Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Вченої ради затвердили пріоритетні напрями діяльності ЗНУ

На засіданні Вченої ради затвердили пріоритетні напрями діяльності ЗНУ

На засіданні Вченої ради затвердили пріоритетні напрями діяльності ЗНУ
18.06.2019 12:56 Все Головні новини Факультети Вчена рада розвиток ЗВО

Під час чергового засідання Вченої ради університету обговорили низку питань й ухвалили стратегічні рішення, які стануть основою для планомірного сталого розвитку університету в майбутньому. Серед них: виконання завдань, спрямованих на підвищення якості освіти в університеті, виконання Стратегії розвитку ЗНУ на 2018-2022 роки, підсумки навчальної роботи ЗНУ за 2018-2019 навчальний рік, заходи щодо організованого початку 2019-2020 навчального року, план пріоритетних заходів ЗНУ і план роботи Вченої ради на наступний навчальний рік.

Початок заходу традиційно був присвячений врученню відзнак. Цього разу  ректор Микола Фролов вручив науковцям та студентам вишу дипломи, грамоти і подяки на відзначення їхніх академічних досягнень. Так, диплом доктора педагогічних наук було вручено Андрію Андрєєву. Грамотою Департаменту освіти і науки ЗОДА за якісну підготовку переможця II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук України була нагороджена науковий керівник КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» Оксана Проценко. Грамотою Департаменту освіти і науки ЗОДА за багаторічну сумлінну працю, плідну громадську діяльність  та з нагоди Дня науки була нагороджена доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем Інженерного інституту ЗНУ Оксана Небеснюк. Крім того, грамотою Районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району до Дня науки була нагороджена завідувач кафедри соціальної педагогіки Наталія Заверико. Грамотою Виконавчого комітету Запорізької міської ради за багаторічну сумлінну працю, плідну викладацьку діяльність, особистий внесок у підготовку кадрів та з нагоди Дня Конститутції України були нагороджені науковці ЗНУ Максим Ткалич, Валерій Міщенко, Алла Тернова, Лариса Бойко, Тетяна Меліхова, Ольга Стадніченко. Дипломом II ступеня Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія»  були нагороджені студентки Євгенія Тарабан і Крейда Юлія та дипломом II ступеня Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»   студент Владислав Проценко. Студент Тарабан Є.В. нагороджений дипломом II ступеня Національної металургійної академії України за доповідь «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення  атмосферного повітря викидами металургійних підприємств Запоріжжя». Подяками ректора за активну участь в організації науково-дослідної роботи, сприяння розвитку науки в університеті та з нагоди Дня науки були нагороджені завідувач відділу Наукової бібліотеки Світлана Сівак. Грамотою ректора за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок  у розвиток вітчизняної україністики, високі показники у науково-педагогічній роботі та з нагоди 50-річчя була нагороджена Ольга Стадніченко. Грамотами МОН і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень проведення польового практикуму VIII Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних ботаніків були відзначені науковці біологічного факультету Ірина Приступа, Олена Дубова, Ірина Полякова, Світлана Яковлєва-Носарь, Костянтин Домбровський, Віктор Лях. Також грамотами  були відзначені завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту ЗЕД Дамір Бікулов та науковий керівник  доцент Бєлоконь К.В.  за підготовку студентів-переможців у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт.

Про виконання Стратегії розвитку ЗНУ на 2018-2022 роки доповів перший проректор Олександр Бондар. Зокрема, він проаналізував стан виконання стратегії розвитку університету, основні стратегічні показники забезпечення зростання контингенту студентів університету і коледжів та осіб, які навчаються на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також кадрового складу науково-педагогічних працівників, а також особливості оптимізації ліцензійних обсягів та їх співвідношення, моніторингу стану виконання контрактів викладачами відповідно до вимог моніторингової комісії для проходження всіх ліцензійних та акредитаційних процедур та підтвердження статусу національного. Звернув увагу доповідач і на важливість сертифікації системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті відповідно до встановлених вимог – лакуна, проходження формальних процедур міжнародної сертифікації, наявності єдиного інформаційного середовища ЗНУ, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності вишу, доведення загального обсягу фінансування наукових досліджень університету до розміру 3 млн. грн на рік (наприклад, загальний  обсяг фінансування наукової діяльності ЗНУ на 2019 рік складає 3751,3 тис. грн. з державного бюджету і 600,0 тис. грн. – кошти замовників),  наявності не менше 100 діючих об’єктів права інтелектуальної власності університету (на сьогодні у ЗНУ 35 діючих патентів і 28 об’єктів авторського права).  Крім того, Олександр Григорович зупинився  на питаннях збільшення кількості участі викладачів і студентів у міжнародних наукових конференціях, включення всіх наукових фахових видань університету до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus, досягнення індексу Хірша університету значення h=15 у міжнародній наукометричній базі даних Scopus, збільшення кількості публікацій Запорізького національного університету в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, підвищення кількості студентів-переможців міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад, збільшення кількості науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво.

