Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Міняйло Наталія Олександрівна

Міняйло Наталія Олександрівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра електричної інженерії та кіберфізичних систем

кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Розклад консультацій

 • п’ятниця (чисельник), 15:00-16:00
 • ідентифікатор Zoom: 4267264268 пароль: BV49bW
 • Аудиторія: ауд. 65, корпус №9

Дисципліни

 • ЕОМ у системах управління
 • Основи систем автоматизованого проєктування
 • Автоматизовані системи контролю
 • Комп’ютерно-інтегровані системи управління
 • Прикладні програмні модулі автоматизованих систем управління
 • Мехатроніка
 • Основи SMART-технологій
 • Роботизовані комплекси у складі АСУ
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Мови програмування мікропроцесорних систем
 • Програмне забезпечення програмованих логічних контролерів
 • Програмування промислових контролерів
 • Промислові логічні контролери
 • Проєктування інтелектуальних систем управління
 • Сучасні технічні комплекси АСУ
 • WEB-технології в автоматизованих системах керування
 • MES-системи

 

Біографія

У 2001р. закінчила Запорізьку державну інженерну академію зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами». Має кваліфікацію інженера з автоматизації.

2001 – 2009р. Асистент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Запорізької державної інженерної академії.

2010 р. у спеціалізованій вченій раді при Національній металургійній академії України захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.16.02 – «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» за темою «Раціональне формування багатошарового штабелю для стабілізації його хімічного складу та підвищення використання залізорудної сировини».

2010 – 2019р. Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Запорізької державної інженерної академії.

2019 – 2022. Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Інженерного навчально-наукового інституту  ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

2022 – теперішний час. Кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії та кіберфізичних систем Інженерного навчально-наукового інституту  ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

Має близько 50 наукових публікацій, 15 навчально-методичних розробок, у тому числі 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 1 монографія та 60 тез доповідей на науково-технічних та міжнародних конференціях.

Сертифікати:           

 1. Сетифікат № 8/2021/2022 від 20.05.2022 р. - Міжнародне стажування на тему: «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах», організатором якого є Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП).
 2. Сертифікат ID 17bb57aa287dba3377140a9ee2dc8645 від 20.06.2022р. Семінар/майстер-клас «SheCodes Basic»: HTML 5, CSS 3, JavaScript (ES 6), Visual Studio. Організатор Міжнародний фонд «Фонд SheCodes Foundation».
 3. Сертифікат ID 6f354e3d7e63832b7f4c583ca4687d15 від 05.09.2022р. Семінар/майстер-клас «SheCodes Plus»: HTML 5, CSS 3, JavaScript (ES 6), Visual Studio, API, GitHub, Bootstrap, Hosting. Організатор Міжнародний фонд «Фонд SheCodes Foundation».
 4. Національний сертифікат «Гордість професії. Інженер з автоматизації». Ліга кращих підприємств України. - 2021р.
 5. Диплом COPA-DATA (30.05.2013) – базовий курс роботи у SCADA-системі ZenOn.
 6. Диплом KLINKMANN (13.07.2012) – базовий курс по використанню програмних продуктів Wonderware System Platform & Visualization Clients.

Наукова робота

Основні напрямки наукової роботи

Розробка та удосконалення автоматизованих систем управління технологічними процесами металургійної, хімічної, харчової промисловості та енергетичної галузі. Проєктування прототипів роботизованих комплексів для АСУ. Моделювання та оптимізація роботи автоматизованих систем управління.

За темою досліджень опубліковано близько 50 наукових робіт, 15 навчально-методичних розробок, у тому числі 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 1 монографія та 56 тез доповідей на науково-технічних конференціях.

Основні наукові публікації:

1. Міняйло Н. О. Система підтримки прийняття рішень щодо управління раціональним режимом роботи  рудного двору за умов усереднення сировини. Металургія. 2021.  № 2.  C. 99-106.

2. Пономаренко К. А., Міняйло Н. О. Удосконалення роботизованого комплексу за рахунок інверсної кінематики. Матеріали XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів Запоріжжя : ІННІ ЗНУ,  2020.  C. 70.

3. Міняйло Н. О., Пономаренко К. А., Просвірнін А. Л., Востоцький С. М. Прототип системи управління  сортувальним комплексом. Металургія:  наукові праці Інженерного інституту Запорізького національного університету. 2019.  № 1.  C. 61-66.

4. Пазюк М.Ю., Міняйло Н.О., Завальна Ю.М. Моделювання роботи бункерів при їх завантаженні розподільним пристроєм у циклічному режимі. Металургія: збірник наукових праць ЗДІА. Запоріжжя, 2017. Вип. 2(38). С. 100 – 106.

5. Троценко Э.А., Миняйло Н.А., Икол С.А., Веропотвелян П.Н. Система управления БНТС в дистанционном режиме при помощи жестов. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 4(105). Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. С.83–96.

6. М.Ю. Пазюк, Міняйло Н.О., К.В.Коцило Моделювання роботи технологічного обладнання при перевантаженні сипких матеріалів на відкритому складі. Металургія: зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2014. – Вип. 1(31). – С. 5 – 12.

7. В.О. Рахуба М.Ю.Пазюк, Міняйло Н.О. Програмно-технічна реалізація АСК формуванням гранулометричних характеристик агломераційної шихти. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал – Луганськ, 2011. – № 13 (167) – С. 185 – 189.

Основні навчальні матеріали:

1. А.М. Ніколаєнко, Міняйло Н.О. Сучасні технології проектування АСУТП Сучасні технології проектування АСУТП: монографія. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015.–292с.

2. А.М. Ніколаєнко, Міняйло Н.О. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації: навчальний посібник. – Запоріжжя, ЗДІА, 2011. – 444с.

3. Міняйло Н.О.,  К.Є. Лісняк Комп’ютерні технології моделювання та оптимізації: навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗДІА, 2013. – 105с.

4. Міняйло Н.О. Прикладні програмні модулі автоматизованих систем управління : лабораторний практикум. Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  72 с.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Міняйло Наталія Олександрівна