Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ в режимі онлайн відбулося чергове засідання Науково-методичної ради

У ЗНУ в режимі онлайн відбулося чергове засідання Науково-методичної ради

У ЗНУ в режимі онлайн відбулося чергове засідання Науково-методичної ради
20.05.2020 13:06 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Науково-методична рада освітній процес затвердження освітньо-професійними програмам факультет менеджменту коледжі

Двадцятого травня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) в режимі онлайн відбулося засідання Науково-методичної ради (голова НМР – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура, заступник голови – керівник навчального відділу Людмила Нестеренко). Учасники дистанційного зібрання розглянули такі питання, як проведення комплексного екзамену як ефективної форми підсумкової атестації (на прикладі спеціальності «Менеджмент») та інформаційно-цифрову компетентність викладача. Крім того, відбулася презентація та затвердження освітньо-професійних програм.

Першим пунктом порядку денного стала доповідь «Про досвід проведення комплексного екзамену як ефективної форми підсумкової атестації та можливість повного й об’єктивного оцінювання рівня сформованості фахових компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» (доповідач – доцент кафедри ділової комунікації Ольга Юдіна). Ольга Володимирівна наголосила, що проведення комплексного екзамену як форми підсумкової атестації здобувачів вищої освіти бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється кафедрами факультету менеджменту ЗНУ: кафедрою підприємництва, менеджменту організацій та логістики за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», кафедрою бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Комплексний екзамен – це сучасна форма підсумкової атестації здобувачів вищої освіти бакалавра. Комплексний атестаційний кваліфікаційний екзамен передбачає виконання комплексу атестаційних завдань і включає такі форми:

1. комп’ютерна тестова перевірка знань, з 2018 року через СЕЗН ЗНУ MOODLE;

2. письмове розв’язання практичних ситуацій та розрахунково-аналітичних завдань з дисциплін, які відповідають комплексу загальних та спеціальних професійних компетентностей.

Форма атестаційного кваліфікаційного екзамену – інтерактивна, з використанням інформаційних технологій. Час, відведений на комплексний екзамен, – 2 академічні години на складання тестових завдань та 4 академічні години на розв’язання практичних ситуацій та розрахунково-аналітичних завдань. До складу екзаменаційної комісії залучаються провідні фахівці-керівники підприємств – стейкхолдери («Мотор-Січ», «Урожай», «Anex Tour»), які упродовж екзамену розглядають можливість залучення студентів до роботи у відповідних компаніях.

Доцент Ольга Юдіна зазначила, що «на сьогодні маємо підстави стверджувати про позитивний досвід проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти бакалавра. Перевагами даного способу проведення державної атестації є:

- комплексний характер, що дозволяє виявити максимум компетентностей за короткий час;

- неупередженість, оскільки більша частина іспиту проводиться в цифровому форматі;

- можливість організації дистанційної роботи у період карантину;

- економія ресурсів університету.

Пропозицією щодо удосконалення підходу до дистанційної атестації є повне переведення атестації у цифровий формат, в якому рішення розрахунково-аналітичної задачі проводиться у форматі квесту, який передбачає як проведення простих розрахунків, так і прийняття рішень, що остаточно підтверджуватиме кваліфікацію здобувача освіти як менеджера».

Другим питанням порядку денного стала доповідь «Інформаційно-цифрова компетентність викладача як одна з важливих умов ефективної реалізації сучасних освітніх завдань» (доповідач – доцент кафедри комп’ютерних наук Олена Пшенична).

Ольга Станвславівна зазначає, що «інформаційно-цифрова компетентність – це сукупність знань, здібностей, особливостей характеру і поведінки, які необхідні для того щоб людина могла використовувати ІКТ та цифрові технології для досягнення цілей у своєму особистому або професійному житті». Вона навела такі статистичні дані, зібрані за результатами анкетування викладачів ЗНУ: що 94,1% опитаних користуються лише електронною поштою і пошуковими системами. Усі інші ресурси Інтернет не настільки популярні: 69,1% сервісами для спільного редагування документів, 35,3% – хмарними сервісами й онлайн-ресурсами з розробки тестових завдань; 32,4% – онлайн-ресурсами з розробки інтерактивних завдань.

Тоді як робота з інформацією та цифровими даними – це: формулювання пошукового запиту; пошук та отримання цифрових даних та інформації; критичне ставлення до джерел інформації та їх вмісту; здатність до зберігання, керування та організації інформації та контенту. Для викладача важливо знаходити потрібну для роботи, достовірну і адекватну інформацію (підручники, статті, матеріали, інформаційні ресурси, рисунки, інфографіку тощо) та уміння перетворювати її з одного виду в інший.

До речі, розуміння викладачами необхідності відтворення матеріалів за допомогою презентацій та інфографіки свідчить той факт, що за результатами опитування викладачів ЗНУ 54,7% з них зацікавлені у відвідуванні тренінгу «Технології та правила розробки лекцій-візуалізацій», а 47,1% – «Технології розробки інфографіки навчального призначення».

