Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Науково-технічної ради ЗНУ йшлося про наукову роботу на факультетах і про результати закордонних стажувань

На засіданні Науково-технічної ради ЗНУ йшлося про наукову роботу на факультетах і про результати закордонних стажувань

На засіданні Науково-технічної ради ЗНУ йшлося про наукову роботу на факультетах і про результати закордонних стажувань
19.02.2019 14:34 Все Факультети Науково-технічна рада звіт

Днями відбулося лютневе засідання Науково-технічної ради ЗНУ. Його учасники затвердили зміни у складі ради, розглянули результати наукової та грантової діяльності на факультетах, а також прослухали звіти про закордонні стажування фахівців університету. Робота НТР традиційно проходила під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука.

Першочерговим питанням, яке вирішували учасники засідання, стало затвердження кандидатур нових членів, котрі були включені до складу Науково-технічної ради університету: це – в.о. начальника відділу міжнародних зв’язків Віталіна Нікітенко, співголови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗНУ, якими стали студентка факультету металургії Інженерного інституту Олена Батичко та студентка факультету соціальної педагогіки та психології Вероніка Толмачова.

Про стан та перспективи розвитку наукової роботи математичного факультету доповів його декан, професор Сергій Гоменюк. Зокрема, у 2018 році було завершено виконання двох масштабних госпдоговірних тем на замовлення ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»: «Розробка методики визначення зон руйнування і граничних тисків для вафельних оболонок паливного відсіку першого ступеню ракетоносія» та «Відпрацювання і верифікація (за результатами статичних випробувань) методики визначення зон руйнування паливного відсіку другого ступеню при навантаженні внутрішнім надлишковим тиском». Наразі представниками наукового колективу факультету здійснюються ще дві науково-дослідні теми для аерокосмічної галузі за кошти держбюджету.

За результатами наукової діяльності протягом звітного періоду було захищено 6 кандидатських дисертацій, готується до захисту 1 докторська дисертація. Вийшло 3 монографії, близько 20 статей у наукових фахових виданнях, серед іншого, таких, що індексуються у наукометричній базі «Scopus».

Окрім цього, на факультеті функціонує фахове видання «Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки», що входить до онлайнової наукометричної бази даних Index Copernicus. За вказаний період на факультеті відбулася ІХ Всеукраїнська конференція юних дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», у якій взяли участь близько 130 молодих науковців та інші наукові заходи.

Заступник декана з наукової роботи факультету соціології та управління, доцент Ігор Капріцин розповів про результати та перспективи розвитку наукової і грантової роботи на його факультеті. Аналізуючи пов’язані із цим основні показники, доповідач зупинився на діяльності спеціалізованої вченої ради Д 17.051.05, яка діє з травня 2018 року до 31 грудня 2020 року з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Попередня спеціалізована вчена рада кандидатського рівня за час своєї каденції здійснила 4 захисти кандидатських дисертацій. У поточному році у спецраді планується захист 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук та 3 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Також на факультеті функціонує фахове видання «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини», яке з 2017 року включеного до міжнародної науково-метричної бази «Index Copernicus».

Колектив викладачів факультету на конкурсній основі був включений до Програми «U-LEAD з Європою», з метою підвищення кваліфікації та обміну викладацьким досвідом відвідав Німеччину, а також приймав викладачів Європейського Університету Віадріна в ЗНУ.

На факультеті розробляються три науково-дослідні теми: «Формування інституційних засад публічного управління якістю соціальних послуг в умовах трансформації українського суспільства» (2016-2019 рр.), «Соціально-філософська концептуалізація особливостей розвитку сучасного соціуму» (2016-2020 рр.), «Стратегічне прогнозування транскордонних відносин: суб’єктивність миротворення в умовах глобальних конфліктів» (2016-2018 рр.). Науковими керівниками виступають: професори Тарас Бутченко, Людмила Кривега та Максим Лепський.

Загалом за результатами проваджуваної на ФСУ роботи за звітний період було захищено одна докторська дисертація, 2 кандидатські дисертації, одержано авторське свідоцтво. Опубліковано 8 монографій, із яких 2 – колективні, 10 навчальних посібників, 32 наукові статті у фахових виданнях, з яких 22 включено до міжнародних наукометричних баз. Окрім іншого, провели низку наукових конференцій та круглих столів, у тому числі міжнародних, до наукової роботи широко залучаються молоді науковці та студенти.

