Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У Запорізькому національному університеті піклуються про якісне проведення зовнішнього незалежного оцінювання

У Запорізькому національному університеті піклуються про якісне проведення зовнішнього незалежного оцінювання

20.11.2008 14:05 Семінари Зовнішнє незалежне оцінювання

Запорізький національний університет спільно з Українським центром оцінювання якості освіти, управліннями освіти і науки Запорізьких обласної та міської адміністрацій став ініціатором проведення серії науково-методичних семінарів, перший з яких мав назву «Проблеми навчально-методичного, організаційного та психологічного забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2008 – 2009 навчальному році».

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання і прийом на основі відповідних сертифікатів до вищих навчальних закладів стали найбільш вагомою подією у сфері реформування української освіти періоду незалежності і зустріли надзвичайно високу суспільну оцінку. Зовнішнє незалежне тестування – та форма контролю знань, яка довела свою ефективність в усьому світі і яка, безперечно, повинна бути реалізована в Україні. Саме тому головним завданням освітян сьогодні є забезпечення належного рівня підготовки сьогоднішніх випускників шкіл – завтрашніх абітурієнтів - до незалежного тестування та вдосконалення його змістових, організаційних, методичних та психолого-педагогічних засад.
Семінар, який відбувся 14 листопада, зібрав у стінах університету близько 200 учасників, серед яких - начальники відділів освіти м. Запоріжжя та Запорізької області, директори шкіл та керівники районних навчально-методичних об’єднань м. Запоріжжя, представники приймальних комісій вищих навчальних закладів Запорізького регіону. В заході взяли участь і директор Українського центру оцінювання якості освіти, професор Ігор Лікарчук, директор Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти Юрій Ільїн, начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Вєрозубов, начальник міського управління освіти і науки Дмитро Секиринський.
Семінар проходив у Запорізькому національному університеті не випадково: університет має достатній науковий, педагогічний, творчий потенціал для того, щоб брати активну участь у процесах реформування системи освіти. Більше половини факультетів Запорізького національного університету мають педагогічне спрямування, а отже, одним з найважливіших завдань вишу в умовах зародження та розвитку нової для України науки – тестології - є підготовка фахівців у сфері педагогічних вимірювань. Окрім цього, в ЗНУ працюють кілька робочих груп із розробки тестових завдань. Зокрема, факультет іноземної філології є базовим із розробки завдань із французької мови, а під час семінару Ігор Лікарчук запропонував, щоб історичний факультет ЗНУ, викладачі якого вже більше 15 років є авторами шкільних підручників, став базовим з розробки тестів з історії України.
Програма науково-методичного семінару була досить різноманітною: його учасники мали змогу не тільки поспілкуватися між собою та обмінятися думками, але й ознайомитися з матеріально-технічною базою вищого навчального закладу, тематичною навчальною та методичною літературою на книжковій виставці, організованій Науковою бібліотекою ЗНУ. Окрім цього, кожен із гостей отримав примірник бібліографічного покажчику літератури з питань проведення ЗНО, складеного працівниками бібліотеки, який містить перелік всіх виданих на сьогодні книг, посібників та публікацій з теми. Відкриваючи семінар, ректор Запорізького національного університету, професор Сергій Тимченко зазначив, що час дискусій з приводу того, чи потрібно проводити зовнішнє незалежне оцінювання, вже минув, а найважливіше завдання освітян – забезпечити належний рівень підготовки викладачів до роботи в умовах нової системи, яка зараз впроваджується. Цю систему Сергій Михайлович представив у вигляді трикутника, в середині якого знаходяться учні загальноосвітньої школи. Кути цього трикутника – загальноосвітні навчальні заклади, органи та установи, які забезпечують організацію та проведення тестування, та, нарешті, вищі навчальні заклади. Від того, наскільки буде налагоджена взаємодія в рамках цього трикутника, залежить доля тих, хто перебуває в його середині, - учнів, які незабаром вступатимуть до вищих навчальних закладів. «Запорізький національний університет ініціював проведення такого семінару тому, що ми відчуваємо свою відповідальну соціальну функцію, яка полягає не лише у навчанні тих, хто вступить до ЗНУ, а й у налагодженні зв’язків з органами освіти та нашій активній участі в підготовці школярів і педагогів до зовнішнього незалежного оцінювання», - підкреслив ректор.
