Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Дятлова Юлія Володимирівна

Дятлова Юлія Володимирівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Доктор економічних наук, професор

Контакти

Розклад консультацій

 • Zoom 997 930 6153 код доступа: 6ATsfM
 • Четвер16:00-17:00
 • П’ятниця16:00-17:00
 • Кабінет № ауд. Л419  (11 корпус ЗНУ)

 

Дисципліни

 • Банківська безпека в умовах розвитку інформаційної економіки
 • Банківське обслуговування державних установ та підприємницьких структур
 • Банківське регулювання та надзор в Україні
 • Економічний аналіз та фінансовий моніторинг діяльності комерційних банків
 • Сучасні тенденції глобалізації
 • Управління фінансовими та матеріальними ресурсами
 • Управління фінансовими ресурсами держави та територіальних громад
 • Фінанси держави та міжбюджетні відносини
 • Фінансова звітність державних та підприємницьких структур
 • Фінансова оцінка ефективності інвестицій
 • Фінансовий контроль в державних та підприємницьких структурах
 • Фінансові системи зарубіжних країн

 

Біографія

Дата народження – 25 жовтня 1981 року

Вища освіта:

 • Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського (2003 р.), спеціальність «Облік і аудит»; освітня кваліфікація «спеціаліст з обліку і аудиту»;
 • Донецький державний університет управління (2004 р.), спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», освітня кваліфікація «магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності»;
 • Класичний приватний університет (2022 р.), спеціальність «Філологія», кваліфікація: ступінь вищої освіти «магістр», професійна кваліфікація «Перекладач, викладач закладу вищої освіти»

Науковий ступінь:

 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Донецький державний університет управління, м. Донецьк, 2013 р.), спеціальність 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації: «Механізми розвитку системи забезпечення продовольчої безпеки промислового регіону»;
 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 2019 р.), спеціальність 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит», тема дисертаці: «Механізм розвитку банківського сектору України в умовах конкурентної інтерналізації».

Вчене звання:

 • доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, 2019 р.);
 • професор кафедри фінансів та обліку (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, 2022 р.).

Кар’єрний шлях:

 • 2004-2007 рр. – аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління;
 • 2008-2010 рр. – асистент кафедри економіки та менеджменту Донецького інституту ринку та соціальної політики;
 • 2011-2012 рр. – асистент кафедри менеджменту та адміністрування Донецького інституту ринку та соціальної політики;
 • 2012-2013 рр. – викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Донецької філії Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;
 • 2013-2014 рр. – старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування Донецького інституту ринку та соціальної політики;
 • 2015-2017 рр. – викладач, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту і банківської справи Донецького державного університету управління (м. Маріуполь);
 • 2017-2019 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління (м. Маріуполь);
 • 2019-2020 рр. – завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління (м. Маріуполь);
 • 2020-2022 рр. – завідувач кафедри фінансів та обліку Донецького державного університету управління (м. Маріуполь), після реорганізації – Маріупольського державного університету;
 • лютий 2022 р. – професор кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету;
 • вересень 2022 р. – професор кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

Науково-педагогічний стаж - 12 років.

Професійне самовдосконалення:

 • Вища школа бізнесу і підприємництва (Островець-Свентокшиський, Польща), науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління», сертифікат, 2018 р.
 • Сертифікат з мовної освіти рівня В2 (№ 06/17/18/k), 2018 р.
 • Донбаська державна машинобудівна академія, захист докторської дисертації, диплом ДД № 010199, 2020 р.
 • Європейський інститут післядипломної освіти (Подгайськ, Словакія), сертифікат учасника міжнародної наукової он-лайн конференції, 2020 р.
 • Інституті вищої освіти НАПН України, підвищення кваліфікації за проєктом REDU, сертифікати: серія ПК-21707620 №593/21 від 23.03.2021р.; серія ПК-21707620 №610/21 від 25.03.2021р.; серія ПК-21707620 №642/21від 26.03.2021р.; серія ПК-21707620 №772/21 від 01.04.2021р.; серія ПК-21707620 №882/21 від 02.04.2021р.; серія ПК-21707620 №817/21 від 05.04.2021р.
 • Університет Генуї (Італія), професійне навчання, сертифікат
 • № SCAES000156, 2021 р.
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), диплом магістра М22
 • № 017954 за спеціальністю 035 «Філологія», освітня програма «Переклад», 2022 р.