У рамках грантової роботи представниками ФСУ за звітній період було подано 5 заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, у тому числі міжнародних. Із них успішно реалізовані: проект доцента кафедри соціології Ігоря Кудінова, який одержав фінансування від Вишеградського фонду; проект профессора кафедри соціології Максима Лепського на тему «Стратегування розвитку об’єднаних територіальних громад», який увійшов до відповідної обласної програми, і проект завідувача кафедри соціальної філософії та управління Тараса Бутченка «Розвиток етичних стандартів наукового дослідження» (2019-2020 рр.), поданий на конкурс IREX. Окрім цього, представники ФСУ (Тарас Бутченко, Ірина Чайка, Ольга Маліновська) увійшли до консорціуму європейських та вітчизняних університетів, що підготував проект «Management by Values and Competence Approach in Higher Educational Institutions Governance» на конкурс Еразмус.

Наступною про наукові досягнення і проектну діяльність факультету іноземної філології доповіла заступник декана з наукової роботи, доцент Марина Воробйова.

Зокрема, серед масштабних заходів, що відбулися у 2018 році на ФІФ,вона відзначила такі, як Х Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті»; XІ Міжвишівська студентська науково-практична конференція «Різдвяні студентські наукові читання»; участь студентів факультету в щорічній загальноуніверситетській конференції «Молода наука-2018» (секція «Іноземна філологія»). Крім того, на базі факультету було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Французька мова» та зі спеціальності «Французька мова та література» тощо.

Значними досягненнями ФІФ у галузі науки за минулий рік стали: захист 2 докторських дисертації, збірник наукових праць «Нова філологія» індексовано у наукометричній базі Index Copernicus. На факультеті також здійснюється підготовка аспірантів та докторантів. Зокрема, у 2018 році на базі аспірантури ЗНУ успішно завершили навчання 4 аспіранти та 2 здобувачі.

Проводиться проектна робота на кафедрах та завдяки зусиллям проектного менеджера факультету. Тут успішно реалізовують як загальнофакультетські ініціативи, так і спільні міжфакультетські проекти. Доповідач наголосила, що разом із науковцями історичного факультету здійснено проект «Європейські цінності у художніх текстах» у рамках програми Еразмус+, напрям «Модуль Жана Моне»; американсько-український проект «Лабораторія американського варіанту англійської мови». Реалізується програма підготовки подвійного магістерського диплома спільно з університетом Дю Мен (Франція), а також підписано договір щодо програми здобуття подвійного диплома Master 2; виконується проект DLL у співробітництві із Гете-Інститутом за програмою «Вчити навчати німецької» та багато інших.

Окрім цього, представники кафедри теорії та практики перекладу реалізовують низку проектів, серед яких важливе місце займають заходи з «Впровадження багатомовної моделі освіти та методології інтегрованого вивчення предмету та мови (CLIL) в Запоріжжі та Запорізькій області» (за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії), «Лабораторія американського варіанта англійської мови» (грант Посольства США в Україні), «Літні школи блогерів та громадських журналістів-2018» (за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини) тощо. Також інші кафедри та представники ФІФ тісно співпрацюють із закордонними колегами й беруть участь у міжнародних освітніх програмах (модулі Жан Моне), тренінгах (Британської Ради, CLIL спільно з представниками університету Тарту) тощо. Наразі кафедрою іноземних мов професійного спрямування подано проект на конкурс Міжнародного фонду «Відродження» – із теми «Постійно діючий семінар для підвищення кваліфікації викладачів, які читають навчальні дисципліни англійською мовою».

Викладачі та студенти факультету є переможцями різноматнітних конкурсів: обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки у номінації «Філологічні науки» (доцент Марина Воробйова); Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у секції «Романо-германські мови та літератури (із методикою їх викладання)» (1 місце – Дамір Єнікєєв, 2 місце – Оксана Соболь), стипендіатами програми «Завтра.UA» (Анастасія Вапірова).

Надалі звітував про роботу науково-консультаційного Центру юридичної лінгвістики його керівник – доцент Іван Мацегора. За два роки свого існування основними напрямами діяльності Центру були: надання науково-консультаційних послуг щодо питань, пов'язаних зі спірним тлумаченням нормативних та ділових документів. А також – надання консультаційних послуг щодо установлення ідентичності прізвищ, імен та інших власних назв, записаних українською та російською мовами; переклад ділової документації та аналіз якості перекладу (з української на російську, з російської на українську). Центр здійснює забезпечення професійного перекладу на судових засіданнях; надання консультаційних послуг та оформлення фахових висновків у питаннях, які пов'язані з правовим захистом інтелектуальної власності, авторського права, товарного знаку, надання інших видів лінгвістичних та юридичних науково-консультаційних послуг. Для цієї роботи залучаються фахівці філологічного та юридичного факультетів ЗНУ, а також інших науково-дослідних установ, фахівці-практики.