Можливості комунікації за допомогою ІКТ нещодавно були не настільки популярними, однак карантин перевів заклади вищої освіти на дистанційного навчання. Цей напрям став вельми актуальним: викладачі застосовують різноманітні засоби (Skype, e-mail, Viber, Telegram та інші можливості) для повідомлення студентам часу і способу «зустрічі». А дистанційні заняття стали можливими за допомогою Cisco Webex Meetings, Hangouts, Microsoft Teams, Skype, Zoom тощо.

До речі, під час карантину виникли кілька ідей інтернет-етикету: 1) для роботи зі студентами краще зареєструвати окрему електронну адресу, оскільки обсяг диску Вашого особистого облікового запису не безмежний і Ви не помітите як на ньому буде занадто багато файлів. Також до його ресурсів можна підключати студентів для спільної роботи; 2) для спільної роботи викладачів з документами також можна використовувати спільний ресурс, наприклад, підготовка розкладу дистанційних занять з заочним відділенням.

Дуже важливим на сьогодні є створення цифрового контенту дисциплін, які викладач читає. Анкетування зацікавленості викладачів у вивченні ІКТ продемонструвало, що лише 38,2% зацікавилися тренінгом «Розробка та підтримка веб-контенту до навчальної дисципліни». Однак, з переходом на дистанційне навчання, виявилося, що дехто з викладачів повною мірою не користувався можливостями MOODLE. Про це свідчить кількість проведених адміністраторами MOODLE онлайн-консультацій та відвідування частиною викладачів тренінгів із роботи в цій системі управління навчанням. Викладачі зацікавилися розробкою тестових завдань різних типів (в середньому 50%) та порадами з роботи в MOODLE (66,7%).

Наприкінці доповіді Олени Пшеничної підкреслюється, що система таких тренінгів у ЗНУ не може бути сталою, вона потребує постійного розвитку, вдосконалення й розширення.

Крім того, під час Науково-методичної ради ЗНУ розглянули презентація та затвердження освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» бакалаврського рівня, розробленої відповідно до затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» (доповідач – гарант освітньо-професійної програми, доцент Євгеній Бортніков).

Також відбулася презентація гарантами освітньо-професійніх програм та затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти зі змінами: «Середня освіта (Історія)» бакалаврського рівня за предметною спеціальністю 014.03 «Середня освіта (Історія)»(доповідач – професор Сергій Терно), «Історія» бакалаврського рівня за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (доповідач –  доцент Сергій Білівненко), «Історія та політика» бакалаврського рівня за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (доповідач – професор Галина Турченко), «Історія» магістерського рівня за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (доповідач – доцент Юлія Головко), «Країнознавство» магістерського рівня за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (доповідач – доцент Ольга Маклюк).

Під час Науково-методичної ради повели презентацію гарантами освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра та затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (Економіко-правничого коледжу ЗНУ): Дошкільна освіта» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (доповідач – доцент, член циклової комісії соціальної роботи та соціальної педагогіки Ганна Скірко), «Початкова освіта» за спеціальністю 013 «Початкова освіта» (доповідач – фахівець вищої категорії, старший викладач Юлія Зубцова), «Фізичне виховання» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (доповідач – викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії фізичного виховання та здоров’я людини Юлія Коваленко), «Видавнича справа та редагування» за спеціальністю 061 «Журналістика» (доповідач – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, член циклової (предметної) комісії філологічних дисциплін, видавничої справи та редагування Економіко-правничого коледжу ЗНУ Галина Микитів), «Бухгалтерський облік» за спеціальністю 071«Облік і оподаткування» (доповідач – викладач вищої категорії, член циклової комісії економічних дисциплін та менеджменту Людмила Чичун), «Фінанси і кредит» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (доповідач –  викладач вищої категорії, член циклової комісії економічних дисциплін та менеджменту Лариса Птіцина), «Організація виробництва» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (доповідач – викладач вищої категорії, член циклової комісії економічних дисциплін та менеджменту Ірина Мордвінова), «Правознавство» за спеціальністю 081 «Право» (доповідач – викладач вищої категорії, викладач юридичних дисциплін циклової комісії суспільних дисциплін та права Марина Іщенко), «Розробка програмного забезпечення» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (доповідач – голова циклової комісії математичних дисциплін та програмного забезпечення Юлія Твердохліб), «Соціальна педагогіка» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» (доповідач – викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії соціальної роботи та соціальної педагогіки Олена Маловічко), «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» (доповідач – викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії соціальної роботи та соціальної педагогіки Олена Маловічко), «Туристичне обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (доповідач – викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії туризму та природничих дисциплін Наталія Яцук).

Під час заходу відбулося затвердження навчальних планів набору 2020 року за спеціальностями та освітньо-професійними програмами бакалаврського і магістерського рівнів Запорізького національного університету і Затвердження навчальних планів набору 2020 року передвищої фахової освіти за спеціальностями та освітньо-професійними програмами підготовки фахових молодших бакалаврів Гідроенергетичного, Металургійного фахового, Торговельного, Економіко-правничого коледжів Запорізького національного університету (доповідач – заступник голови науково-методичної ради ЗНУ, керівник навчального відділу Людмила Нестеренко).

Наприкінці Науково-методичної ради її учасники затвердили список рекомендованої до друку навчально-методичної літератури (доповідач – керівник навчального відділу Людмила Нестеренко).

 

Схожі новини