Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Нікітенко Віталіна Олександрівна

Нікітенко Віталіна Олександрівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра управління та адміністрування

Доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

  • корпус 11 ауд л301 та Zoom 8222333778 пароль: k5Bp90
  • Вівторок 13.00 – 14.00

Дисципліни

  • Критичне мислення
  • Організація діяльності державного службовця
  • Соціальне партнерство і відповідальність у менеджменті
  • Основи соціології
  • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
  • Управління ризиками на промислових підприємствах

Біографія

У 1998 році закінчила факультет іноземної філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула, кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. У 2014 році в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію за темою: «Геокультурні цінності у проблемному полі філософської антропології: досвід теоретичної концептуалізації і практичної реалізації».

Кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – Філософська антропологія, філософія культури. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Міжнародна економіка» з 2018 року.

У 2021 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії», отримавши ступінь доктора філософських наук. Тема докторської дисертації: «Взаємодія освіти, культури, туризму та їх вплив на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства". У лютому 2023 отримала вчене звання професора кафедри управління та адміністрування Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: формування інформаційного простору, інформаційно-комунікаційний потенціал організації та особистості в умовах цифровізації, сталий розвиток суспільства, іноземні мови.

Автор близько 120 наукових праць, з них 80 наукових публікацій, 6 навчально-методичних посібників, 5 колективних монографій.

Веде активну роботу по залученню молодих вчених до наукової роботи. Активно займається міжнародним співробітництвом, відповідає по кафедрі за міжнародну діяльність .

Має численні нагороди, серед яких грамоти обласної та районних адміністрацій Запорізької міської ради. Постійно підвищує свій науковий та професійний рівень:

  • участь у наукових та оргкомітетах міжнародних наукових конференціях за кордоном (Румунія, Литва, Польща, Болгарія);
  • проходження стажування у закордонних вищих навчальних закладах (Іспанія, Литва, Болгарія, Польща).

Є автором більше 180  наукових та навчально-методичних праць, зокрема: статті у наукових фахових виданнях України, статті у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Web of science, статті у закордонних виданнях, у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Index Copernicus,  монографії, розділи монографій та праці навчально-методичного характеру.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Нікітенко Віталіна Олександрівна