Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Скрипник Ірина Анатоліївна

Скрипник Ірина Анатоліївна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контакти

Розклад консультацій

  • Знам. – 11:25 – 12:45.
  • Чис. – 12:55 – 14:15.

Дисципліни

  • Основи алгоритмізації
  • Основи програмування
  • Комп’ютерна дискретна математика
  • Історія науки та техніки
  • Дискретні структури
  • Сучасна криптографія.

Біографія

У 1992 р. закінчила математичний факультет Запорізького державного університету (зараз Запорізький національний університет). З вересня 1993 р., ще навчаючись в аспірантурі, почала працювати асистентом кафедри програмного забезпечення та математичного моделювання Запорізького індустріального інституту, з 1994 р. – Запорізької державної інженерної академії.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію та продовжила працювати на кафедрі програмного забезпечення та математичного моделювання старшим викладачем.

У 2000 р. отримала вчене звання доцента кафедри програмного забезпечення та математичного моделювання.

З 2000 р. по 2003 р. працювала на посаді доцента кафедри програмного забезпечення та математичного моделювання, з вересня 2003 р. по 2019 р. – на посаді доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Запорізької державної інженерної академії.

З 2020 р. по 2022 р. працювала на посаді доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету.

З вересня 2022 р. – доцент кафедри електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М.Потебні Запорізького національного університету.

Наукова діяльність

Автор понад 20 наукових праць, 20 науково-методичних публікацій. Була науковим керівником понад 20 успішно захищених магістерських робіт.

Коло наукових інтересів: математичне моделювання, програмне забезпечення дискретних об’єктів і систем, методи захисту інформації.

Науковий профіль:

ORCID Profile: https://orcid.org/0000-0002-9175-2683

Навчальні посібники

1. Безверхий А. І., Скрипник І. А. Нейрокомп'ютерні системи  : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення". Запоріжжя: ЗДІА,  2016.  80 с.

Статті

1. Лимаренко Ю. О., Попівщий В. І., Новак В. В., Міхайлуца О. М., Скрипник І. А. Порівняльне тестування застосунків, розроблених на основі монолітної та мікросервісної архітектур. Computer Science and Applied Mathematics. 2022.  № 2.  C. 77-86.  (Index Copernicus, CrossRef).

2. Verbitskii V. ., Bezverkhyi A. ., Starshekov D. .,  Skrypnyk I. . PROGRAMMABLE MOVEMENT OF THE WHEEL ROBOT. International Journal on "Technical and Physical Problems of Engineering". 2022.  Т. 14.  № 50.  C. 177-182.   URL: http://www.iotpe.com/IJTPE/IJTPE-2022/IJTPE-2022.html.  (SCOPUS).

3. Вербицький В. Г., Безверхий А. І., Скрипник І. А., Старшеков Д. А. MOTION CONTROL SOFTWARE FOR A KINEMATIC NONHOLONOMIC  MODEL OF A WHEELED ROBOT. 17th International Conference on Technical and Physical Problems of Engineering (ICTPE-2021) . 2021.  C. 1-5.   URL: www.iotpe.com/ijtpe.html.

4. Verbitsky   . G., Bezverhyi A. I., Starshekov D. A., Scrypnyk I. A. PROGRAMMABLE MOVEMENT OF THE WHEEL ROBOT. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering" (IJTPE)         Issue 50, Volume 14, Number 1, March 2022. 2022.  Т.  Issue 50, Volume 14,.  № Number 1.  C. 177-182.   URL: http://www.iotpe.com/IJTPE/IJTPE-2022/IJTPE-Issue50-Vol14-No1-Mar2022/27-IJTPE-Issue50-Vol14-No1-Mar2022-pp177-182.pdf.  (SCOPUS).

Тези доповідей на конференціях

1. Поспєлов В. В., Скрипник І. А. Можливості нейронних мереж при побудові комп'ютерної системи розпізнавання звуків. МАТЕРІАЛИ      XXIV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів      Енергетика, електроніка та  інформаційні технології Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  Т. III C. 119-120.

2. Царьков  Д., Скрипник І. А. Розробка комп’ютерної системи для автоматичного збору і аналізу інформації з веб-ресурсів. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАЛОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Запоріжжя: ЗНУ,  2022.  C. 319-320.   URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf2/znirbyk_22.pdf.

3. Проценко А. М., Скрипник І. А. Дослідження створення розподіленої схеми доставлення відео потоку віртуальної реальності. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАЛОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Запоріжжя: ЗНУ,  2022.  C. 313-314.   URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf2/znirbyk_22.pdf.

4. Царьков Д. В., Скрипник І. А. Розробка комп'ютерної системи для автоматичного збору і аналізу інформації з Веб-ресурсів. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених "Молода наука-2022". Том V. Запоріжжя: ЗНУ,  2022.  Т. V C. 190-191.

5. Левченко М. Г., Скрипник І. А. Особливості застосування скінченного автомата для обробки інформації  в ONLINE-обслуговуванні. Матеріали І Всеукраїнської  науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» Запоріжжя: ЗНУ,  2021.  C. 350-351.   URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/582.ukr.html.

6. Левченко М. Г., Скрипник І. А. Особливості застосування скінченного автомата при розробці онлайн додатку для обслуговування людей. Молода наука-2021 Запоріжжя: ЗНУ,  2021.  Т. 5 C. 89-90.   URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/582.ukr.html.

7. Касілова Н. С., Скрипник І. А. ЗАХИСТ ДАНИХ В МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. МАТЕРІАЛИ XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів Запоріжжя: ЗНУ,  2020.  C. 164.   URL: -.

8. Гурська Г. В., Скрипник І. А. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. МАТЕРІАЛИ XXV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів Запоріжжя: ЗНУ,  2020.  C. 162.   URL: -.

9. Бартєнєв А. О., Скрипник І. А. Використання нейронних мереж для генерації розмітки текстів. Матеріали XXIV науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих вчених та викладачів. Енергетика, електроніка та інформаційні технології Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  Т. III C. 92-93.

Інше

1. Скрипник І. А. Методи захисту інформації в комп'ютерних системах: навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 121"Інженерія програмного забезпечення". Запоріжжя: ЗДІА,  2016.  88 с.

2. Скрипник І. А. Основи алгоритмізації [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА напряму 121 "Інженерія програмного забезпечення". Запоріжжя: ЗДІА,  2018.  190 с.

3. Міхайлуца О. М., Скрипник І. А. Аналіз вимог до програмного забезпечення. Запоріжжя: ЗНУ,  2022.  175 с.

4. Скрипник І. А., Міхайлуца О. М. Комп'ютерна дискретна математика. Запоріжжя: ЗНУ,  2020.  237 с.

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Скрипник Ірина Анатоліївна