Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Фатюха Вікторія Володимирівна

Фатюха Вікторія Володимирівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Кандидат економічних наук, доцент

Розклад консультацій

 • Середа – з 13:05 до 14:30, ауд. Л-419

Дисципліни

 • Банківський менеджмент
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Ринковий механізм банківських операцій
 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Гроші та кредит
 • Економічний аналіз та фінансовий моніторинг діяльності комерційних банків України
 • Теорія управління ризиками у фінансово-кредитній діяльності

Біографія

Народилася у 1976 р. в м. Павлограді Дніпропетровської області. У 1994 р. закінчила із золотою медаллю СШ №6. У 1999 рр. закінчила вищий заклад освіти  «Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу» за спеціальністю «Фінанси» та отримала диплом з відзнакою. Після закінчення вишу 5 років працювала у акціонерному банку «Металург».

У 2002 р. вступила до денної аспірантури Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю «Економіка та організація виробництва». З 2002 р. почала працювати асистентом кафедри фінансів ЗДІА.

У 2007 р. захистила дисертацію на тему «Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємствах машинобудування». У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

З 2002 р. працювала в Запорізькій державній інженерній академії, обіймала посади асистента, старшого викладача. З 01.01.2011 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів ІННІ ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

Вчене звання:

доцент кафедри фінансів Запорізької державної інженерної академії, 2011 р. (з 01.06.2020 – кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету).

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Професійне самовдосконалення

Курс підвищення  кваліфікації в Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща)  з 23.03.2020р. року по 28.06.2020 р. відповідно до наказу ЗНУ від  10.02.2020 року № 130-к.

Диплом магістра М21№029362 ( виданий Запорізьким національним університетом), згідно з яким Фатюсі В.В. присвоєно професійну кваліфікацію філолога, викладача російської мови і зарубіжної літератури, викладача англійської мови (2021 р).

Наукова робота

Сфери наукових інтересів:

 • розвиток фінансової системи України;
 • аналіз монетарної політики НБУ;
 • аналітичний інструментарій досліджень фінансової діяльності банківського сектору України на макро- та мікрорівні;
 • концептуальне моделювання соціально-економічних систем і процесів;
 • моделювання адаптивних систем управління в економіці;
 • інформатизація бізнес-процесів економічних агентів;
 • автоматизована підтримка рішень на базі інформаційних систем і технологій.

Науково-дослідна робота «Формування нового інформаційно-економічного укладу промислового виробництва на основі екологізації та інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0121U107815, 2021–2023 рр., Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні ЗНУ) –виконавець.

Керівництво студентською наукою:

Підготовка до участі студентів у наукових конференціях, написанні  тез доповідей та наукових статей за напрямком «Банківська діяльність» та «Державне регулювання грошової сфери України» .

Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

Видавнича діяльність:

Автор і співавтор понад 60 наукових праць та навчально-методичних посібників, серед яких 4 монографії (1 – одноосібна, 3 – колективні).

https://scholar.google.com/citations?user=ndjTj8UAAAAJ&hl=en

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Фатюха Вікторія Володимирівна