Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-методичної ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-методичної ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-методичної ради
17.06.2020 11:53 Все Головні новини Факультети Журналістики DESTIN ZNU Zaporizhzhia National University науково-методична рада підготовка до нового навчального року засідання навчальний відділ факультет журналістики

У виші засідання науково-методичної ради ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) присвятили підсумкам результатів грантової та навчально-методичної роботи університету. Зібрання методистів факультетів традиційно відбулося під головуванням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури та керівника навчального відділу Людмили Нестеренко. Це – перше засідання НМР, яке після послаблення карантинних обмежень проходило у звичайному очному форматі й на якому були присутні голови НМР факультетів і кафедр університету та Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ. Отже під час обговорення результатів поточного навчального року й досягнень представників факультетів, а також упродовж підготовки освітян до нового 2020-2021 навчального року виникло чимало запитань, котрі обговорили під час дискусії в залі засідань.

На початку заходу членам НМР представили напрацювання й досвід галузі грантової діяльності, що широкомасштабно здійснюється на факультеті журналістики, зокрема у навчально-методичній роботі. Про це доповів присутнім доцент кафедри журналістики Юрій Костюк. Йшлося про реалізацію грантового проєкту представниками факультету журналістики ЗНУ у рамках програми Erasmus+ КА2 DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» («Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism»), над яким вони працюють у складі консорціуму, до якого входять 20 партнерів, з них – 10 українських університетів. Нагадаємо: проєкт розрахований на період із листопада 2018 року до листопада 2021 року. Головним його координатором виступає Університет Ба Спа (Великобританія). На кожен рік заплановали низку заходів, які сприятимуть вдосконаленню журналістської освіти через трансформацію і підвищення якості бакалаврських і магістерських програм із журналістики до стандартів ЄС, покращенню рівня працевлаштування студентів та їхньої міжнародної мобільності, а також просуванню медіаграмотності в суспільстві. За період, який вже триває програма, представники факультету журналістики здійснили низку навчальних візитів до європейських й українських університетів-учасників консорціуму, відбувається перегляд і перехресна експертна оцінка освітніх програм на факультетах журналістики України, проводяться дні відкритих дверей і презентації оновлених програм, розроблених онлайн-курсів із медіаграмотності для широкої громадськості, а також уже пройшла часткова їхня апробація і запуск в режимі дистанційної освіти. У підсумку учасники проєкту мають представити на розгляд МОН України Національні рекомендації щодо впровадження оновлених програм в університетах країни. Наразі ці стандарти упродовж поточного навчального року проходили адаптацію в умовах освітнього процесу на факультеті журналістики. За цей період в рамках навчальних програм заклали кілька основних принципів, про які докладно розповів Юрій Костюк. По-перше, це – принцип практичної орієнтації, що має максимально наблизити навчальний курс до фахових потреб журналістики. По-друге, закладений принцип орієнтації на потреби студента як майбутнього фахівця, де передусім враховуються його інтереси та прагнення. З цією ж метою на факультеті журналістики створили Наглядову раду роботодавців, тісна співпраця із якими дозволяє формувати більш дієві й актуальні навчальні програми, що орієнтовані на потреби сучасного ринку праці в цій галузі. По-третє, оптимізувати освітній процес й спрямувати його на здобуття практичних навичок дозволяють дескриптори (окремі практично-орієнтовані блоки в рамках реалізації силабусів), якими керуються викладачі під час організації та проведення лекційних, практичних і лабораторних занять.
За результатами апробації цих новацій на факультеті журналістики також здійснили опитування студентів і контроль результатів. На думку представників факультету, таку систему освітнього процесу можна вважати більш дієвою і такою, котра відповідає стандартам ЄС. Свій досвід вони запропонували й іншим освітянам. Під час обговорення доповіді відбулася жвава дискусія в залі, зокрема обговорили головні завдання вищої освіти, принципи співвідношення теоретичної та практичної її частини в освітньому процесі на різних факультетах, враховуючи їхню специфіку тощо.
У рамках підготовки університету до нового навчального року розглянули й питання стосовно затвердження проєкту форми робочої програми навчальної дисципліни. Про це доповів проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура. Він прокоментував структуру цього документу, зупинився на його основних завданнях і складниках. Також у рамках дискусії та в форматі запитань-відповідей обговорили окремі робочі моменти підготовки програм до початку нового навчального року, розглянули пропозиції представників факультетів тощо. Окремо увагу присутніх звернули на новий структурний елемент – силабуси. Стосовно цього днями оприлюднили наказ ректора Миколи Фролова:
https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51526&lang=ukr&news_code=u-znu-oprilyudnili-nakaz-rektora-mikoli-frolova---pro-rozrobku-silabusiv-i-robochikh-program-navchalnikh-distsiplin--
Учасники засідання звернули увагу на основні елементи, на яких має базуватися освітня діяльність викладача: знання, вміння, навички. Йшлося також про актуалізацію критеріїв оцінювання результатів навчання студента, котрі мають бути більш прозорими та зрозумілими для них, в чому має бути чітко реалізований принцип студентоцентризму в освіті. Ці та інші питання ще будуть розглядатися і доопрацьовуватися членами НМР ЗНУ.
У рамках продовження теми завідувач навчальною лабораторією інформаційного забезпечення освітнього процесу навчального відділу Наталя Кириченкопредставила пристунім тричастинну структуру електронної програми та принципи оцінювання, закладені в системі електронного забезпечення навчання Moodle ЗНУ. Також на запитання присутніх відповіли Олександр Гура та Людмила Нестеренко. З урахуванням вимог щодо забезпечення дистанційного навчання такі програми розроблять вже до початку нового навчального року. Окрім іншого, присутнім коротко презентували освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти в ЗНУ відповідно до затверджених МОН України стандартів: бакалаврського рівня – «Історія», «Історія та політика», «Європейські філософські студії і креативні індустрії», «Соціальна робота», «Публічне управління та адміністрування»; магістерського рівня – «Хімія», «Соціальна робота». Їх затвердили відкритим голосуванням присутні. Також представники НМР затвердили до друку навчально-методичну літературу й окреслили плани подальшої роботи.

Олена Хлистун

 

Схожі новини