Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Рекотов Петро Валентинович

Рекотов Петро Валентинович

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Кандидат юридичних наук, доцент

Контакти

Розклад консультацій

 • Понеділок – 8.00 – 9.00,
 • Вівторок – 8.00 – 9.00, ауд. Л415
 • Індентифікатор  Zoom: 930 368 0160
 • Пароль: 2RXSk5

 

Дисципліни

 • Права і свободи людини і громадянина України
 • Основи державознавства
 • Права людини
 • Основи права
 • Українська та зарубіжна культура
 • Правове забезпечення державного управління
 • Адміністративне право
 • Патентознавство та інтелектуальна власність
 • Економіко-правові новації в управлінні бізнесом
 • Правове забезпечення державного управління

Біографія

Дата народження 5 березня 1967 року, с. Малинівка Гуляйпільського р-ну Запорізької області.

Вища освіта:

 • Запорізький державний університет (1991 р.), спеціальність – історія, освітня кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства;
 • Запорізький юридичний інститут МВС України (2005 р.), спеціальність – правознавство, освітня кваліфікація – юрист.

Науковий ступінь:

кандидат юридичних наук (1997 р. у спецраді Харківського університету внутрішніх справ захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень за темою «Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні 1941-1943 рр. (Історико-правовий аспект)»);

Вчене звання:

доцент, отримав у 2002 р. по кафедрі загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України.

Кар’єрний шлях:

1990 - 1993 рр – викладач Запорізького медичного училища № 2

1993 - 1994 рр – викладач циклу соціально-економічних дисциплін Запорізького училища міліції МВС України

1994 - 1994 рр – викладач циклу соціально-економічних дисциплін і мовної підготовки Запорізького училища міліції МВС України

1994 - 1997 рр – ад’юнкт кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ України

1997 - 1999 рр – викладач кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України

1999 - 2000 рр – старший викладач кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України

2000 - 2001 рр – доцент кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України

2001 - 2003 рр – заступник начальника кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України

2003 - 2006 рр – начальник кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України

2006 - 2006 рр – начальник кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

2006 - 2010 рр – начальник кафедри теорії та історії держави і права Запорізького юридичного інституту ДДУВС

2011 - 2013 рр – доцент кафедри теорії та історії держави і права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету

2013 т/час – доцент кафедр українознавства ЗДІА, загальноосвітніх дисциплін ІННІ ЗНУ, міжфакультетської кафедри загальноосвітніх дисциплін ІННІ ЗНУ, інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

Науково-педагогічний стаж – 33 роки.

Професійне самовдосконалення

 • Член професійного об’єднання за спеціальністю: Міжнародної асоціації істориків права (МАІП - International Association of Historians of Law) з 1996 р.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Національній металургійній академії України за напрямом «Управління та адміністрування» з теми «Охорона прав інтелектуальної власності» – обсягом 360 годин (12 кредитів ECTS), ПК 02070766/136-17 від 31.05.2017 р.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів за програмою «Формування загальних компетентностей у здобувачів вищої освіти при викладанні Історії української культури та культурології, Історії України, Політології» – обсягом 60 годин (2 кредити ECTS), ПС 39568620/000009-21 від 26.03.2021 р.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів за програмою «Формування загальних компетентностей у здобувачів вищої освіти при викладанні юридичних дисциплін» – обсягом 60 годин (2 кредити ECTS), ПС 39568620/000020-21 від 21.05.2021 р
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою Школи педагогічної майстерності ЗНУ з теми «Вдосконалення педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти» – обсягом 90 годин (3 кредити ECTS), СС 02125243/0041-21 від 27.03.2021 р.
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційний розвиток сучасної економіки» – 15 годин (0,5 ECTS), 02125243-1716/2021 від 21.04.21 р.
 • Сертифікат про участь у I Міжнародній науково-теоретичній конференції «Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation» – 10 годин (0,3 кредити ECTS), № 33 від 18.01.2021 р.
 • Сертифікат про участь у I Міжнародній науково-теоретичній конференції «Sectoral research xxi: characteristics and features» – 10 год (0,3 кредити ECTS), № 53 від 18.01.2021 р
 • Сертифікат про участь у науково-практичній конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» – 3 години (0,1 кредити ECTS), від 18.01.2021 р.
 • Сертифікат про участь у II International Scientific and Theoretical Conference, November 18, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform. – 3 години (0,1 кредити ECTS), від 18.11.2022 р.
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою Школи педагогічної майстерності ЗНУ з теми «Організаційне та навчально-методичне забезпечення діяльності закладу вищої освіти в контексті нормативної бази освітнього процесу» – обсягом 60 годин (2 кредити ECTS), СС 02125243/63-22 від 07.11.22 (наказ № 277 від 24.10.2022 р.).

