Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ чергове засідання Вченої ради відбулося в онлайн-режимі

У ЗНУ чергове засідання Вченої ради відбулося в онлайн-режимі

У ЗНУ чергове засідання Вченої ради відбулося в онлайн-режимі
27.05.2020 16:50 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада освітній процес студентське самоврядування виховний процес Стратегія розвитку ЗНУ

Двадцять шостого травня в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Вченої ради в режимі zoom-конференції під головуванням ректора вишу Миколи Фролова (модератор – проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов, вчений секретар – Оксана Проценко). На початку заходу ректор Микола Фролов привітав його учасників і відзначив, що успішна робота Вченої ради в онлайн-режимі, зокрема свідчить про те, що колектив університету згуртований і ладен відповісти на всі виклики сьогодення. У багатьох галузях діяльності вишу, зокрема адміністративній та методичній, заходи проходять в онлайн-форматі. Під час дистанційного навчання науково-педагогічні працівники працювали вкрай ефективно й виклалися на 100%. Тож Микола Олександрович висловив щиру подяку викладачам від імені керівництва ЗНУ. Також він зазначив, що в червні зусилля колективу вишу мають сконцентруватися на успішному завершенні навчального року, випуску здобувачів освіти, а також – на вступі-2020, який, попри всі складнощі, спричинені зовнішніми умовами, має пройти успішно.

Першим пунктом порядку денного стала доповідь першого проректора Олександра Бондаря «Про виконання Стратегії розвитку за 2019-2020 роки». У своєму виступі Олександр Григорович нагадав присутнім, що такий важливий документ, як Стратегія розвитку ЗНУ, був ухвалений до 2022 року включно. Його мета – сприяти досягненню засадничої цілі: підтвердженню статусу національного для нашого вишу. І хоча поточні зміни в законодавстві дещо скоригували ці завдання, але не відмінили його. Тож колектив ЗНУ має підлаштовуватись до нових викликів сьогодення і продовжувати плідно працювати. Основну увагу присутніх Олександр Григорович закцентував на кількісно-якісних показниках, які демонструють, наскільки успішно розвивається ЗВО в певних галузях своєї життєдіяльності. Зокрема, йшлося про загальний контингент студентів, який на сьогодні, завдяки приєднанню інженерного інституту, становить близько 14 тисяч, а разом із 4 коледжами – майже 17 тисяч осіб. Щодо людських ресурсів, то в стратегії прописано, що докторів наук, професорів має бути не менше ніж 100 осіб, а кандидатів наук, доцентів – не менше ніж 500. На сьогодні докторів наук – 125 осіб, а кандидатів наук – 501 особа. Також йшлося під час виступу про якість освітньої діяльності (внутрішню та зовнішню), під час засідання приділили увагу питанням інформатизації освітнього середовища в ЗНУ, суттєвому вдосконаленню нормативно-правої бази тощо. Також йшлося про наукову діяльність в університеті. Зокрема, доповідач згадав, що у 2019 році на фінансування наукових досліджень виділили 6,5 млн грн. На сьогодні показник діючих об’єктів інтелектуальної власності у виші досяг позначки 93. На думку Олександра Григоровича, це зумовлене, серед іншого, системою ефективного стимулювання науковців. Йшлося і про динаміку Індексу Гірша університету (2017 р. – 11, 2019 р. – 17, а 2020 рік – 20) та про кількість публікацій в наукометричних базах даних Scopus (у 2019 р – 90, на травень 2020 р. – 18) та у Web of Science (у 2019 р. – 47, на травень 2020 р. – 24), про кількість перемог студентів у всеукраїнських конкурсах наукових робіт й олімпіадах тощо. Проректор звернув увагу на питання, які потребують особливої уваги з боку ректорату й колективу вишу: посилення академічної мобільності викладачів і студентів, збільшення кількості іноземних студентів, яка на сьогодні становить 196 осіб (1,4% від загального студентського контингенту), запровадження більшої кількості англомовних курсів на різних факультетах тощо. Крім того, доповідач запропонував внести певні зміни у Стратегію розвитку ЗНУ, зумовлені розвитком вишу. Усе це знайшло відображення в проєкті рішення з цією доповіддю. Після обговорення, у якому взяли участь ректор Микола Фролов, декан біологічного факультету Людмила Омельянчик, професор Валерій Домніч, учасники засідання одноголосно затвердили проєкт рішення.

