Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Меліхова Тетяна Олегівна

Меліхова Тетяна Олегівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Доктор економічних наук, професор

Контакти

Розклад консультацій

 • Понеділок 11.00-13.00
 • ауд. Л-314 (11-й корпус ЗНУ)
 • Zoom: 5742043013; 243589
 • Дисципліни

  • Організація бухгалтерського процесу на підприємстві;
  • Документування в обліку;
  • Податки за міжнародною програмою САР;
  • Теорія бухгалтерського обліку;
  • Аудит;
  • Бухгалтерський облік;
  • Фінансовий облік;
  • Документування та оподаткування бізнесу;
  • Теорія і методика документування в обліку і аудиті;
  • Організація і методика аудиту.

  Біографія

  У 1995 р. з відзнакою закінчила Запорізький торгівельний коледж за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

  З 1995 р. по 1999 р. працювала у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі на посаді державного податкового інспектора ІІ рангу.

  У 1999 році з відзнакою закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Облік і аудит».

  Протягом 2003-2006 рр. навчалася у аспірантурі Запорізької державної інженерної академії. З 2009 р. по 2010 р. - здобувач у Класичному приватному університеті.

  У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації: «Формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання на основі аудиту податків».

  У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

  У 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління промисловими підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Економічна безпека промислових підприємств: теорія, методологія, практика».

  У 2019 році отримала вчене звання професора кафедри обліку, аналізу,оподаткування та аудиту.

  З 2003 р. обіймала посади асистента, доцента кафедри обліку і аудиту Запорізької державної інженерної академії.

  З 01.01.2019 р. по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

  У 2021 році з відзнакою закінчила магістратуру «Державне управління» Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

  У 2021 році закінчила магістратуру за Міжнародною програмою «Два Дипломи» «Стратегічне управління підприємством» у Вищій школі управління охороною праці у м. Катовіце (Польща).

  Наукова робота

  Сфери наукових інтересів: облік, оподаткування, аудит суб’єктів господарювання різних форм власності, економічна безпека підприємств.

  Експерт національного агентства якості освіти.

  Академік Академії економічних наук України.

  У період з 2014 р. по2023р. брала участь у виконанні госпдоговірних робіт:

  на базі Запорізької державної інженерної академії:

  •  «Методика організації внутрішньої системи контролю якості аудиту та супутніх йому послуг за певними напрямками, а саме зовнішнього аудиту: інвестиційної нерухомості, ефективності інновацій та антикризових фінансових заходів» (номер державної реєстрації 0114U006294).
  • «Методологічні та практичні аспекти організації обліку, оподаткування та аудиту для формування фінансової безпеки» (номер державної реєстрації 0117U006088).
  • «Методика внутрішнього аудиту активів в системі економічної безпеки підприємства» (номер державної реєстрації 0118U001181).

  на базі Класичного приватного університету:

  • «Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (державний реєстраційний номер 116U000799).

  - на базі Запорізького національного університету:

  • «Теоретичні та практичні підходи удосконалення обліку, аналізу, оподаткування для підвищення ефективності діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0120U105606).

  Керівник науково-дослідної роботи кафедри за темою: «Теоретико – методичні та практичні підходи щодо удосконалення обліку, аналізу, оподаткування та контролю в управлінні підприємством» (номер державної реєстрації 0123U100372).

  Науковий керівник студентської наукової проблемної групи «Проблеми обліку, аналізу, аудиту в управлінні підприємством».

  У 2019 році пройшла стажування у Вищій соціально-економічній школі у м. Пшеворськ (Польща) , у 2020 році - у Вищій школі управління охороною праці у м. Катовіце (Польща).

  У 2020 та 2021 р.р. пройшла навчання у Міжнародній літній школі Жана Моне в рамках проєктів програми ЄС ЕРАЗМУС «ЄВРОПЕЙСЬКА ЗЕЛЕНА УГОДА ТА ЕКОНОМІКА ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ».

  Брала участь у Міжнародній програмі «Два Дипломи», у 2021 році закінчила магістратуру Вищої школи управління охороною праці у м. Катовіце (Польща) за спеціальністю «Стратегічне управління підприємством.

  Пройшла навчання за міжнародними програмами:

  • Міжнародна програма CAP/CIPA з дисципліни «Фінансовий облік 1».

  Міжнародна програма CAP/CIPA з дисципліни «Управлінський облік 1».

  Міжнародна програма CAP/CIPA з дисципліни «Податки в Україні».

  Міжнародна програма АССА ДипИФР

  Усього видано у фахових виданнях одноосібно та у співавторстві понад 150 наукових статей та  понад 140 тез доповідей до науково-практичних конференцій, 6 монографій (у т.ч. 1 одноосібна).Має на рахунку 46 навчально-методичних видань, з них25 навчальних посібників.

   

  Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

  Меліхова Тетяна Олегівна