Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Єрофєєва Аліна Анатоліївна

Єрофєєва Аліна Анатоліївна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра електричної інженерії та кіберфізичних систем

Кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Розклад консультацій

Розклад консультацій

вівторок (чисельник), 14:30-15:50

вівторок (знаменник), 16:05-17:25

ідентифікатор Zoom: 3943164967

пароль: 121032

 

Аудиторія: ауд. 303, корпус №10

Дисципліни

  • Енергетичні ринки та економіка енергоефективності
  • Основи наукових досліджень в теплоенергетиці та гідроенергетиці
  • Особливості енергозбереження в технологічних установках за галузями економіки
  • Економіко-екологічні аспекти енерговикористання
  • Основи енергоефективності
  • Управління енерговикористанням
  • Наукові підходи до енергозбереження в промисловості
  • Діагностика систем в енергетиці
  • Економіка енергоефективності
  • Споживачі електричної енергії

   

Біографія

У 2011р. Закінчила Запорізьку державну інженерну академію, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Теплоенергетика» та здобула кваліфікацію інженера-енергетика. У 2011р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста з фінансової роботи. З 2012 р. працювала начальником планово-економічного відділу ПрАТ «Запорізький інструментальний завод ім. Войкова».

У 2012-2015 рр. навчалась в аспірантурі за напрямом 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» та почала працювати на посаді асистента кафедри електротехніки та енергоефективності.

З 2018р. посідала посаду старшого викладача кафедри електротехніки та енергоефективності. А з 2019р. - старшого викладача кафедри теплоенергетики та гідроенергетики.

З 2019 по 2020 р. працювала заступником декана з виховної роботи факультету енергетики, електроніки та інформаційних технологій.

27 квітня 2021 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 при Національній металургійній академії України у м. Дніпро на підставі прилюдного захисту присуджено ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Тема дисертації: «Підвищення енергоефективності камерних нагрівальних печей шляхом використання керованих електричних полів». На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 29.06.2021 р. отримала диплом кандидата наук ДК №061142.

З вересня 2021 р. займала посаду старшого викладача кафедри електротехніки та енергоефективності.

З лютого 2021 року на посаді доцента кафедри електротехніки та енергоефективності.

З вересня 2022 року по січень 2022 року займала посаду в.о. завідувача кафедри теплоенергетики та гідроенергетики.

З лютого 2023 і по теперішній час займає посаду доцента кафедри електричної інженерії та кіберфізичних систем.

З 2021 р. є членом Української асоціації інженерів-електриків.

 

Наукова робота

Сфера наукових інтересів відповідає пріоритетному тематичному напряму наукових досліджень «Технології електроенергетики та теплоенергетики». Наукова робота присвячена застосуванню електричних полів для підвищення енергоефективності промислових енергетичних установок. У 2016-2018 р.р. була відповідальним виконавцем науково-дослідної теми 18-1ДЗ/2015, номер державної реєстрації (№ ДР 011U004839) «Розроблення технології та організація промислового виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах дії високих температур та агресивних середовищ, для авіаційної та космічної техніки».

У 2019-2021 рр. була відповідальним виконавцем наукового проєкту молодих учених № 9-1Д/2019 «Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в атмосферу», що фінансуються за рахунок державного бюджету (№ держ. реєстрації 0119U100588, Наказ МОНУ № 1439 від 22.12.2018 р.).

З 2022 р. Єрофєєва А.А. є м.н.с. науково-технічної (експериментальної) розробки молодих вчених «Термохімічне пресування матеріалів спеціального призначення» (№ держ. реєстрації 0122U001765, наказ МОНУ № 1489 від 30.12.2021 р.).

За останні 5 років Єрофєєвою А.А. опубліковано 34 наукові праці, з них 7 фахових статей, 1 стаття, яка включена до міжнародної наукометричної бази Scopus, 1 стаття, яка включена до міжнародної наукометричної бази Web of ScienceCoreCollection, 1 патент України на корисну модель, 30 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

З 30.11.2020 р. по 23.01.2021 р. пройшла підвищення кваліфікації (стажування) в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна на кафедрі «Теплотехніка» за темою «Підвищення ефективності роботи теплоенергетичного обладнання» обсягом 6 кредитів ЄКТС або 180 годин. Отримано новий досвід впровадження сучасних методів підвищення енергоефективності.

У 2022 році Єрофєєва А.А. пройшла міжнародне стажування на тему: «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах», організатором якого є Вища школа управління охороною праці в Катовіцах, Польща (ВШУОП), з 07.02.2022 р. по 20.05.2022 р. у кількості 180 годин (сертифікат № 2/2021/2022 від 20.05.2022 р.).

Єрофєєва А.А. проводить наукове консультування на ТОВ «КЕРАМЗИТ», що здійснюється на підставі договору від 12 жовтня 2021р. із закладом вищої освіти.

Посилання:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0OIMcAsAAAAJ

https://www.webofscience.com/wos/author/record/27700528

https://orcid.org/0000-0002-2981-4118

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Єрофєєва Аліна Анатоліївна