Наукова робота

Науково-дослідні роботи:

«Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (номер державної реєстрації 5-ДВ/20, 2019-2021рр., Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ) – відповідальний виконавець.

Керівництво студентською наукою:

 • Керівництво постійно діючою студентською науковою проблемною групою «Історико-правничі студії» (https://znuiepf.com.ua/?page_id=2427);

Видавнича діяльність:

Автор і співавтор понад 100 наукових праць та навчально-методичних посібників.

Публікації іноземною мовою:

 • Petro Rekotov, Viktor Nikitenko, Tetiana Korshykova, Oleksandr Zherebko, Ihor Samoilenko. Protection of the rights and legitimate interests of the individual in a hybrid war. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 40 Nº 72 (2022): 901-918. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.52.

Статті:

 • Рекотов П.В.  Правова освіта у закладах вищої освіти неюридичного профілю. Право та державне управління. 2018. № 3. С. 20-26.
 • Рекотов П.В.  Нормативні засади діяльності державних комісій з розслідування злочинів на території, звільненій від гітлерівських загарбників. Наука і правоохорона. 2019. № 4. С. 10-16.
 • Petro Rekotov, Viktor Nikitenko, Tetiana Korshykova, Oleksandr Zherebko, Ihor Samoilenko. Protection of the rights and legitimate interests of the individual in a hybrid war. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 40 Nº 72 (2022): 901-918. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.52.

Конференції:

 • Рекотов П.В. Основні напрямки цифровізації України та організаційна роль держави. Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2022 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф., В. Г. Воронкова. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. С. 252-255.
 • Рекотов П. В., Чернов К. Вплив процесів глобалізації сучасного світу на права людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах» / за ред. Макаренка А. П., Меліхової Т. О. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. С. 328-330
 • Рекотов П.В., Стецюра О.С. Гідроенергетика та правові засади використання природних ресурсів. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, November 18, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform. Р. 47-49.
 •  Рекотов П.В. Злочинні вимоги гітлерівських окупантів щодо поводження з військовополоненими. Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика (до 25-ї річниці Конституції  України): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь – м. Кривий Ріг, 11 червня 2021 року). Маріуполь : ДонДУВС, 2021. 574 с.  С. 223-225.
 •  Рекотов П.В. Стецюра О. С. Сучасні проблеми захисту авторського права в Україні. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної  науково-практичної  онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – Київ: ІТТА, 2021. – 1463 с.   С. 1299-1302.
 •  Рекотов П.В. Запоріжжя: початок життєвого шляху В. Г. Сокуренка. Всеукраїнськанауковаконференція: Наукова та громадськадіяльністьпрофесораВолодимира Гавриловича Сокуренка: до 100-річчя від дня народженнявченого та з нагоди 360-ліття ЛьвівськогонаціональногоуніверситетуіменіІвана Франка 28 січня 2021 року
 •  Рекотов П.В. Еенегозбереження в Україні: етапи формування правових засад. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. Р. 131-134.
 •  Рекотов П.В. Друга світова війна і сьогодення: питання історичної пам’яті. Міжнародна науково-практична конференція «Історичний досвід у правотворчості та державному будівництві» 26 березня 2021 року: Програма і тези доповідей / Відп. за випуск І. Б. Усенко, О. М. Головко; Міжнародна асоціація істориків права, Інститут  держави і  права імені В. М. Корецького НАН України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Київ – Харків, 2021. 30 с.    C. 26.
 •  Рекотов П.В. Доленко П.Д. Фріланс: проблеми законодавчого регулювання в Україні. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific  papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), March 26, 2021. Chicago, USA: European Scientific Platform. Р. 97-99. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/26.03.2021/486
 •  Рекотов П.В. Нестеренко Д.В. Правове регулювання електронного цифрового підпису в Україні. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та  інновації : зб. тез  доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. С.405-407.
 •  Рекотов П.В. Мезенцев О. В. Поняття та значення прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту. Економіка, облік, фінанси і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 квітня 2021 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 3. С. 51-53.
 •  Рекотов П.В. Терещенко М.М. Правовідносини у мережі Інетернет. Економіко – правові дискусії // Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференціїстудентів,  аспірантів  та  науковців  14  квітня  2021  р.  – Кропивницький: ЛА НАУ, 2021 – 556 с. С. 543-547. http://glau.kr.ua/images/docs/sbornik/Zbirnik_ekonomiko-pravovi_diskusii.pdf
 •  Рекотов П.В. Батюк К.В. Проблеми правовідносин у мережі інтернет. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження». Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. С. 203-206.
 •  Рекотов П.В. Давидова Д.В. Модернізація вітчизняної  правової системи в  умовах  світової інтеграції:  матеріали Міжнар.  наук.-практ.  конф.,  м.  Кропивницький, 19-20  травня  2021 р. / за  заг. ред. Б. Р. Стецюка. Кропивницький : ЛА НАУ, 2021. - 326 с.  С. 135-137.
 •  Рекотов П.В. Мальцева К. С. Поняття інформаційна економіка. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної  науково-практичної  онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – Київ: ІТТА, 2021. – 1463 с.   С. 852-856.
 • Рекотов П.В. Правова соціалізація та соціально-правова комунікація: взаємозв’язок і взаємообумовленість. XXXX Міжнародна історико-правова конференція «Українське правознавство в антропологічному вимірі та європейському правовому просторі: історія, сучасність, перспективи». 1–3 червня 2019 р. м. Умань. / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, , О. Н. Ярмиш. – Київ– Умань: Олді-плюс, 2019. – 295 с. С. 263–266
 • Рекотов П.В. Державні комісії з розслідування злочинів на території, звільненій від гітлерівських загарбників: правові засади створення та діяльності. Феномен українського права: історичні витоки та сучасна парадигма: матеріали XLІ історико-правової конференції, 7 – 10 листопада 2019 р., м. Глухів
 • Рекотов П.В. Правові засади енегозбереження в Україні. ХХІV науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. 26-29 листопада 2019 р.
 • Рекотов П.В. Правова освіта у закладах вищої освіти України. Формування освітнього простору: в умовах інформаційного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 26-27 квітня2018 р., м. Запоріжжя, 2018. – С. 228 – 231.
 • Рекотов П.В. Плани нацистської Німеччини щодо економічного використання окупованих східних територій. Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXХVІІІ Міжнародної історико-правової конференції, 1–3 червня 2018 р., м. Вінниця / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, , О. Н. Ярмиш. – Київ–Херсон: Олді-плюс, 2018. – 325 с. С. 282–285.
 • Рекотов П.В. Правосвідомість і правова культура як необхідні умови правової соціалізації особи. ХХІIІ  науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Тези доповіді, Т. 5. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2018. – С. 77.
 • Рекотов П.В. Українські місцеві органи управління у Запорізькому регіоні в умовах окупації. Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки: матеріали XXХІX Міжнародної історико-правової конференції, 1–3 листопада 2018 р., м. Львів / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ–Львів: Олді-плюс, 2018. – 287 с. С. 282–285.

Сфери наукових інтересів:

Історія та теорія держави і права.

Посилання:

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0378-378X

 

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Рекотов Петро Валентинович