Другим пунктом порядку денного стала доповідь проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука «Виховна робота в Запорізькому національному університеті у 2019-2020 навчальному році: результати, завдання та перспективи». Геннадій Миколайович наголосив на важливості виховної роботи, який для університету не менш важливий ніж освітній і науковий. Доповідач подякував підрозділам, які активно беруть участь у реалізації численних заходів виховного спрямування. Зокрема, проректор відзначив плідну діяльність співробітників відділу виховної роботи, центру культури, спортивно-оздоровчого комплексу, заступників деканів факультетів із виховної роботи. Він окреслив досягнення студентів – участь у багатьох культурно-масових, спортивних, соціальних заходах. При цьому доповідач закцентував увагу присутніх на гострих моментах, що потребують особливої уваги в наступному навчальному році. Зокрема, йшлося про те, що тепер, коли виш має два студмістечка, потрібно налагоджувати плідну співпрацю між ними. Зокрема, змістити акценти із централізованої форми студентського самоуправління на заходи, які організовуватимуться на факультетському рівні. Крім того, викладачам і студентам варто більш активно користуватися можливостями, які надає спортивно-оздоровчий комплекс, зокрема, відвідувати заняття безкоштовних спортивних секцій. Зниження ж громадської активності студентів зумовлене, зокрема тим, що багато хто з них мусить поєднувати з першого курсу навчання й роботу. В обговоренні взяла участь декан біологічного факультету Людмила Омельянчик і ректор Микола Фролов. Зокрема, Микола Олександрович наголосив, що, на його думку, в університеті діє сучасна система виховання. Він висловив подяку всім, хто задіяний у виховній роботі на всіх рівнях вишу. Тож присутні ухвалили цей проєкт рішення.

«Про роботу органу студентського самоврядування Запорізького національного університету» прозвітували Світлана Корнієнко (від студентської ради ЗНУ) та Максим Чернишов (від студентського сенату інженерного інституту). Зокрема, доповідачі розповіли про основні напрямки діяльності студентського самоврядування. Серед іншого, йшлося про те, як студентська рада підтримувала студентів під час карантину й дистанційного навчання. Крім того, Світлана проінформувала про плани студактиву на майбутній навчальний рік, зокрема про діджиталізацію освіти, приділення уваги ментальному здоров’ю студентів, співпрацю з адміністрацією, подальший розвиток екологічної діяльності тощо. При обговоренні доповіді декан біологічного факультету Людмила Омельянчик поставила запитання щодо діяльності студентської ради під час карантину й про причини скасування обов’язкового відпрацювання за проживання в гуртожитку. Декан філологічного факультету Тамара Хом’як зауважила, що цього року, можливо, варто утриматись від проведення щорічного студентського Форуму у зв’язку з епідеміологічною ситуацією. Своєю чергою, ректор Микола Фролов зазначив, що Форум запланований на серпень і що, звісно, при його проведенні чи відтермінуванні буде враховуватися ситуація щодо подолання чи розповсюдження коронавірусу. Що ж до обов’язкового відпрацювання для мешканців гуртожитку, то Микола Олександрович підкреслив, адміністрація домовилась із представниками студентства, аби останнє слово у цьому питанні було за студрадою, яка проголосувала за скасування відпрацювання. Крім того, ректор подякував за інформативний виступ лідерам студентського самоврядування й зазначив, що адміністрація і науково-педагогічні працівники повинні знати, розуміти й шанувати думку молоді щодо ключових питань перебігу освітнього процесу й студентського життя.

Першим під час розгляду питань, які увійшли до пункту «Різне», перед учасниками Вченої ради виступив відповідальний секретар приймальної комісії Станіслав Іваненко. Він прозвітував про зміни до Правил прийому до ЗНУ в 2020 році. Ці зміни були одностайно затверджені учасниками Вченої ради й незабаром цей документ буде розміщений на сайті. Крім того, доповідач отримав доручення від ректора Миколи Фролова найближчим часом, згідно зі змінами, оновити інформацію, розміщену на стендах біля навчального корпусу № 2. Також під час засідання йшлося «Про затвердження освітньо-професійних програм за спеціальностями для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра і магістра» та «Про затвердження освітньо-професійних програм за спеціальностями для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня молодшого фахового бакалавра» (доповідач – керівник навчального відділу Людмила Нестеренко). Людмила Олексіївна прозвітувала «Про затвердження навчальних планів освітніх програм за спеціальностями Запорізького національного університету набору 2020 року» та «Про затвердження навчальних планів підготовки фахових молодших бакалаврів набору 2020 року за освітніми програми та спеціальностями коледжів Запорізького національного університету».

У виступі проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука йшлося «Про затвердження складу редакційної колегії збірника наукових праць “HUMANITIES STUDIES”». Крім того, Геннадій Миколайович прозвітував про рекомендацію до друку наукових праць, збірників наукових праць та поширення їх через мережу інтернет. Своєю чергою, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гура виступив щодо рекомендації до друку навчально-методичної літератури. Ще одним питанням порядку денного стало «Затвердження ліміту стипендіатів Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету для молодших спеціалістів за певною спеціальністю, семестровий контроль яких закінчується до 01.06.2020 р.» (доповідач – Людмила Нестеренко).

Питання «Про затвердження Положення про гуртожитки Запорізького національного університету» на загальний розгляд виніс перший проректор Олександр Бондар. Олександр Григорович зауважив, що затвердження цього документа зумовлене змінами до законодавства України. При розробці нової редакції цього документа, зокрема, було враховане питання скасування обов’язкового відпрацювання мешканців гуртожитків за проживання в них. Голова студентської ради Світлана Корнієнко зазначила, що представники студентського самоврядування ознайомилися з цим документом і не мають до нього зауважень.

Усі перераховані питання були одностайно затверджені учасниками онлайн-засідання Вченої ради Запорізького національного університету. Наприкінці заходу ректор Микола Фролов подякував учасникам за плідну роботу.

 

 

 

 

 

Схожі новини