Олександр Вєрозубов, начальник управління освіти й науки Запорізької обласної державної адміністрації, відзначив, що питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання неодноразово були предметом розгляду обласних колегій та численних нарад. Олександр Георгійович зауважив, що організація зовнішнього незалежного тестування в Запорізькій області в 2008 році була проведена на високому рівні. Олександр Вєрозубов зазначив також, що складати рейтинги районів або шкіл за результатами тестування – некоректно, адже така статистика не відображає реальної ситуації. У цьому випадку спрацьовує закон оберненої пропорційності – чим менше учнів бере участь у тестуванні, тим вищим буде показник регіону, і навпаки.
Такої ж погляду дотримується і начальник Запорізького міського управління освіти і науки Дмитро Секиринський, який детально проаналізував переваги та недоліки проведення зовнішнього незалежного оцінювання в поточному році та звернув увагу на проблеми, які потребують вирішення. Серед них – організаційні питання та питання вдосконалення змісту тестів. Пріоритетним напрямом роботи на найближчі кілька років Дмитро Олександрович вважає підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання шкільних вчителів.
Завідувач лабораторією інтерактивних технологій вивчення гуманітарних дисциплін ЗНУ, кандидат історичних наук, доцент Сергій Терно у своїй доповіді звернув увагу на загальні проблеми проведення зовнішнього незалежного оцінювання та сучасної тестології. Сергій Олександрович зазначив, що завдання, яке постає перед сучасною методичною наукою, полягає у пошуках шляхів вдосконалення системи незалежного зовнішнього оцінювання. Це зумовлюється тим, що ЗНО зачіпає інтереси майже всіх членів суспільства. По-перше, дітей та їхніх батьків - на підставі результатів тестування ухвалюються доленосні рішення. По-друге, вчителів - ЗНО одночасно є оцінкою їхньої діяльності й вносить суттєві корективи в організацію роботи вчителя. По-третє, викладачів вищих навчальних закладів - вони отримують контингент студентів, сформований за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Сергій Олександрович звернув увагу на те, що тестування дозволяє об'єктивно, оперативно і масово виміряти результати навчання, але має як свої переваги, так певні недоліки. При відповідній організації тестування переваги можна підсилити, а недоліки мінімізувати. На думку науковця, для вдосконалення оцінки учнівських знань до процедури зовнішнього оцінювання доцільно увести творчі завдання (відкриті запитання), які дозволили б виміряти компетентність учнів, а не лише їхню фактологічну обізнаність. Окрім цього, щоб не викликати ігнорування вивчення школярами деяких дисциплін, доцільно встановити певний коефіцієнт, який би вираховувався з оцінки сертифікату та оцінки атестату.
Цю думку підтримали завідувач відділом освіти Комунарського району м. Запоріжжя Володимир Кузьменко та директор класичного ліцею Павло Матвієнко, який, в той же час, не погоджувався з тим, що питання складання рейтингу шкіл на основі результатів тестування є дискусійним. Павло Дмитрович в якості прикладу навів освітню систему США, де результати зовнішнього незалежного тестування є підставою складання рейтингу навчальних закладів.
Зацікавлення в учасників семінару викликала доповідь декана факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ, кандидата педагогічних наук, доцента Ольги Пономаренко «Організаційні та психологічні аспекти підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання». Ольга Вікторівна провела експрес-аналіз проблем, з якими стикаються випускники шкіл під час тестування. Опитування було проведено серед студентів-першокурсників чотирьох запорізьких вищих навчальних закладів. 89% респондентів відзначили, що мали цілий ряд складностей під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. З них 12% зізналися, що їм не вистачало шкільних знань для вирішення тестових завдань, 15% - відзначили ускладнену процедуру заповнення тестових бланків, 23% - назвали серед проблем невідповідність тестових завдань шкільній програмі, а 50% вказали на те, що мали проблеми психологічного характеру.
