Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Карпенко Ганна Володимирівна

Карпенко Ганна Володимирівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра електричної інженерії та кіберфізичних систем

Кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Графік консультацій

Розклад консультацій

четвер (знаменник), 09:35-10:55

ідентифікатор Zoom: 5410634068

пароль: 123321

Аудиторія:

ауд. 31, корпус №9

 

Дисципліни

  • Гідрогазодинаміка
  • Енергетичні ринки та економіка енергоефективності
  • Захист інтелектуальної власності в гідроенергетиці
  • Основи інженерного експерименту
  • Економічні та екологічні аспекти енергозбереження

 

Біографія

1994-2000 – Запорізька державна інженерна академія. Кафедра металургії чорних металів, інженер-металург

2002-2005 – аспірантура Запорізької державної інженерної академії

2005-2015 – асистент кафедри металургії кольорових металів

2015-2019 – завідувачка аспірантурою Запорізької державної інженерної академії;

2017 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.02.01 – м Матеріалознавство;

2018 - Карагандинський державний технічний університет, проведення наукових семінарів, майстер-класів та читання лекцій студентам (300 годин)

2019-2021 - провідний фахівець науково-дослідної частини Запорізького національного університету;

2021 – стажування «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції». 25 лютого - 25 травня 2021, Болгарія, Софія

З 2021 - по теперішній час – доцент кафедри.

Наукова робота

Представник наукової школи «Інноваційний розвиток проблем металургії, матеріалознавства, систем управління та машинобудування».

Основними науковими інтересами є розробка структури та властивостей пористих вуглецевих композиційних матеріалів призначених для використання в якості теплоізоляційного матеріалу для електровакуумного обладнання, що працює при високих температурах. Є фахівцем з матеріалознавства; дослідження процесів та технологій формування конструкційних композиційних матеріалів на основі вуглецю; формування структури та властивостей пористих теплоізоляційних матеріалів для вакуумної техніки та високих температур.

Впродовж своєї наукової діяльності брала участь у наступних науково-дослідних роботах:

«Закономірності формування фазового складу, структури та морфології дисперсних оксидних і металовуглецевих сполук у процесі гідрохімічної та термічної обробки» (наказ МОНУ № 960 від 22.12.2004 р., № держреєстрації 0105U000945);

«Дослідження механізму та теоретичні узагальнення синтезу оксидно- метало вуглецевих наноматеріалів широкого спектру застосування» (наказ МОНУ № 1044-01 від 27.11.2007г., № держреєстрації 0108U000583),

«Розроблення технології та організація промислового виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах дії високих температур та агресивних середовищ, для авіаційної та космічної техніки» (наказ МОНУ № від 30.10.2015г. № держреєстрації 0115U004839).

Результати роботи впроваджені на підприємствах ДП «Вуглекомпозит» та ВАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя, Україна).

Публікації

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі у наукометричній базі даних Scopus та у Web of Science, має 2 патенти України.

 

Cheilytko, A.A., Karpenko, А.V., Ilin, S.V. Improving the efficiency of the unit of the zaporizhzhia NPP with a WWER-1000 reactor. Problems of Atomic Science and Technologythis link is disabled, 2020, 125(1), P. 135-139.

Shcherbakova, E.P., Prokhorova, A.D., Karpenko, A.V., Yanko, T.B. Current state of methods for low-dense constructional composite materials producing (overview). Problems of Atomic Science and Technologythis link is disabled, 2020, 125(1), стр. 114–120

Kolobov, G.A., Karpenko, A.V. Refining of light rare, rare earth and radioactive metals. Problems of Atomic Science and Technologythis link is disabled, 2016, 101(1), стр. 3–9

Bogomaz, A.V., Krytskaja, T.V., Karpenko, A.V. Thermal node of the growth vessel of apparatus of large-sized crystals of germanium growing by the immersible pivoted shaper method. Problems of Atomic Science and Technologythis link is disabled, 2013, 87(5), стр. 178–182.

Скачков В. О., Карпенко Г. В., Румянцев В. Р., Куріс Ю. В., Мосейко Ю. В., Мовчан В. Л. Дослідження процесу осадження багатокомпонентної суспензії під час одержання вуглецевих композитів з низькою щільністью. Металургія. 2020. № 1. C. 63-69.

Малишев В. В., Габ А. І., Тимошенко М. В., Нестеренко Т. М., Воденнікова О. С., Карпенко Г. В. Високотемпературний електрохімічний синтез карбідів молібдену та вольфраму. Металургія: Наукові праці Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 2(40). C. 51-55.

Скачков В., Карпенко Г. В., Куліков В. Ю., Варченко Д. А. Методи одержання пористих вуглецевих матеріалів з пороутворювачами. Наукові праці Запорізької державної інженерної академії "Металургія". 2018. № 2(40). C. 76-79.

Габ А. І., Малишев В. В., Шахнін Д. Б., Брускова Д. Я., Воляр Р., Воденнікова О. С., Карпенко Г. В. Фізико-хімічні властивості високотемпературних гальванічних покривів молібдену, вольфраму та їх карбідів з іонних розплавів. Наукові праці Запорізької державної інженерної академії "Металургія". 2018. № 2(40). C. 60-64.

Карпенко Г. В., Воляр Р. М., Панова В. О., Безпалов Р. І., Голєв Е. О. Сучасний стан одержаннянизькощільнихвуглецевихматеріалів. Металургія. 2017. № 1(37). C. 95-99.

Скачков В. О., Карпенко Г. В., Нестеренко Т. М., Кириченко О. Г., Румянцев В. Р., Воляр Р. М. Експериментально-розрахункове дослідження процессу карбонізації низькощільних вуглецевих композитів за термохімічного змінювання їх компонентів. Збірник наукових праць "Металургія". 2021. № 1. C. 45-52.

Patent 3807 Ukraine Н05 В3/14; С04 В33/52 Method for production of heat-resistant material / Borkovsky N.M. (UA); Nesdilov O.V. (UA); Karpenko Н.V.(UA) - published. 15.11.2002. №. 11

Patent 74738 Ukraine МПК (2012.01), B01J 16/00, B01J 19/00 Device for growing large germanium crystals by method of submerged rotary shaper / Bohomaz A.V. (UA); Krytska T.V. (UA ); Karpenko H.V.(UA ) – published – 12.11 2012, №21

Посилання

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Карпенко Ганна Володимирівна