За звітний період було виконано такі види робіт: надано відповіді на офіційні запити Управління Служби безпеки України в Запорізькій області щодо тлумачення спірних питань (28); забезпечено присутність перекладача у судових засіданнях різних районів м. Запоріжжя (95), надано відповіді на запити фізичних осіб щодо тлумачення спірних питань (23), а також такі, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації (15), забезпечено письмовий переклад офіційно-ділової документації (з української на російську).

За участі фахівців філологічного та юридичного факультетів видано два перекладні словники юридичної термінології: «Українсько-російський/російсько-український словник юридичних термінів» та «Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів», які містять близько 10 тисяч правничих термінів.

Надалі виступив професор кафедри історії України Сергій Терно, який представив присутнім «Курс "Критичне мислення для освітян" на "Prometheus": методика рекорду». Наразі основним завданням стає популяризація можливостей цього курсу серед студентів, освітян та шкільних викладачів, а також більш масштабне використання ресурсів платформи «Prometheus» для забезпечення освітньої складової на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

За результатами звітів представників наукових колективів факультетів ухвалили відповідні рішення, у яких містяться також вказівки щодо напрямів подальшого розвитку наукової та грантової роботи.

Насамкінець про свої закордонні стажування розповіли учасникам засідання професор кафедри англійської філології Тетяна Козлова і доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Наталія Полякова.

Тетяна Козлова звернула увагу присутніх на можливості подвійного навчання, що відкриває угода між ЗНУ та польським вишем Polonia University of Czestochowa. Підставою для вступу в польський виш для студентів нашого університету є переведення їх на другий курс у ЗНУ. Вони здійснюватимуть навчання за так званими інтегрованими планами у рамках програми Erasmus+ . Термін навчання триватиме 3-6 місяців, як і стажування (фінансується коштом Полонійної Академії). Наприкінці навчання, за умов успішного виконання навчального плану,  випускники отримують диплом державного зразка.

У наступній доповіді йшлося про результати відрядження до м. Барселона (Іспанія) двох представників Інженерного інституту ЗНУ – доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Наталії Полякової та старшого викладача кафедри металургійного обладнання Сергія Востоцького. Стажування тривало з 27 січня по 3 лютого поточного року. На запрошення корпорації Cisco Systems запорізькі науковці отримали можливість взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції для інструкторів Академій Cisco – «Cisco Networking Academy Day 2019» та обраних сесіях міжнародної науково-практичної конференції «Cisco Live 2019». У складі делегації України, до якої увійшли НУ «Львівська політехніка», НУ «Дніпровська політехніка», НУ «Харківський політехнічний інститут» та Інженерний інститут ЗНУ вони взяли участь у вказаних заходах, а також у перемовинах з керівництвом програми щодо участі інструкторів України в пілотних проектах з гейміфікації навчального процесу.

Під час сесій науково-практичної конференції її учасників ознайомили з інформацію від провідних партнерів програми щодо змін процесу навчання завдяки введенню новітніх технологій. Йшлося про тренди у вивченні Кібербезпеки, методи активізації залучення знань та навичок студентів до вирішення нагальних проблем країни та світу, про досвід проведення хакатонів з ІоТ Центром підтримки Академій Cisco Бенілюкс, про нові курси з вивчення сучасних мов програмування. Отриманий досвід українські фахівці планують використати під час проведення хакатону з ІоТ для школярів навесні 2019 року в межах проекту «Відкрита Академія інженерних знань».

Учасники також мали змогу відвідати Суперкомп’ютерний центр Барселони при Політехнічному університеті Каталонії, третій за потужністю в Європі. Окрім цього, команда України взяла участь у навчальних змаганнях з ІоТ Security. Поки що ця гра не входить до відповідного курсу Програми Академій Cisco, коло її користувачів обмежене. Проте здобуті знання й досвід організації гри представники Інженерного інституту ЗНУ планують використати у рамках проведення навчальної гри для студентів, яка має відбутися вже навесні.

До того ж, у рамках міжнародної науково-практичної конференції «Cisco Live 2019» представники ЗНУ отримали й іншу корисну інформацію: у галузі нових рішень Інтернету речей у промисловості та відповідного попиту на спеціалістів. У виставковій зоні заходу також відбулися перемовини з представниками компаній-партнерів Cisco щодо можливостей працевлаштування випускників спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». А набутий досвід у галузі маркетингових прийомів залучення відвідувачів заходу до стендових експозицій цільових компаній буде застосований під час підготовки до масових заходів для абітурієнтів 2019 року. Також і випробувані в ігровій зоні новітні технічні розробки планують використовувати для роботи з абітурієнтами.

Насамкінець засідання його учасники вирішили питання щодо рекомендації до друку монографій та наукових фахових видань університету, а також затвердили теми кандидатських дисертацій.

 

Олена Хлистун

 

Схожі новини