Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Представники кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем запрошують на навчання за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем»

Представники кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем запрошують на навчання за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем»

Представники кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем запрошують на навчання за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем»
13.05.2019 08:46 Все Головні новини Інженерний інститут ЗНУ Інженерний інститут факультет енергетики електроніки та інформаційних технологій кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем освітня програма «Програмне забезпечення систем»

Сьогодні професія програміста вважається однією з найпрестижніших в Україні та світі, тому що однієї з особливостей сучасного суспільства є комп'ютеризація й інформатизація всіх сфер життя: від розважальної до вирішення складних виробничих задач. Про популярність ІТ-технологій свідчить підвищений конкурс на комп'ютерні спеціальності в усіх закладах вищої освіти країни.

Якщо ви прагнете брати участь у розвитку комп'ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри, працювати системним адміністратором та у сфері Інтернет-зв'язку, тоді запрошуємо вас до кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Інженерного інституту ЗНУ, яка дійсно є одним з лідерів у підготовці спеціалістів цього профілю.

У залежності від рівня освіти кафедра ПЗАС запрошує абітурієнтів отримати ступені бакалавра або магістра за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем» (спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології).

Якщо ви маєте загальну чи спеціальну середню освіту або отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста, перед вами відкривається можливість отримати ступінь бакалавра. Навчання здійснюється як за денною, так і за заочною формою, за рахунок держави або за кошти юридичних і фізичних осіб. Цього року обсяг прийому на денну форму навчання складає 55 осіб, а на заочну – 45.

Тож якщо ви вирішили отримати престижну спеціальність, тоді для вступу за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем» у ЗНУ вам необхідно надати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики, та за вибором фізики або іноземної мови. Це буде першим кроком до вашого майбутнього успіху.

Після того, як складено ЗНО, документи подано і ви вступили до університету на вас чекають 240 кредитів ЄКТС (це одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння кредитних модулів або блоку модулів). Але термін, за який ви повинні будете їх скласти, залежатиме від обраної вами форми навчання. Для студентів денної форми – це 3 роки, 10 місяців, а для заочної – 4 роки та 10 місяців.

Освітньо-професійна програма передбачає проведення лекційних і лабораторних занять з професійно-орієнтованих дисциплін. Заняття відбуваються в сучасних, обладнаних комп’ютерною і мультимедійною технікою аудиторіях. Всі види практики проходять на підприємствах і у організаціях, що займаються розробкою та експлуатацією програмного забезпечення.

Підсумком навчання для випускників-бакалаврів стане атестація у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. По закінченню ви отримаєте освітню кваліфікацію бакалавр з інженерії програмного забезпечення, яка надасть вам широкі можливості працевлаштування. Перед вами відкриються перспективи отримати високу заробітну платню та кар’єрне зростання на посадах адміністраторів бази даних; інженерів з комп'ютерних систем, з програмного забезпечення комп'ютерів, програмістів; фахівців з інформаційних технологій, з комп'ютерної графіки, з розробки та тестування програмного забезпечення тощо. Випускники-бакалаври, які мають науковий хист, зможуть за рекомендацією кафедри продовжити навчання в магістратурі за програмою другого освітнього рівня.

Отже, для тих, хто збирається отримати ступінь магістра та вже отримав перший (бакалаврський) рівень вищої освіти або має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, кафедра ПЗАС пропонує продовжити освіту і отримати ступінь магістра у Запорізькому національному університеті. Отримати цей ступінь можна, навчаючись лише у денній магістратурі, де обсяг прийому складає 20 осіб.

Для вступу у магістратуру необхідно скласти ЗНО з іноземної мови та вступний іспит зі спеціальності в університеті. Навчальне навантаження магістранта складається з 90 кредитів, які він повинен скласти впродовж 1 року й 5 місяців. По закінченню здійснюється атестація у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Після успішного захисту випускникам присвоюється освітня кваліфікація магістр з інженерії програмного забезпечення.

Випускники-магістри здатні вирішувати складні проблеми в галузі професійної діяльності з інженерії програмного забезпечення. Отриманий по закінченню диплом – це краща рекомендація при прийомі на роботу в найрізноманітніші ІТ-компанії. Наші випускники посідають керівні посади не тільки в Україні, а й за кордоном. Перед усім це адміністратори бази даних, доступу, задач і систем; інженери з комп'ютерних систем, з програмного забезпечення комп'ютерів; програмісти; фахівці з інформаційних технологій, комп'ютерної графіки (дизайну), з розробки та тестування програмного забезпечення тощо.

Дізнатися більше про освітню програму «Програмне забезпечення систем» можна, звернувшись до Консультаційного центру Інженерного інституту за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, ауд. Л220, телефон: 227-12-35 або до Приймальної комісії ЗНУ за адресою: вул. Жуковського, 66-б (навчальний корпус №2), ауд. 114, 115, телефон: 764-67-53.

Необхідну інформацію про освітню програму можна знайти й за посиланням: https://www.znu.edu.ua/opp2019-ii/4136.ukr.html

 

Інженерний інститут ЗНУ

 

 

 

Схожі новини