Також він розповів присутнім про показники підвищення кваліфікації, стажування і навчання науково-педагогічних працівників, про продовження роботи із забезпечення капітальних ремонтів і обладнання, модернізації комп’ютерного забезпечення, продовження програми енергозбереження і заміни вікон, введення нового навчально-лабораторного корпусу та про основні напрямки розвитку університету в науковій, виховній, освітній діяльності,  у розвитку матеріально-технічної  бази, соціальної сфери і міжнародних зв’язків, вдосконаленні організаційних засад та системи управління, забезпеченні стабільного фінансового стану. Під час свого виступу Олександр Бондар наголосив на посиленні контролю за виконанням основних стратегічних рішень Вченої ради, підвищенні якості освіти і соціального захисту на основі розширеного використання інформаційних і телекомунікаційних технологій для розвитку нових форм і методів навчання, мобільності підготовки студентів, забезпеченні зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу, розвитку дистанційного навчання та доповненні Стратегії розвитку університету, зокрема, щодо мовних аспектів освітньої діяльності, інтеграції Інженерного інституту тощо. Також він вказав на недоліки роботи, які мають бути ретельно проаналізовані і вироблені механізми щодо їхнього подолання.

В свою чергу, представники Вченої ради звернулись з пропозиціями щодо оновлення матеріально-технічної бази і обладнання лабораторій природничих наук для  проведення сучасних інноваційних досліджень, організації дослідницької роботи на рівні міжуніверситетської наукової кооперації,  активізації роботи щодо перевірки якості підготовки студентів, їх залишкових знань та залучення представників факультетів до формування і затвердження навчальних планів.

Аналізуючи дані  питання, ректор звернув увагу на дієвість стратегії розвитку університету на 5 років, наголосивши на реалізації  в практичній площині всіх напрацювань, пропозицій і коректив, які за необхідності будуть вноситись, зокрема, і щодо розвитку  і оснащення лабораторій, але за умови проведення інвентаризації існуючого обладнання для наукової і навчальної роботи, ретельного аналізу ефективності очікуваних результатів досліджень, які плануються втілюватись на базі цих лабораторій.

Так, про  підсумки навчальної роботи ЗНУ за 2018-2019 навчальний рік: стан, проблеми, шляхи вдосконалення та заходи щодо організованого початку 2019-2020 навчального року розповів  проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура. Під час  доповіді він презентував членам Вченої ради результати навчальної діяльності  за різними показниками, надаючи відповідну статистику за факультетами. Так, було проаналізовано контингент здобувачів і загальної кількості  випускників у 2019 році (загальна кількість випускників по ЗНУ - 4728, а по всього по університету разом із філіями – 4860 випускників), загальна кількість студентів та їх співвідношення з науково-педагогічними працівниками, загальна кількість науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів, загальна кількість освітніх програм (у 2019 році загалом було 194 освітні програми для бакалаврів і магістрів), загальна кількість академічних груп денної та заочної форми навчання, кількість осіб, що пройшли підвищення кваліфікації у 2018-2019 році. Олександр Іванович звернув увагу на навчально-методичне забезпечення навчального процесу, моніторинг якості наповнення системи Moodle, розширення варіативної складової освітнього процесу, показники якості освіти і успішності студентів, загальну різницю балів сесійного контролю і моніторингу по університету, на активізацію роботи на факультетах щодо проведення моніторингу навчальної діяльності студентів, на необхідність підвищення якості освіти студентів, модернізації підходів до навчального процесу, активізації системи підвищення кваліфікації викладачів, зміну підходу до організації навчальної і виробничої практики студентів, розвиток дуальної освіти тощо. Крім того, він проаналізував нормативну базу навчального процесу, роботу з інтеграції Інженерного інституту в освітню систему ЗНУ, розвиток матеріальної бази, стан технічного оснащення лабораторій,  оновлення комп’ютерної техніки, використання ліцензійних програмних продуктів. Також  під час засідання обговорили можливі пропозиції щодо покращення якості системи освіти в університеті, введення електронного розкладу, системи електронного забезпечення навчання, а також подальшої реалізації концепції вивчення іноземних мов у виші та інші організаційні й фінансові питання щодо забезпечення готовності університету до нового навчального року. Проректор звернувся до присутніх із пропозицією щодо необхідності активізувати й консолідувати зусилля представників університетського колективу в цьому напрямку.

