біографія

Дата народження – 25 жовтня 1978 року, м. Дніпрорудне Запорізької області.

2001 – 2004 рр – навчання в аспірантурі на кафедрі Теплоенергетика Запорізької державної інженерної академії.

2011-2013 рр – заступник керівника проєкту прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету «Дослідження теплових технологічних процесів нагрівальних та термічних печей металургійного виробництва» Код КПКВ 2201040 – «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»

Вища освіта: Запорізька державна інженерна академія (2001 р.), спеціальність «Автоматизація технологічних процесів», кваліфікація інженер з автоматизації.

Науковий ступінь: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзеринськ, 2008 р. Спеціальність 05.14.06 – «Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика», тема: «Розробка і дослідження методів і пристроїв теплової обробки сталі в термічних печах з метою енергозбереження».

Вчене звання: доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Запорізької державної інженерної академії (2011 р.).

Кар’єрний шлях:

2001 – 2005 рр. – асистент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Запорізької державної інженерної академії

2005 – 2009 рр. – старший викладач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Запорізької державної інженерної академії

2009 – 2019рр. – доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Запорізької державної інженерної академії

2011 – 2014 рр. – заступник декана по заочному відділенню факультету інформаційних та електронних технологій

2019 – 2022 рр. - доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

2022 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри електричної інженерії та кіберфізичних систем ІННІ ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

Наукова робота

Авторка 3-х монографій у співавторстві, 5 патентів України, 32 наукових статей в наукових та міжнародних виданнях, близька 50 тез науково-технічних конференцій, 15 навчально-методичних посібників та методичних вказівок.

Наукові публікації

 • Актуальні енергозберігаючі методи роботи нагрівальних печей: монографія. / Барішенко О.М., Ревун М.П; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя: ЗДІА 2012. – 138 с.
 • Розробкапрогнозуючоїсистемиуправліннянагрівомметалу в термічнихпечах з метою економіїпалива. / Ревун М.П., Барішенко О.М., Сорока А.Ю., Пазюк Ю.М. // Металлургическая теплотехника: Сборник научных трудов Национальной металлургической академии Украины. – Выпуск 1 (16). – Днепропетровск: «Новая идеология», 2009. – С. 156-165.
 • Камерна термічнапіч. / Ревун М. П., Яковлева І.Г., Мних І. М. та ін.// Патент України. №55197. Опубл. 10.12.2010. – Бюл. №23.
 • Пальниковийпристрій. / Ревун М.П., Башлій С.В., Чепрасов О.І., Барішенко О.М. // Патент України. №23139. Опубл. 10.05.2007. – Бюл. №6.
 • Барішенко О.М. Ідентифікація та моделюваннятехнологічнихпроцесів. // Методичнийпосібник для студентів ЗДІА спеціальності «Автоматизованеуправліннятехнологічнимипроцесами»/ЗДІА , Запоріжжя, 2009. – 56 с.
 • Ніколаєнко А. М., Трегулова І. П., Барішенко О. М. Дослідженнятеплообміну в роторнійливарніймашині. Металургія. 2019. Т. 1. № 41. C. 64-69. URL: www.zgia.zp.ua. (CrossRef).
 • Мних А. С., Пазюк М. Ю., Овчинникова И. А., Барішенко О. М. Вдосконаленняпідготовки твердого палива до тепловоїобробкиагломераційноїшихти. Металургія. 2021. Т. 1. № 1. C. 12-19. URL: http://metal.journalsofznu.zp.ua/index.php/journal/issue/view/4. (CrossRef).

 

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Барішенко Олена Миколаївна