Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ стартувала міжнародна конференція «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»

У ЗНУ стартувала міжнародна конференція «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»

У ЗНУ стартувала міжнародна конференція «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»
19.04.2019 11:44 Все Головні новини Факультети Економічний Економфак наукова конференція

18 квітня на базі економічного факультету ЗНУ розпочала свою роботу XІІI  Міжнародна конференція студентів і молодих учених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави».

Організаторами і співорганізаторами цієї конференції традиційно виступили представники Запорізької обласної державної адміністрації, Всеукраїнської спілки вчених-економістів, Запорізького національного університету, Національної Академії наук вищої освіти України, Академії економічних наук України, Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, Хмельницького національного університету, Вармінсько-Мазурського університету (Польща), Економічного університету у Катовіцах (Польща), Вищої школи комунікації та управління у Познані (Польща), Інституту розвитку міжнародної співпраці (Польща), Казахського національного педагогічного університету ім. Абая (Казахстан), Казахського університету «Нархоз» (Казахстан) і Казахського університету Алмати.

Для участі в конференції свої тези доповідей надіслали близько 200  науковців із 26 вишів України. Загалом, участь у науковій конференції взяли провідні науковці-економісти - представники вищих навчальних закладів Запоріжжя, України, а також Казахстану, Польщі, Китаю, Індії, Америки. На конференції розглядалось багато проблемних питань щодо  фінансування інноваційної діяльності, входження інвестицій в економіку України, імпортозаміщення, ефективного використання енергії, розвитку малого і середнього бізнесу, детінізації економіки і фінансів України.

З привітальним словом  від імені ректорату до всіх учасників конференції звернувся проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура. Він зауважив, що саме на таких заходах з’являються нові ідеї, які формуються в наукові підходи і методології, які будуть сприяти розвитку економічної науки України. Також він побажав всім учасникам плідної і результативної роботи,  розвитку і розширення наукових зв’язків та  втілення в життя всіх наукових рішень.

Під час урочистого відкриття заходу декан економічного факультету Запорізького національного університету, д.е.н., професор Алла Череп відзначила, що ця міжнародна наукова конференція стала вже традиційною для факультету, а тематика наукових робіт доводить їх актуальність та інноваційність. Алла Василівна зазначила, що в період реформування економіки України саме науковці повинні показати шляхи реалізації ефективних реформ, управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави – того напряму, який забезпечить конкурентоспроможність економіки, добробут населення, вирішення проблем регіону та України, адже економічне зростання можливе на основі інноваційного розвитку, інтеграції освіти, науки і бізнесу. «Саме спільними зусиллями наукова спільнота може запропонувати шляхи глобалізації економіки і реформування економік країн світу. Також вона закликала молодь розвивати економічну науку, працювати над втіленням своїх наукових досліджень у практику задля стабільності і процвітання нашої держави.

Під час виголошення доповіді, присвяченої розвитку банківської сфери, Алла Василівна розглянула питання банківських активів, кредитної ситуації в Україні, реформування банківського сектору у світі, проаналізувала статистичні дані і економічні показники різних країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності, процентні ставки по депозитам і кредитам в різних країнах, загальні тенденції в банківському секторі економіки. На її думку, лише інноваційний підхід забезпечить зниження вартості банківських послуг. Крім того, вона відзначила, що останнім часом збільшилась питома вага проблемних кредитів, зростає недовіра до комерційних банків, але в той же час у світі відбувається реформування банківського сектору, який є провідною галуззю фінансової системи.

