Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Проєктна діяльність юридичного факультету: вивчення загальних правових та організаційних засад протидії корупції

Проєктна діяльність юридичного факультету: вивчення загальних правових та організаційних засад протидії корупції

Проєктна діяльність юридичного факультету: вивчення загальних правових та організаційних засад протидії корупції
24.06.2020 12:42 Все Головні новини Факультети Юридичний Юридичний факультет проектна діяльність вивчення загальних правових та організаційних засад протидії корупції проєкт ЄС J Monnet Еразмус+

Юридичний факультет завершує роботу над вивченням загальних правових та організаційних засад протидії корупції в країнах Європи на виконання зобов’язань за проєктом ЄС J. Monnet Еразмус+ «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» 611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE ГУ № 2019-1876/001-001 (4410). Результати роботи презентував координатор проєкту, доцент Олексій Макаренков під час чергових лекційних занять із магістрами та аспірантами здобувачами освітньо-наукового (третього) ступеня вищої освіти 18 та 19 червня 2020 року в рамках тем «Кореляції втрат від корупції із заходами проти неї відносно чиновників органів публічної влади» та «Технологічні, організаційно-правові та інші інноваційні моделі з протидії корупції в галузі публічно-правових відносин: досвід країн Європи».

Учасники освітнього заходу відзначили, що парламент Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії ще в кінці ХІХ ст. та на поч. ХХ ст. ухвалив антикорупційні закони (Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, the Prevention of Corruption Acts 1906 and 1916), які були замінені новим законом проти хабарництва (Bribery Act 2010), спрямованим на подолання анахронізмів, фрагментарності та інших вад ефективності антикорупційних законів, зумовлених змістовними трансформаціями правових відносин – появою міжнародно-правових стандартів із доброчесності (авторства ООН та в межах ЄС), натуралізацією великої кількості міграцій до країни іноземців, глобалізацією економіки, комунікації тощо. Підкреслили під час заходу його учасники й вразливість до корупції екологічної та фінансової галузей в цій країні, втягненість нації до глобальної корупції в Саудівській Аравії та інше.

Для Республіки Ірландії характерним стало детальне правове регулювання питань державної служби (f.i.: The Public Sector Standards Bill 2015, the Ethics in Public Office Act 1995 and the Standards in Public Office Act 2001 - the Ethics Acts) та антикорупційної роботи підрозділів фінансової розвідки національної поліції, прокуратури (the State Prosecution Service), Бюро кримінальних активів (CAB, Criminal Assets Bureau Act, 1996) тощо.

Учасники проєкту звернули увагу й на критичну інфузію корупції до фінансового сектору Ісландії, зокрема у вигляді впливів приватного сектору на збереження законодавчих норм, що уможливлювали заниження фінансових резервів для покриття ризиків, що призвело до особливо руйнівних наслідків для відповідного сектору економіки країни за наслідками світової кризи 2007-2008 років. Законодавчо хабарництво та інші види корупції у цій країні, звісно, заборонені (Iceland’s General Penal Code (GPC) no. 19/1940 etc.), утім прогресу антикорупційної політики та відповідних зусиль її класичного для країн ЄС набору правоохоронних структур, адекватних викликам сучасності не спостерігається. Теоретичні питання заняття також стосувалися корупції як форми економічного обміну, яка онтологічно ендогенна (давн. грец. еνδον - всередині і грец. гένεσις - походження) та виявляє дисфункцію інституційного рівня; методів адміністрування втрат від корупції (прогнозування, програмного, бухгалтерського, Σ=х*у тощо).

Упродовж чергового етапу роботи проаналізували й досвід антикорупційної боротьби Республіки Греції та невеликих країн Європи (територіально і за населенням). Тут індикатором відсутності належних правових механізмів доброчесного (у т. ч. відповідального) адміністрування публічних фінансів (доходів) стали від’ємні числа основних фінансових показників країни (бюджету, торгівлі, публічних фондів соціальних виплат тощо), детермінованих світовою фінансовою кризою 2007-2008 років, за зразком руйнівних наслідків Республіки Португалії та ще більше Ісландії. Поширені корупційні практики серед населення почали виявляти низхідний тренд після усвідомлення критичної нестачі коштів без зовнішніх запозичень для покриття основних статей витрат по країні. При цьому політична корупція, нездатність наявної правоохоронної системи мінімізувати корупцію до рівня Скандинавських країн наразі залишаються характерними для цієї держави.