Наукова робота

Науково-дослідні роботи:

 • «Фінансовий механізм державного управління економікою України» (номер державної реєстрації 0104U008798, 2016-2019 рр.; Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) - відповідальний виконавець.
 • «Механізми інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності і пріоритетних секторів економіки України» (номер державної реєстрації 0115U004320, 2016-2019 рр.; Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) - відповідальний виконавець.
 • «Конкурентоспроможність, стійкий розвиток і фінансова безпека банківського сектору економки України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0118U006702, 2018-2021 рр.; Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) - науковий керівник.
 • «Фінансова політика держави в умовах модернізації фінансової системи та інститутів (0119U103381, 2019-2021 рр.; Донецький державний університет управління, м. Маріуполь; 2022 р.; Маріупольський державний університет) - науковий керівник.
 • «Організаційно-економічні та фінансові аспекти розвитку інноваційної діяльності (договір № 55 від 23.12.2020 р., номер державної реєстрації 0121U100065, 2020-2021 рр.; Донецький державний університет управління, м. Маріуполь) - відповідальний виконавець.

Керівництво студентською наукою:

 • Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • науково-практичний напрямок: «Управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері фінансів, банківської справи та страхування».

Видавнича діяльність:

Автор і співавтор понад 100 наукових праць та навчально-методичних посібників, серед яких 3 монографії, з них одна - одноосібна, більше 90 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 5 - у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Публікації іноземною мовою:

Diatlova  Yu. Assessment methodology of food component economic security: regional aspect. Науковий вісник Полісся. Чернігів: ЧНТУ, 2018. № 2(14). Ч. І. С. 196-202. (Web of Science).

Diatlova  Yu. Integration of the Ukrainian banking system into the European financial sphere: main trends and directions. Revue algerienne de finances publiques. 2018. Vol. 8, № 1. P. 20-28. https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/175/8/1/92198

Diatlova  Yu. Sustainable development of the banking sector: trends, factors and enforcement mechanisms. Journal SEPIKE. 2019. Edition 23. Р. 37-42. (журнал країн ОЕСР і ЄС, Index Copernicus).

Diatlova  Yu. The development of the banking sector of Ukraine in the context of Eurointegration: economic basis and strategic objectives. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2019. № 1 (3). Р. 16-34. (журнал країн ОЕСР і ЄС, Index Copernicus).

Diatlova  Yu. Modern approach to formation of the banking sector development trajectory. Economic Bulletin of Donbass (Економічний вісник Донбасу). 2020. № 4(62). Рр. 70-77. doi: 10.12958/1817-3772-2020-4(62)-70-77. http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/204/205 (Index Copernicus).

Zherdetska, L., Diatlova, Y., Diatlova, V., Derkach, J., Goncharenko, A., & Zos-Kior, M. Digital banking in the marketing mix and human resource management: improving the approach to the assessment as an innovative component / Banco digital no mix de marketing e gestão de recursos humanos: melhorar a abordagem da avaliação como componente inovador. Laplage Em Revista, 2021, 7(3A), p.111-119. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1386p.111-119. (журнал країн ОЕСР і ЄС, Index Copernicus).

Diatlova Yu., Yeletskykh S., Bykhovchenko V., Balabukha K., Ovcharenko Ie., Tyshchenko V. Banking Security Monitoring: Development of a Methodical Support to Valuation. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. 43(2). Рр. 206–216. https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2358/1669https://doi.org/10.15544/mts.2021.17 (Web of Science).

Diatlova V., Diatlova Yu., Petryk I., Hutareva Yu., Zubro T., Tyshchenko O. Innovative development: model and evaluation method in the context of integration processes. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. №. 1. Р. 161–171. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2197 (Web of Science).

Diatlova  Yu., Kuznetsova L.,  Dielini M., Tkachenko O., Onyshchenko Yu., Nyanchuk N. Improving approach to conditions’ statistical assessment for Ukraine banking sector competitive development under the foreign banks presence in the financial market. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1804. 012142. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1804/1/012142 (SCOPUS).

Antypenko N., Arakelova I., Zherdetska L., Diatlova Yu., Diatlova V., Derkach J., Goncharenko A., Voronko-Nevidnycha T. Modeling of regional strategy of financial security management in the context of digitalization and migration risks. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. 38. Р. 253-265. URL: https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2022/04/19.-JHED-Full-paper-Nadiia-Antypenko.pdf. (SCOPUS).