Загалом, участь у пленарному засіданні взяли не тільки науковці, але і посадовці, а також представники бізнесу. Серед них: д.е.н., професор, віце-президент Академії економічних наук України Микола Григорович Білопольський, голова постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підприємництва Людмила Сергіївна Любім, д.е.н., професор кафедри менеджменту Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Драчук Юрій Захарович, президент Громадської спілки «Експертна Міжгалузева Асоціація України» Максименко Ольга Леонідівна, головний бухгалтер фірми «Сase Farm» (США) Янг Альберт, заступник декана Південно-східного інституту штату Південна Кароліна (США) Янг Юлія, директор Українсько-іспанського ТОВ «Урожай» Пучков Олексій Володимирович,  президент Всеукраїнської спілки вчених економістів Кендюхов Олександр Володимирович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій Левицький Станіслав Іванович, д.е.н., професор кафедри фінансів і економічної безпеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна Пивоваров Михайло Григорович, к.е.н., викладач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму ЗНУ Денисов Костянтин Вікторович,  к.е.н., доцент Очеретін Дмитро Валерійович,  к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики ЗНУ Лось Віта Олексіївна.

Також до участі у конференції були запрошені керівник Малої академії управління бізнесом КРЦМтаШ Олена Михайлівна Старікова, д.е.н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпровського університету митної справи та фінансів Бабенко Анатолій Григорович, заступник голови Пенсійного фонду України у Запорізькій області Ком’янченко Сергій Андрійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій  Михайлик Денис Павлович та інші науковці.

Виступаючи перед учасниками конференції, голова постійної комісії Запорізької обласної ради з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підприємництва Людмила Любім розповіла про особливості формування та індикатори моніторингу досягнень стратегії економічного розвитку Запорізької області і розвитку об’єднаних територіальних громад. Також вона зазначила, що на сьогоднішньому етапі розвитку держави економісти можуть стати провідними фахівцями, завдяки яким буде розвиватись Україна. Зважаючи на те, що політика децентралізації викликає багато дискусій, необхідною стає точка опору у вигляді фахівців-економістів, які будуть займатись інноваціями і від яких буде залежати майбутнє процвітання регіону та держави.  

Гості конференції - Янг Альберт (головний бухгалтер фірми «Сase Farm», США) та Янг Юлія (заступник декана Південно-східного інституту штату Південна Кароліна, США) поділились із учасниками конференції інформацією щодо особливостей обліку та оподаткування в сучасній Америці, зокрема про формування податкової звітності, фактори, які впливають на зменшення податкового навантаження, корпоративні податки тощо.

Доповідач Максименко Ольга Леонідівна - президент Громадської спілки «Експертна Міжгалузева Асоціація України» розповіла про досвід, перспективи, практику запровадження системи професійної атестації за напрямом «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» в Україні, а саме: про складові професійної атестації, кваліфікаційні вимоги і стандарти, порядок професійної атестації.

Під час пленарного засідання перед присутніми виступив з доповіддю «Реформування вищої освіти України, як необхідна умова розвитку суспільства» віце-президент Академії економічних наук України Микола Григорович Білопольський, який у своєму виступі зазначив, що основою розвитку будь-якої держави є техноозброєність. Також він відзначив важливість і необхідність розробки і впровадження концептуальних економічних реформ. Крім того, науковець презентував для бібліотеки факультету нову книгу «Феномен грошей».

Загалом, у доповідях учасників конференції йшлося про сучасні тенденції національного туризму та соціального підприємництва, розвиток франчайзингових мереж як спосіб диверсифікації бізнесу, стан та перспективи розвитку малих та середніх підприємств  України, стратегічні пріоритети національної економічної політики, концепцію життєздатного управління потенціалом розвитку регіональних економічних систем, сучасні тенденції соціально-економічного розвитку обласних центрів України, ділові очікування підприємств, як індикатор економічного розвитку, формування екологічного сталого мислення школярів м. Запоріжжя засобом використання дидактичної екологічної гри «RECYCLING». Їх наукові дослідження викликали неабиякий інтерес серед учасників конференції.

Далі робота учасників конференції подовжилася за такими секційними напрямками, як: теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційного розвитку економіки; основні напрямки та сучасні тенденції соціально-економічного розвитку світового господарства; сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту економічної діяльності в Україні; актуальні проблеми фінансування соціально-економічної діяльності в ХХІ столітті; моделювання інноваційних процесів в економічних системах; економіка праці та маркетинг суб’єктів господарювання; управління економічним розвитком регіонів та держави як складова фінансово-економічної безпеки України.

 

Олена Переверзєва

 

Схожі новини