Крім того, члени Вченої ради були ознайомлені з планом пріоритетних заходів ЗНУ на 2019-2020 навчальний рік, серед яких треба відзначити такі напрямки: організаційна робота, система управління нвчальним закладом, освітній процес  та науково-методичне забезпечення, наукова робота, система освітніх послуг, їх ліцензування та акредитація, організація роботи з персоналом, підготовка кадрів вищої кваліфікації, міжнародна діяльність, виховна робота, інформаційно-іміджева діяльність та профорієнтаційна робота, матеріально-технічне і фінансове забезпечення, соціальний захист, заходи цивільного захисту та охорони праці. Також секретар Вченої ради Оксана Проценко ознайомила членів засідання з  планом роботи Вченої ради ЗНУ на 2019-2020 навчальний рік, до якого входять, зокрема, такі питання: підсумки вступної кампанії 2019 року, стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в університеті,  стан і перспективи розвитку технічної освіти, грантової діяльності, підвищення якості організації практичної підготовки студентів, виховної роботи, розвиток міжнародної діяльності університету та роботи Центру освітніх послуг для іноземних громадян, модернізація роботи наукової бібліотеки, виконання стратегії розвитку ЗНУ на 2019-2020 роки, звіти про ефективність діяльності біологічного, історичного, юридичного факультетів, факультету менеджменту,  приєднаних коледжів і факультетів Інженерного інституту, роботи Школи Конфуція, Центру післядипломної освіти та інше.

Разом із тим, звертаючись до представників усіх структурних підрозділів, ректор наголосив на тому, що виш не повинен зупинятися на досягнутому, адже сьогодення ставить свої виклики і завдання. Він зауважив, що університет демонструє показники інтенсивного розвитку: у галузі освітніх технологій, наукових, забезпечення навчальних навантажень, зростання матеріально-технічної та інформаційної бази тощо.

У рамках засідання також розглянули питання організації видачі дипломів випускникам бакалаврату, кадрові питання про обрання на вакантну посаду  професора кафедри туризму Безкоровайної Лариси Вікторівни, про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкасову Станіславу Сергійовичу. Окрім основних, були вирішені питання про затвердження Положення про проведення практики студентів Запорізького національного університету, про затвердження редколегії збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» та збірника «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки», про рекомендацію до друку наукових видань та поширення через мережу інтернет, про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури, про затвердження ліміту стипендіатів для студентів ЗНУ, Інженерного інституту ЗНУ та коледжів, про затвердження кандидатур студентів ЗНУ на отримання стипендій різних рівнів та матеріальної підтримки обдарованої молоді у другому півріччі 2019 р., про затвердження результатів атестації працівників Наукової бібліотеки, про можливість затвердження змін до Правил прийому до Запорізького національного університету у 2019 році протоколом засідання Приймальної комісії ЗНУ, про затвердження програми підвищення кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» Центра післядипломної освіти, про визнання документів про вищу духовну освіту Шимка Богдана Миколайовича, видані Київською духовною семінарією, про представлення до нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України: кандидата філологічних наук, завідувача кафедри українознавства, доцента Стадніченко Ольги Олександрівни; кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінального права та правосуддя Єни Ірини Вікторівни; кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінального права та правосуддя Ларкіна Михайла Олександровича; кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного права Алімова Кирила Олександровича.

Відповідно до кожного пункту порядку денного учасники засідання розглянули і затвердили проекти рішень та плани пріоритетних заходів ЗНУ та роботи Вченої ради ЗНУ на 2019-2020 навчальний рік. З відповідними документами можна ознайомитись нижче.

vchena_rada.doc

plan.doc

proekt_r__shennya_1.doc

proekt_r__shennya_2.doc

 

 

 

 

Схожі новини