Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Чейлитко Андрій Олександрович

Чейлитко Андрій Олександрович

ЗНУ Викладачі Інженерний інститут ЗНУ Кафедра теплоенергетики та гідроенергетики

Доктор технічних наук, завідувач кафедри теплоенергетики та гідроенергетики

Дисципліни

  • Математичне моделювання та оптимізація процесів тепломасообміну
  • Основи наукових досліджень та оптимізаційні задачі енерговикористання
  • Використання вторинних енергоресурсів

Розклад консультацій

  • Вівторок – 11:00-13:00
  • Четвер – 11:00-13:00

Біографія

З 2007 по 2010 роки навчався у аспірантурі Запорізькій державній інженерній академії (ЗДІА) за спеціальністю 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Усі кандидатські іспити склав на відмінно. З 2010 року по 2012 рік працював асистентом кафедри теплоенергетика ЗДІА.

19 січня 2012 року міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (Диплом кандидата наук ДК № 003861).

З 2012 по 2019 роки працював на посаді доцента кафедри "Теплоенергетика" ЗДІА.

З 2015 по 2018 роки навчався у докторантурі ЗДІА по спеціальності технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

25 лютого 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри теплоенергетики (атестат доцента 12ДЦ №046231).

28 квітня 2016 року Загальними зборами Академії обрано академіком Європейської науково-освітньої академії (диплом DA №86-2016).

З 2018 року по 2020 стипендіат Кабінету міністрів України для молодих науковців.

14 червня 2019 року рішенням спеціалізованої вченої ради Д 35.052.04 на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора технічних наук із спеціальності технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

З 2019 року по теперішній час - завідуючий кафедрою теплоенергетики та гідроенергетики Запорізького національного університету

Наукова робота

Займається розвитком науково-технологічних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах. Ця тема присвячена комплексному вирішенню проблем формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах з метою створення нових та покращенню вже існуючих пористих теплоізоляційних матеріалів та конструкцій з них для теплового захисту елементів промислових енергетичних установок.

Керівник науково-технічної розробки 8-1Д/2017 «Формування теплофізичних властивостей елементів конструкції теплового захисту енергетичного обладнання шляхом створення прогнозованих пористих структур для промисловості України» (номер державної реєстрації 0117U006455) .

Член комісії та проектної робочої групи факультету енергетики, електроніки та інформаційних технологій і факультету будівництва та цивільної інженерії ЗДІА з розробки освітньо-професійної програми спеціальності 144 «Теплоенергетика» за напрямом (спеціалізацією) «Сертифікація енергетичної ефективності будівель».

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Чейлитко Андрій Олександрович