Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Дробишева Олена Олегівна

Дробишева Олена Олегівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Кандидат економічних наук, доцент

Контакти

Розклад консультацій

 • Середа  5 пара  14:30 – 15:50, ауд. Л-419
 • Індентифікатор ZOOM: 711 722 3860 
 • Пароль: 12345
 • Viber, WhatsApp (+380 (98) 632 93 67)

 

Дисципліни

 • Основи підприємництва
 • Основи біржової діяльності
 • Управління і організація підприємницькою діяльністю

Біографія

Дата народження: 02 травня 1973 року

Вища освіта:

Запорізький державний університет (1995 р.), спеціальність «Облік і аудит»; освітня кваліфікація «Економіст»;

Запорізький національний університет (2021 р.); спеціальність «Публічне управління та адміністрування»; освітня кваліфікація «Магістр публічного управління та адміністрування».

Науковий ступінь:

захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2015 р.), спеціальність 08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах».

Вчене звання:

доцент кафедри економіки підприємства Запорізького національного університету, 2019 р. (з 01.06.2020 – кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету).

Кар’єрний шлях:

 • 1997-2001 – асистент кафедри економіки ринкових відносин ЗДУ.
 • 2002-2007 – викладач кафедри фінансів та кредиту Запорізького Національного університету.
 • 2008-2015 – старший викладач кафедри економіки підприємства ЗДІА.
 • 2015-2019 – доцент кафедри економіки підприємства ЗДІА.
 • 2019-2020 – в.о. завідувача кафедри економіки підприємства Інженерного інституту ЗНУ.
 • 2020 – по теперішній час – доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

Науково-педагогічний стаж – 22 роки.

Професійне самовдосконалення

 • 28.09.2017-09.12.2017 – підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України з розширеного курсу підготовки викладачів з місцевого економічного розвитку.
 • 09.12.2021‒21.01.2022 ‒ Підвищення кваліфікації в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав, Україна): «Професійна підготовка щодо викладання дисциплін економічного профілю освітньо-професійних програм зі спеціальностей 051, 076, 072
 • 2021 р. – Запорізький національний університет , спеціальність Публічне управління та адміністрування, диплом магістра М21 № 109265 від 31.12.2021 р.

Наукова робота

Сфери наукових інтересів:

 • проблеми ефективності функціонування та розвитку підприємництва;
 • розвиток малого та середнього бізнесу;
 • антикризова діяльність і банкрутство підприємств.

Науково-дослідні роботи:

 • «Дослідження організаційних, економічних та управлінських аспектів розвитку промислових підприємств у сучасних умовах господарювання» (номер державної реєстрації № 0115U002342, 2017 р., Запорізька державна інженерна академія) ‒ відповідальний виконавець;
 • «Управління розвитком бізнесу: соціально-економічні та організаційні аспекти» (номер державної реєстрації № 13-1ДВ/18, 2018-2019 рр., Запорізька державна інженерна академія) ‒ науковий керівник;
 • «Дослідження соціально-економічних та організаційно-управлінських аспектів розвитку бізнесу та підприємництва в сучасних умовах господарювання», 2019-2020 рр., Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні ЗНУ) – науковий керівник.

Керівництво студентською наукою:

Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства та управління бізнесом»;

У співавторстві зі студентами опубліковано близько 50 наукових праць, підготовлені тези доповіді на конференції.

Видавнича діяльність:

Автор і співавтор понад 100 наукових праць та навчально-методичних посібників, серед яких 3 колективні монографії.

Публікації іноземною мовою:

 • Drobysheva O., Chorna M., Krutova A., Filipishyna L., Bezghinova L. Features of the Evaluation of the Effectiveness of Anti-Crisis Entrepreneurship in Industry. Journal of Entrepreneurship Education . 2019. № 22 (1). DOI: https://www.abacademies.org/articles/features-of-the-evaluation-of-the-effectiveness-of-anticrisis-entrepreneurship-in-industry-7943.html. (part of SCOPUS).

Монографії:

 • Дробишева О.О., Стоєв В.Л. Характеристика основних об’єктів інфраструктурної підтримки підприємництва в Україні та зарубіжний досвід. Сучасні тенденції та перспективи формування нової траєкторії україно-польського співробітництва в умовах євроінтеграції : монографія / за заг. ред. проф. Н. Метеленко, Г. Макушинської. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 115-127.

Статті:

 • Дробишева О.О., Соколова А.С. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємств, які займаються торгівлею деревиною. Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки. 2020. Вип. 1 (02). С. 5-11. DOI: https://doi.org/10.46644/2708-1834/2020-02.1
 • Дробишева О.О., Дашковська Ю.М. Теоретичні аспекти використання виробничої потужності підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. № 5 (17). С. 85-90.
 • Дробишева О.О., Стоєв В.Л., Зенченко А.М. Напрями розвитку малого підприємництва в регіоні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. № 5 (17). С. 160-164.
 • Дробишева О.О., Коваленко О.В., Касимов С.М. Аналіз рівня та факторів активізації зовнішньо-економічної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 3 (15). С. 82-88.
 • Дробишева О.О., Гречка А.О. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості промислового підприємства з метою підвищення рівня його платоспроможності. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. № 2 (14). С. 56-62.
 • Дробишева О.О., Лазарчук Ю.В. Пріоритетні напрями підвищення рівня економічної безпеки підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. № 5 (11). Ч. І. С. 121-126.
 • Дробишева О.О., Гюльназарян В.В. Стратегії управління підприємстввом при загрозі банкрутства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 5 (11). Ч. І. С. 118-121.