Монографії:

1. Дятлова Ю.В. Розвиток банківського сектору України: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: Видавництво «НТМТ», 2019. 371 с.

2. Diatlova  Yu. Mechanism of sustainability regulation of the financial system and the banking sector of economy in globalization and integration conditions. In: The Economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects: monograph / Diatlova V.V., Tkachenko O.G., Tanchyk and others. London: Sciemcee Publishing, 2018. Р. 166-181 (414 s.)

Статті:

1. Antypenko N., Arakelova I., Zherdetska L., Diatlova Yu., Diatlova V., Derkach J., Goncharenko A., Voronko-Nevidnycha T. Modeling of regional strategy of financial security management in the context of digitalization and migration risks. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. 38. Р. 253-265. URL: https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2022/04/19.-JHED-Full-paper-Nadiia-Antypenko.pdf. (SCOPUS).

2.           Дятлова В.В., Дятлова Ю.В., Ерохина Д.А. Розвиток зовнішньоторговельного сектору економіки: методичний аспект оцінювання регіональних тенденцій. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2022. Вип. 18. С. 101-111. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/12607/1/6103-Article%20Text-17050-1-10-20220630.pdf

3.           Diatlova  Yu., Kuznetsova L.,  Dielini M., Tkachenko O., Onyshchenko Yu., Nyanchuk N. Improving approach to conditions’ statistical assessment for Ukraine banking sector competitive development under the foreign banks presence in the financial market. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1804. 012142. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1804/1/012142 (SCOPUS)

4.           Diatlova V., Diatlova Yu., Petryk I., Hutareva Yu., Zubro T., Tyshchenko O. Innovative development: model and evaluation method in the context of integration processes. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. №. 1. Р. 161–171. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2197 (Web of Science).

5.           Diatlova Yu., Yeletskykh S., Bykhovchenko V., Balabukha K., Ovcharenko Ie., Tyshchenko V. Banking Security Monitoring: Development of a Methodical Support to Valuation. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. 43(2). Рр. 206–216. https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2358/1669https://doi.org/10.15544/mts.2021.17 (Web of Science).

6.           Zherdetska, L., Diatlova, Y., Diatlova, V., Derkach, J., Goncharenko, A., & Zos-Kior, M. Digital banking in the marketing mix and human resource management: improving the approach to the assessment as an innovative component / Banco digital no mix de marketing e gestão de recursos humanos: melhorar a abordagem da avaliação como componente inovador. Laplage Em Revista, 2021, 7(3A), p.111-119. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1386p.111-119. (журнал країн ОЕСР і ЄС, Index Copernicus).

7.           Дятлова Ю.В. Міжнародний аспект розвитку банківського сектору: сучасні тенденції, чинники та проблеми. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. КНУКіМ. 2021. Вип. 7. С. 93-109. http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/233254/232033 (Index Copernicus).

8.           Дятлова Ю.В., Тарасенко Д.Л. Інноваційний розвиток економічних систем: державний і регіональний аспекти фінансування. Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. 2021. № 1(90). Серія «Економіка». С. 37-45. DOI: 10.35340/2308-104X.2021.90-1-04. (Index Copernicus).

9.           Diatlova  Yu. Modern approach to formation of the banking sector development trajectory. Economic Bulletin of Donbass (Економічний вісник Донбасу). 2020. № 4(62). Рр. 70-77. doi: 10.12958/1817-3772-2020-4(62)-70-77. http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/204/205 (Index Copernicus).

10.        Diatlova  Yu. The development of the banking sector of Ukraine in the context of Eurointegration: economic basis and strategic objectives. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2019. № 1 (3). Р. 16-34. (журнал країн ОЕСР і ЄС, Index Copernicus).

11.        Diatlova  Yu. Sustainable development of the banking sector: trends, factors and enforcement mechanisms. Journal SEPIKE. 2019. Edition 23. Р. 37-42. (журнал країн ОЕСР і ЄС, Index Copernicus).

12.        Diatlova  Yu. Assessment methodology of food component economic security: regional aspect. Науковий вісник Полісся. Чернігів: ЧНТУ, 2018. № 2(14). Ч. І. С. 196-202. (Web of Science).