Ольга Пономаренко виокремила наступні рекомендації психологів-науковців та психологів-практиків для вчителів, учнів та їхніх батьків. У системі навчання потрібно активніше використовувати тестові технології контролю знань, адже це допоможе учню відпрацювати навички проходження тестів. Велике значення у процесі підготовки дітей до незалежного тестування має взаємодія вчителя, учня та його батьків. Психологічний та емоційний стан випускника багато в чому залежить від врівноваженості та витримки його батьків, які мають бути добре поінформовані про особливості проведення зовнішнього незалежного тестування. На думку психологів, потребує змін робота шкільних психологічних служб, які можуть розповсюджувати методичні рекомендації для учнів, вчителів та батьків з підготовки до незалежного оцінювання знань, починаючи від організації режиму дня, закінчуючи тактикою поведінки під час ЗНО. До речі, науковці факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ вже завершують роботу над збіркою методичних рекомендацій щодо організаційно-психологічної підготовки випускників шкіл, яка вийде друком протягом найближчих двох тижнів. Примірники посібника будуть розповсюджені по всім школам та освітнім організаціям Запорізької області.
Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, виступ якого завершував захід, підтримав ініціативу Запорізького національного університету щодо проведення серії науково-методичних семінарів з проблем незалежного тестування. Ігор Леонідович зазначив, що перші кроки запровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання були надзвичайно важкими. Вони викликали безліч дискусій, в тому числі і політичних, і зустрічали потужний опір з боку керівників вищих навчальних закладів. Проведення ж семінару у Запорізькому національному університеті стало яскравим свідченням того, що вищі навчальні заклади починають рухатись в одному напрямку з УЦОЯО.
Директор Українського центру оцінювання якості освіти підкреслив, що введення зовнішнього незалежного оцінювання необхідне для забезпечення рівного доступу до вищої освіти. Не зважаючи на те, що в Україні працюють більше 900 вищих навчальних закладів, ця проблема все ще залишається актуальною, особливо з огляду на ту кількість пільг для вступників, яка мала місце при проведенні цьогорічного тестування. Хоча більшість таких пільг вже скасовані, одним з напрямів подальшого вирішення цієї проблеми є робота над правилами прийому до вищих навчальних закладів, які мають відповідати «Умовам прийому до вищих навчальних закладів у 2009 році».
Іншим важливим аспектом, на який звернув увагу Ігор Лікарчук, стало питання якості шкільної освіти. Ігор Леонідович висловив переконання, що українські школи мають ставати профільними, щоб старшокласники приділяли більше уваги вивченню тих дисциплін, які будуть їм потрібні для здобуття певного фаху у вищому навчальному закладі.
Не менш важливим є питання змісту тестів. Ігор Лікарчук відзначив, що до Українського центру оцінювання якості освіти надходить багато скарг з приводу неякісних завдань для тестування, проте конструктивних пропозицій щодо їх вдосконалення майже не висувається. Це пов’язано з тим, що в Україні тестологія як наука ще тільки починає свій розвиток, який потребує спільної роботи науковців, педагогічних працівників, а також залучення досвіду закордонних фахівців. В той же час, професор не підтримує ідею складання рейтингу шкіл на основі результатів тестування.
Ігор Леонідович відповів і на питання учасників семінару, які цікавилися шляхами вирішення проблеми переповненості пунктів тестування, можливостями проходити тестування в інших містах, переліком документів, необхідних для реєстрації, скасуванням пільг для вступників та іншими організаційними деталями.
Варто зазначити, що науково-методичний семінар «Проблеми навчально-методичного, організаційного та психологічного забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2008 – 2009 навчальному році» виявився дуже насиченим. Доповіді учасників семінару викликали жваві дискусії, під час яких кожен міг висловити свою точку зору та поділитися власним досвідом. Більш детально обговорити питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання освітяни зможуть уже незабаром. До кінця 2008 року в Запорізькому національному університеті пройдуть ще 8 науково-методичних семінарів, присвячених зовнішньому незалежному оцінюванню з кожної загальноосвітньої дисципліни, винесеної на тестування.

Прес-центр ЗНУ

Схожі новини