Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ завершується процедура реєстрації міжнародної технічної допомоги проєкту ЄС J. Monnet Еразмус+

У ЗНУ завершується процедура реєстрації міжнародної технічної допомоги проєкту ЄС J. Monnet Еразмус+

У ЗНУ завершується процедура реєстрації міжнародної технічної допомоги проєкту ЄС J. Monnet Еразмус+
19.06.2020 15:10 Все Головні новини Факультети Юридичний Юридичний факультет проектна діяльність загальноєвропейська конвергенція правових економічних і культурологічних основ попередження корупції

Юридичний факультет ЗНУ висловив щиру вдячність за допомогу в реалізації змістовної частини проєкту керівництву нашого вишу і Програми, Агенції (EACEA EU). Також чимало консультацій у державній реєстрації надав і менеджер напряму Жана Моне Національного офісу Еразмус+ в Україні Петро Крайнік та інші члени команди цього Офісу, в.о.генерального директора Директорату координації міжнародної технічної допомоги Секретаріату КМУ Ганна Бєлоколос і головний спеціаліст цього Директорату Тетяна Дорошенко. Надавали листи підтримки начальнику відділу міжнародних освітніх проєктів головного управління міжнародного співробітництва директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерство освіти і науки України Сергій Шкабко і Представництво ЄС в Україні загалом. Учені мали змогу користуватися технологіями на безоплатній основі: Google, LLC (Mountain View, CA, USA) і Zoom Video Communications, Inc. (San Jose, CA, USA) для повноцінного проведення усіх вищезазначених заходів; використувати компанії з програмного забезпечення Wix.com, Ltd. (תל אביב) для онлайн висвітлення відомостей про проведені заходи.

Тож на виконання вимог «Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (затв. пост. КМУ від 15.02.2002 № 153) та за рахунок використання конструктивно-пасіонарного потенціалу кращих управлінських традицій ЗНУ, юридичний факультет таки подолав бюрократичні, карантинні (зумовлені поширенням небезпек від коронавірусу COVID-19 і/або його штамів) та інші суміжні перепони й домігся завершення процедури реєстрації проєкту міжнародної технічної допомоги ЄС J. Monnet Еразмус+ «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» 611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE ГУ № 2019-1876/001-001 (4410).

Змістовна частина зазначеного проєкту отримала свою подальшу реалізацію під час проведення координатором доц. О. Л. Макаренковим чергових планових лекційних занять і за наслідками виконання магістрами й аспірантами індивідуальних тематичних завдань. Зокрема, розкриття теми «Теоретичні та нормативно-правові основи компонентів економічної культури у стандартах доброчесності європейських націй: на прикладі публічної адміністрації» передбачало концептуалізацію матеріального як домінуючого компоненту в складі корупційного правопорушення публічної адміністрації під час виконавчого процесу з питань його збереження і примноження, накопичення і розподілу за наслідками професійного, відповідального, сумлінного управління землею, енергетичними ресурсами, копалинами, інтелектуальною власністю, основними фондами організацій та іншого, що стає основою для існування і розвитку права, практичного вияву стандартів доброчесності.

На заходах наголосили, що економіка і право взаємодетермінуючі феномени для публічної адміністрації, а економічний прогрес головна передумова для доброчесної законотворчої діяльності парламенту і правозастосовної роботи судів, адже без матеріальної основи, створеної сталою економічною політикою публічної адміністрації, усі стандарти права, що відображені у Конституції, законах і судових рішеннях просто гарне побажання.

Фахівці також артикулювали релевантний досвід Чеської Республіки, зокрема спеціального Департаменту з розслідування тяжких економічних і фінансових злочинів Генеральної прокуратури (Nejvyššího státního zastoupení, що адмініструється Міністром юстиції, який проте не має жодного впливу на процесуальну незалежність генерального прокурора), Національного управління по боротьбі з організованою злочинністю національної поліції (Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV); Австрійської Республіки – спеціального прокурора з економічної та корупційної злочинності (Leiterin der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft), Федерального управління з питань запобігання корупції та боротьби з корупцією (das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung) Австрійського федерального МВС (des österreichischen Bundesministeriums für Inneres) поза Генеральним управлінням громадської безпеки, протидії легалізації корупційних доходів через банки та інвестиції в нерухомість тощо; Великого Герцогства Люксембург – відповідних підрозділів поліції та прокуратури, Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембурга (La Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeois, La CSSF), Національний Комітет Люксембургу щодо попередження корупції (Le Comité de prévention de la corruption (COPRECO) au Luxembourg), тісне співробітництво з відповідними структурами Європи із захисту викривачів корупції тощо.

Згодом під час обговорення теми «Антикорупційні взаємозв’язки економічних, правових та публічно-управлінських відносин у праві людини на розвиток» визначили, що збитки від корупції для Європи складають щорічно від 320 млрд євро (за інформацією Європейського бюро по боротьбі з шахрайством) як наслідок економічної діяльності великої дуже інтелектуально розвинених, але часто недоброчесних із вадами духовності людей (引用 山下 正), та передумова втрат об’єктивованого у правовму статусі людини людського капіталу – природноправової сутності людини, набору її прав і свобод, знань, досвіду (компетенцій) розвитку власних якостей, котрі детермінують ефективне, відповідно до визначених правом критеріїв, функціонування й поступ під час праці та виконання соціально корисної роботі в інших життєвих ситуаціях.

Фахівці розкрили прийнятний для запозичення Україною досвід антикорупційної роботи Республіки Естонії – найкращих у світі досягнень з електронного публічного адміністрування (E-Government Development Index, EDGI), оптимізували оподаткування доходів, відсутність спеціальних антикорупційних органів; Республіки Латвії – з 2002 р. спеціального правоохоронного органу Бюро із запобігання та боротьби з корупцією (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs); Республіки Литви – з 2000 р., за гонконзькою моделлю, Спеціальної слідчої службі (Specialiųjų tyrimų tarnyba). Для усіх цих країн спільним трендом стала послідовна елімінація радянських кадрів з публічної влади, починаючи з перших років остатньої декади ХХ ст. Охарактеризували в рамках проєкту й умови боротьби з корупцією у Республіці Білорусь, де успіху заважають порушення прав людини та вивільнення конструктивної творчої енергії громадян.

Відомості про вищезазначені заходи, котрі були проведені з використанням Інтернет платформи Зум, відображені на сайті Проєкту:

https://almak17.wixsite.com/website

Дані подали згідно з вимогами поширення результатів проєкту (dissemination activities). На виконання вимог Програми, традиційно по закінченню лекції було проведено анкетування слухачів на предмет оцінок її змістовних (організаційних) характеристик та роботи викладача (standard attendance and progress control; measureable quality control criteria).

 

Юридичний факультет

 

Схожі новини