13.        Diatlova  Yu. Integration of the Ukrainian banking system into the European financial sphere: main trends and directions. Revue algerienne de finances publiques. 2018. Vol. 8, № 1. P. 20-28. https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/175/8/1/92198

Конференції:

1. Дятлова Ю.В. Системний підхід до забезпечення економічної безпеки фінансової системи України. Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 10 червня 2022 року. В 2-х т. Т. 1. Київ : КНУТД, 2022. С. 250-253. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20437

2. Дятлова Ю.В. Сучасні тенденції діджиталізації економіки України в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції (Запоріжжя, 23-24 листопада 2022 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2022. С. 61-66.

3. Diatlova Yu.V. Financial Providing of Entrepreneurship Development in European Countries: Experience for Ukraine. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 трав. 2022 р.). Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2022. С. 166-168.

4. Дятлова Ю.В. Інклюзивність інновацій на ринку фінансових послуг: загальносвітові та українські тренди. Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2021 р., Київ). Київ: НУБіП, 2021. С. 77-80.

5. Дятлова Ю.В. Актуалізація проблеми перекладу англомовних термінів у фінансово-економічній сфері. Наука і вища освіта: Матеріали ХХX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених (10 листопада 2021 р., Запоріжжя). Запоріжжя: КПУ, 2021. С. 210-211.

6. Дятлова Ю.В. Сучасні підходи до моделювання розвитку банківського сектору. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: матеріали VІ Міжнар. науково-практ. Інтернет-конференції, присвяченої 100-річчю Одеського націо-нального економічного університету та 85-річчю кафедри банківської справи  (м. Одеса, 15-16 квітня 2021 р.). Одеса: ОНЕУ, 2021. С. 71-72.

7. Дятлова Ю.В. Фінансове забезпечення інноваційної економіки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р., м. Чернівці). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 21-23.

8. Дятлова Ю.В., Саприкіна К.М. Актуальні проблеми та стратегія розвитку банківського сектору. Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31 травня 2021 р., м. Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2021. С. 9-11.

9. Дятлова Ю.В. Фінансове забезпечення економічного зростання: стан та проблеми в Україні. Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектора: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 лист. 2020 року, Київ). Київ: НУБіП, 2020. С. 55-58.

10. Diatlova  Yu. Modern world and national trends of development of financial and industrial groups. Modern problems of economy and business: materials of the X International scientific and practical conference (October 29, 2020, Kiev). Kiev: NАU, 2020. Р. 149-151.

11. Дятлова Ю.В. Реформування регуляторно-наглядових систем щодо ринків фінансових послуг: європейський досвід. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (9 жовт. 2020 р., Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2020. С. 290-293.

12.        Дятлова Ю.В., Загороднєва Ю.С., Логозинська Н.О. Концентрація та інтеграція капіталів суб’єктів господарювання: вітчизняний і зарубіжний досвід. Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31 трав. 2020 р., Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2020. С. 21-26.

13. Дятлова Ю.В., Загороднєва Ю.С., Харунжина О.С. Інструменти кредитування інноваційної діяльності підприємств. Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених (із зарубіжною участю). 12-14 травня 2020 р., м. Покровськ. Покровськ: ДонНТУ, 2020. С. 53-57.

14.        Дятлова Ю.В., Мірошниченко М.В. Транснаціоналізація банківської сфери. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали ХIX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 15 квітня 2020 р.. Київ: КПІ імені І. Сікорського, 2020. С. 71-72.

15.        Дятлова Ю.В. Кредитування малого та середнього бізнесу: досід країн ЄС. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 жовт. 2019 р., Маріуполь). Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2019. С. 248-250.

16.        Diatlova  Yu. The mechanisms of country economy and financial system stabilization. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців і студентів (25 жовт. 2018 р., Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 48-52.

Сфери наукових інтересів:

 • Фінансовий механізм управління економікою, модернізація фінансової системи та її інститутів.
 • Конкурентоспроможність, стійкий розвиток і фінансова безпека банківського сектору економіки.
 • Організаційно-економічні та фінансові аспекти розвитку інноваційної діяльності.

Досвід практичної роботи:

 • 2007-2012 рр. - головний економіст відділення №1 ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
 • 2013-2014 рр. - головний економіст відділу роздрібного бізнесу ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Посилання:

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Дятлова Юлія Володимирівна