Конференції:

 • Дробишева О. Пріоритети стратегічного управління розвитком малого та середнього підприємництва в Україні. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами 23–24 вересня 2021 року / ред.-упорядник д.філософ.н., проф. В.Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021.С. 317-324.
 • Дробишева О., Івахненко Є. Проблеми відтворення робочої сили в Україні. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами 23–24 вересня 2021 року / ред.-упорядник д.філософ.н., проф. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021.С. 328-333.
 • Дробишева О., Дебелий В. Конкурентоспроможність робочої сили в Україні. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами 23–24 вересня 2021 року / ред.-упорядник д.філософ.н., проф. В.Г. Воронкова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021.С. 306-311.
 • Дробишева О.О., Ренан Ю.В. Управління стратегічним розвитком торгівельного підприємства. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С. 214-216.
 • Дробишева О.О., Москаленко А.Ю. Формування стратегії антикризового управління підприємством. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С.328-330.
 • Дробишева О.О., Тупіков В.А. Зарубіжний досвід формування корпоративної культури. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С.348-350.
 • Дробишева О.О., Пилюк О.О. Позитивні тенденції та недоліки розвитку малого бізнесу в Україні. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С.419-421.
 • Дробишева О.О., Ренан Ю.В. Цифрова трансформація бізнесу: сутність та складові. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28- 29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 269-272.
 • Дробишева О.О., Мескева Г.С. Інноваційно-інвестиційний розвиток України на сучасному етапі. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28- 29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 344-347.
 • Дробишева О.О., Корогод І.В. Природа і сутність соціального підприємництва. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ,   C. 182-184.
 • Дробишева О.О., Котова Т.С. Зарубіжний досвід розвитку соціального підприємництва. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 187-190.
 • Дробишева О.О., Куаталієва В.О. Державна регуляторна політика в сфері малого підприємництва. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 193-195.
 • Дробишева О.О., Лоза Ю.Ю. Роль малого бізнесу на ринку праці. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ,   C. 198.
 • Дробишева О.О., Золотько К. Стан інвестиційного клімату у Запорізькому регіоні. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ,   C. 208-210.
 • Дробишева О.О. Роль економічної експертизи в управлінні підприємствами. Сучасні проблеми та перспективи проведення економічних, товарознавчих, будівельних експертиз : круглий стіл (13 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНУ. 2019. С. 16-18.
 • Дробишева О.О., Соколова А.С. Клієнтський сервіс в торгівлі як запорука розвитку електронної комерції. Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : Міжнародна науково-практична internet – конференція (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. С.10-13.
 • Дробишева О.О., Ренан Ю.В. Цифрова трансформація бізнесу: сутність та складові. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28- 29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 269-272.
 • Дробишева О.О. Підтримка розвитку малого підприємництва в Україні. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах: матеріали XXIIІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА (23-26 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія. 2018. Том ІV. С. 40-41.
 • Дробишева О.О., Тютюнник Ю.В. Мотивація працівників для ефективної діяльності підприємства. Сучасні чинники розвитку міжнародних відносин та зовнішньої політики держави: економічні та інституціональні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. С. 112-114.
 • Дробишева О.О., Малєй Н.В. Удосконалення системи оплати праці на промисловому підприємстві. Ефективність та напрями вдосконалення політики економічного зростання: теорії та пропозиції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2018 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. С. 53-55.
 • Дробишева О.О., Пацерін В.А. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. Ефективність та напрями вдосконалення політики економічного зростання: теорії та пропозиції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2018 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія, 2018. С. 64-65.
 • Дробишева О.О. Особливості співпраці підприємств малого бізнесу України та Польщі. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2017 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя. 2017. С. 104-106.
 • Дробишева О.О., Пацерін В.А. Шляхи підвищення інвестиційної активності вітчизняних підприємств. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6 травня 2017, м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗДІА. 2017. С.98-101.
 • Дробишева О.О., Дерев’янко А.А. Шляхи підвищення рівня рентабельності підприємства. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств і підприємництва: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6 травня 2017, м. Запоріжжя). Запоріжжя: ЗДІА. 2017. С.57-60.
 • Дробишева О.О., Касимов С.М. Эффективность использования основных фондов. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 листопада 2017 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С. 76-79.
 • Дробишева О.О., Зенченко А.М. Роль малого підприємництва в системі регіонального розвитку. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 листопада 2017 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С. 67-70.
 • Дробишева О.О., Кіорпе В.В. Діагностика фінансової стійкості підприємства. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 листопада 2017 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С. 79-81.
 • Дробишева О.О., Трошина Г.В. Напрями державного регулювання розвитку малого і середнього підприємництва. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 листопада 2017 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. С. 135-137.

Посилання:

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Дробишева Олена Олегівна