Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Гречаний Олексій Миколайович

Гречаний Олексій Миколайович

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра металургійного обладнання

Доктор філософії (PhD), старший викладач

Контакти

Розклад консультацій

за попередньою домовленістю за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, корпус №9 ЗНУ аудиторія (кабінет): 30

Дисципліни

 • Експлуатація та діагностика обладнання;
 • Підйомно-транспортні машини;
 • Техніка експерименту та теорія технічних систем;
 • Основи автоматизованого проектування технічного обладнання;
 • Основи промислової робототехніки.

 

Біографія

Освіта:

 • У 2005 р. закінчив Запорізьку державну інженерну академію, отримав спеціальність – «Металургійне обладнання», та здобув кваліфікацію – магістр з металургійного обладнання;
 • Початок трудової діяльності в ЗНУ – жовтень 2020 р.
 • Грудень 2021 захистив дисертацію у Національній металургійній академії України відповідно до освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» та здобув науковий ступінь доктора філософії (PhD).

Відзнаки та нагороди:

 • 2003 н.р стипендіант міського голови м.Запоріжжя;
 • 2004 н.р стипендіант Ленінської районної адміністрації;
 • липень 2011 р Почесна грамота, виконавчого комітету Запорізької міської ради

Наукова робота

Orcid: 0000-0003-0524-4998

Основні напрямки наукової діяльності:

У 2020 році закінчив аспірантуру Національної металургійної академії України за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування»

Персональні профілі у наукометричних базах:

Участь у колективних науково-дослідних проєктах:

 • Виконавець в науково-технічній роботі за договором № ДЗ/122-2021 від 03.11.2021 «Розроблення установки для валкової розливки-прокатки порожнистих і суцільних заготовок».
 • Держзамовлення, строки виконання з 03.11.2021 по 31.12.2022

Участь у конгресах, конференціях, виставках:

 • S.Belodedenko, G. Bilichenko, A. Baglay, A. Grechany Fatigue resistance models of structural for RBI-maintenance. Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals : Book of Abstracts. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia. Porto, 2018. Р. 77–78.
 • Belodedenko S.V., Bilichenko G.M., Hrechanyi О.M., Ibragimov M.S. Application of risk-analysis methods in the maintenance of industrial equipment. Proceedings of the First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components : Book of Abstracts. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia. Porto, 2019. Р. 343–344.
 • Belodedenko S.V., Hanush V.I., Hrechanyi О.M. Experimental verification of the survivability model under mixed I+II mode fracture for steels of rolling rolls. Proceedings of the First Virtual Conference on Mechanical Fatigue: Book of Abstracts. Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia. Porto, 2020. Р. 63–64.
 • Hrechanyi  O. , Vasilchenko  T., Tsehelnyi  Y., Syniavskyi  D.  Advantages and disadvantages of cutting equipmen. Science and practice, actual problems, innovations. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Amsterdam: ISG, 2021. C. 467-468.
 • Гречаний О. М., Васильченко  Т. О., Власов А. О., Петров Д. С. Аналіз шляхів підвищення продуктивності обладнання потокових ліній прокатних цехів. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу – 2021" Херсон: ХНТУ, 2021. № 7 C. 70-72.
 • Гречаний О. М., Васильченко  Т. О., Цімахович Д. В., Гузь Е. А., Кармазін М. О. Вплив зміни параметрів технологічного процесу на коефіцієнт динамічності обладнання. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. Дніпро: НМетаУ,  2021.  C. 25-27.
 • Kobrin Y., Hrechanyi O., Shevchenko I., Mamuzić I. The need to balance the rotors of hammer crushers during operation in metallurgical production. 15th International Symposium of Croatian Metallurgical Society „Materials and Metallurgy“ ZAGREB: METALURGIJA, 2022. C. 574.

Навчально-методичні видання:

 • «Механічне обладнання металургійних заводів. Частина 2.  Обладнання для виробництва металів і сплавів: методичні вказівки до контрольних робіт для студентів ЗДІА напряму підготовки: 6.050503 «Машинобудування»  / Таратута К. В., Гречаний О.М. Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 44 с.».
 • Обладнання для виробництва металів та сплавів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів ЗДІА всіх форм навчання напрямку підготовки 133  «Галузеве машинобудування» / Укл.: Жук А.Я.,Таратута К.В., Гречаний О.М. − Запоріжжя, 2016. – 67 с.
 • Васильченко Т., Шевченко І. А., Чепурна О. В., Гречаний О. М. Неруйнівний контроль. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 57 с.
 • Васильченко Т.О., Шевченко І.А., Гречаний О.М. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 263 с.

Статті у фахових збірниках, патенти:

Опубліковано 32 наукові cтаті, в тому числі: 8 статей  опубліковано у виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science, 2 патенти на винахід, 3 патенти України на корисну модель.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Гречаний Олексій Миколайович