А ось у Республіці Кіпр корупційний складник особливо актуалізувався під час банківської, боргової, бюджетної кризи 2012 р. Специфічними для цієї країни стали досі нереалізовані плани зі створення спеціального правоохоронного антикорупційного органу; ухвалення закону про лобіювання; оновлення антикорупційного закону та правил поведінки для публічних службовців, відповідно до викликів сучасності; створення реєстру осіб, які вчинили корупційні діяння тощо.

Схожа ситуація й у Республіці Мальта, де функціонування Постійної комісії проти корупції (The Permanent Commission Against Corruption, PCAC, Act No XXII of 1988) та Мальтійського бюро фінансової розвідки (The Financial Intelligence Analysis Unit, under the Prevention of Money Laundering Act 23.09.1994; f.i.: to monitor compliance with any restrictions on payments in cash which may be introduced from time to time under this Act) в статусі неправоохоронних структур і часто під тиском вищих органів публічної влади виявляє неспроможність антикорупційної політики, аж до вбивств журналістів, які проводять тематичні розслідування, фактично виконуючи роль викривачів корупціонерів. Наприклад, підрив 16.10.2017 автомобіля, де перебувала Д. Галіції (Daphne Anne Caruana Galizia). Ці трагедії урівнюють Республіку Мальту з Республікою Словаччиною, де 21.02.2018 з таких саме злочинних мотивів розстріляли Я. Куцияка (Jan Kuciak) та через бажання усунути свідка цього вбивства також його наречену М. Кушнірову; з Україною – 17.09.2000 Г. Гонгадзе, 04.04.2014 В. Сергієнка, 01.08.2018 К. Гандзюк та ін.

Антикорупційна політика Князівства Монако, Князівства Андорра, Князівства Ліхтенштейн, Республіки Сан-Маріно, Держави-міста Ватикан (Status Civitatis Vaticanæ) в силу їхніх відносно невеликих розмірів за територіальними та демографічними параметрами не містить унікальних й прийнятних для запозичення інноваційних підходів (зразків) з утвердження стандартів доброчесності у публічно-правових відносинах. Специфічними для них всіх стають проблеми ефективності витрачання коштів під час публічних закупівель, а для більшості актуальним залишається контроль за недопущенням відмивання корупційних та інших злочинним способом отриманих коштів через їхні банківські системи, інвестиції у нерухомість тощо.

Під час лекції та за наслідками виконання індивідуальних тематичних завдань визначили й моделі побудови антикорупційної інфраструктури (спеціалізації окремих органів та структур в межах вже діючих), в галузі законодавчої антикорупційної роботи модельним законом для Європи стає Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003; моделі об’єктивації доброчесності – ідеальні (природні доктринальні), формальні та реальні (текстові, цифрові, символічні тощо); рівні антикорупційної протидії; моделі корупційних ризиків та недоброчесної поведінки; відповідні тематичні моделі для юридичних науки, освіти (ділові ігри) й практики; цифрові технології у моделюванні заходів з протидії корупції (багатоформатність пдф, хмл та інших файлів; ідентифікація неіндексованого контенту; верифікація учасників корупційних схем тощо).

Вищезазначені заходи були проведені з використанням Інтернет платформи Зум ВКІ, відомості про них відображені на сайті Проєкту (https://almak17.wixsite.com/website), відповідно до вимог поширення результатів проєкту (dissemination activities). На виконання вимог Програми, традиційно по закінченню лекції було проведено анкетування слухачів на предмет оцінок її змістовних (організаційних) характеристик та роботи викладача (standard attendance and progress control; measureable quality control criteria).

Юридичний факультет ЗНУ висловив щиру вдячність за допомогу в реалізації змістовної частини проекту керівництву ЗНУ і Програми, Агенції (EACEA EU), а також за надання можливості користуватися технологіями на безоплатній основі таким компаніям: Google, LLC (Mountain View, CA, USA) і Zoom Video Communications, Inc. (San Jose, CA, USA) для повноцінного проведення усіх вищезазначених заходів; компанії з програмного забезпечення Wix.com, Ltd. (תל אביב) для он-лайн висвітлення відомостей про проведені заходи.

 

Юридичний факультет

 

 

 


 

Схожі новини