Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Давиденко Оксана Олександрівна

Давиденко Оксана Олександрівна

ЗНУ Викладачі Факультет менеджменту Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики

Кандидат юридичних наук, старший викладач

Дисципліни

 • правознавство,
 • правове регулювання підприємницької та біржової діяльності
 • Розклад консультацій

  Біографія

  У 2012 р. закінчила Запорізький національний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію бакалавра права .

  У 2013 р. закінчила магістратуру Запорізького національного університету за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію магістра права, юриста.

  У 2017 р. у спеціалізованій вченій раді К 17.127.07 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) захистила дисертацію на тему «Правові основи формування місцевих бюджетів в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право.

  Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 6 років, у т. ч. у ЗНУ – 1 рік.

  З 2013 по 2018 рік працювала у Запорізькому національному технічному університеті викладачем та старшим викладачем кафедри конституційного, адміністративного та трудового права.

  З 2018 року по теперішній час працює у Запорізькому національному університеті старшим викладачем кафедри підприємництва, менеджменту організацій і логістики.

  Наукова робота

  Давиденко О. О. є автором 25 публікацій, з яких 24 наукових (у т. ч. 8 – у фахових виданнях України та 16 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях) та 1 навчально-методичного характеру ( методичні рекомендації).

  Керує науково-дослідною роботою студентів.

  Основні публікації:

  1. Давиденко О.О. Правознавство : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування». Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 119 с.

  2. Давиденко О.О. Принципи формування місцевих бюджетів в Україні. Вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні Науки». 2014. № 6. С. 109-114.

  3. Давиденко О.О. Особливості правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні в умовах децентралізації управління. Молодий вчений. 2015. № 7(22). Ч.2. С. 27-30.

  4. Давиденко О.О. Теоретико-правові засади кваліфікації адміністративних правопорушень. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія «Право». 2017. № 47. С. 102-106.

  5. Давиденко О.О. Контроль діяльності правоохоронних органів України в контексті євроінтеграційних процесів. Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Юридичні науки». 2018. № 2. С. 132-137.

  Коло наукових інтересів: правознавство, аграрне право, правове регулювання підприємницької діяльності.

  Інформація надана факультетом менеджменту

  Давиденко Оксана Олександрівна