Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Васильченко Тетяна Олександрівна

Васильченко Тетяна Олександрівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра металургійного обладнання

Доцент, кандидат технічних наук

Контакти

Email:

Розклад консультацій

  за попередньою домовленістю за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, корпус №9 ЗНУ аудиторія (кабінет): 30

Дисципліни

 • Технологія конструкційних матеріалів;
 • Опір матеріалів;
 • Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів;
 • Основи дефектоскопії;
 • Неруйнівний контроль;
 • Наукові дослідження металургійного обладнання;
 • Проектування обладнання ковальсько-пресових цехів .

 

Біографія

Освіта:

У 2006 р. закінчила Запорізький національний технічний університет та здобула кваліфікацію – магістр з обладнання для обробки металів тиском;

Трудова діяльность:

У жовтні 2008 р. початок трудової діяльності у ЗДІА ( на цей час ЗНУ), де працює і досі.

 

Наукова робота

Основні напрямки наукової діяльності:

Проблеми розвитку металургійного обладнання; вдосконалення систем включення кривошипних пресів.

Персональні профілі у наукометричних базах:

Участь у колективних науково-дослідних проєктах:

Виконавець в науково-технічній роботі за договором № ДЗ/122-2021 від 03.11.2021 «Розроблення установки для валкової розливки-прокатки порожнистих і суцільних заготовок».

Держзамовлення, строки виконання з 03.11.2021 по 31.12.2022

Участь у конгресах, конференціях, виставках:

 • Гречаний О. М., Васильченко  Т., Федоренко  С., Синявський  Д., Цегельний  Є. Використання методу «мінімального ризику» в технічній діагностиці. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2022: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції.  Дніпро: НМетАУ,  2022.  C. 15-19.   URL: https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.003.
 • Hrechanyi  O. , Vasilchenko  T., Tsehelnyi  Y., Syniavskyi  D.  Advantages and disadvantages of cutting equipmen. Science and practice, actual problems, innovations. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Amsterdam: ISG, 2021. C. 467-468.
 • Гречаний О. М., Васильченко  Т. О., Власов А. О., Петров Д. С. Аналіз шляхів підвищення продуктивності обладнання потокових ліній прокатних цехів. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу – 2021" Херсон: ХНТУ, 2021. № 7 C. 70-72.
 • Гречаний О. М., Васильченко  Т. О., Цімахович Д. В., Гузь Е. А., Кармазін М. О. Вплив зміни параметрів технологічного процесу на коефіцієнт динамічності обладнання. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. Дніпро: НМетаУ,  2021.  C. 25-27.
 • Vasilchenko  T. ., Syniavskyi  D. . ANALYSIS OF ROLLED CUTTING EQUIPMENT. The III International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», October 05 – 08, 2021, London, England. 456 p London: International science group,  2021.  C. 407-409.   URL:  https://isg-konf.com

Навчально-методичні видання:

 • Васильченко Т.О., Шевченко І.А., Гречаний О.М. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник для для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Запоріжжя : ЗНУ, 2020.256 с.
 • Шевченко І.А., Васильченко Т.О., Власов А.О. Стандарти якості та сертифікація продукції: навчально-методичний посібник для для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання». Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 136 с.
 • Васильченко Т., Шевченко І. А., Чепурна О. В., Гречаний О. М. Неруйнівний контроль. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 57 с.
 • Шевченко І. А., Васильченко Т. О. Динаміка та міцність машин. Навчальний посібник. Запоріжжя: ЗДІА,  2018.  160 с.
 • Шевченко І.А., Васильченко Т.О., Кобрін Ю.Г. Деталі машин: навчально-методичний посібник. Запоріжжя, вид-во ЗНУ., 2019. 281 с.  URL: http://library.znu.edu.ua/8080/library/DocumentView;jsessionid=C00104EB3446ECA943B65586D034182A?doc_id=1266014.
 • Шевченко І. А., Васильченко Т. О. Теорія механізмів і машин. Навчально-методичний посібник. Запоріжжя: ЗДІА,  2017.  160 с.

Статті у фахових збірниках, патенти:

Опубліковано понад 60 наукових cтатей, в тому числі: 7 статей  опубліковано у виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus, 5 патентів України на корисну модель.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Васильченко Тетяна Олександрівна